Makaleler


M. GÜRGAN ESER, S. ADİLOGLU
The Correlation of Some Nutrient Elements and Antibacterial Activity of the Basil (Ocimum basilicum), Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, (2020)
S. ADİLOGLU
Labada Bitkisinde Bakır İçeriği ile Bazı Ağır Metallerin İnteraksiyonu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2020)
A. ADİLOĞLU, K. BELLİTÜRK, S. ADİLOĞLU, Y. SOLMAZ
Çiftlik Gübresinin Çavdar (Secale cerale L.) Bitkisinin Mineral Beslenmesine Etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2020)
D. ÇİFÇİ, S. ADİLOĞLU, S. TERZİ, S. MERİÇ
NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNDEN OLAN SERYUM VE LİTYUMUN SUCUL VE FİTOTOKSİK ETKİLERİNİN DERLENMESİ, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2019)
S. ADİLOGLU, A. DERİN
Edirne İli Uzunköprü İlçesinde Yetiştirilen Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisinin Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, (2019)
Y. SOLMAZ, K. BELLİTÜRK, A. ADİLOĞLU, S. ADİLOĞLU
The Effect of increasing leonardit applications on dry matter yield and some nutrient elements contents of rye (Secale cerale L.) plant, Eurasian Journal of Forest Science, (2018)
S. ADİLOGLU, F. ERYİLMAZ ACİKGOZ, F. IRMAK YİLMAZ, Y. SOLMAZ, A. ADİLOGLU
The Effect of Increasing Mycorrhiza Applications on Nutrition of Pak Choi (Brassica rapa L. subsp. chinensis L.) Plant, International Journal of Secondary Metabolite, (2018)
F. ERYILMAZ AÇIKGÖZ, S. ADİLOGLU, Y. SOLMAZ, A. ADİLOGLU
The Effects of Increasing Mycorrhiza Applications on Some Biological Properties of Baby Carrot (Daucus carota L.) Plant, International Journal of Secondary Metabolite, (2018)
Y. SOLMAZ, S. ADİLOĞLU, K. BELLİTÜRK, A. ADİLOĞLU, A. ZAHMACIOĞLU, A. KOCABAŞ
Effect of the various doses of vermicompost implementation on some heavy metal contents (Cr, Co, Cd, Ni, Pb) of cucumber (Cucumis sativus L.), Eurasian Journal of Forest Science, (2017)
S. ADİLOGLU, A. YİNANÇ
ARITMADA DOĞAL BİTKİLERİN KULLANIMI, MODELLER VE PİLOT ÇALIŞMA ÖRNEĞİ: KOZAN İLÇESİ, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, (2017)
A. ADİLOĞLU, F. ERYILMAZ AÇIKGÖZ, S. ADİLOĞLU, Y. SOLMAZ
Artan Miktarlarda Akuakültür Atığı Uygulamasının Salata (Lactuca sativa L. var. crispa) Bitkisinin Bazı Makro ve Mikro Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, (2016)
S. ADİLOĞLU, F. AÇIKGÖZ, F. DAĞLIOĞLU, S. BARUT GÖK, D. ALTAN
THE EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF NITROGEN (N) APPLICATION ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY AND PHENOLIC MATERIAL INGREDIENT OF SORREL (RUMEX ACETOSA L.), Eurasian Journal of Forest Science, (2015)
S. ADİLOĞLU, M. SAĞLAM
Karayolu Kenarlarındaki Tarım Arazilerindeki Topraklarda Ekstrakte Edilebilir Kobalt (Co) İçerikleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2015)
S. ADİLOĞLU, F. AÇIKGÖZ, A. ADİLOĞLU
Artan Dozlarda Azot Uygulamasının Mibuna (Brassica rapa var. nipposinica) ve Mizuna (Brassica rapa var. japonica) Bitkilerinin Bazı Agronomik Özellikleri, C Vitamini, Protein ve Mineral Madde Miktarı Üzerine Etkisi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2015)