Konular

• Filoloji
• Dünya Dilleri ve Edebiyatları
• İran tarihi


Dergiler

Yazar
Yazar
Yazar

Makaleler


Ç. KASKA
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN FARSÇA YAZMALAR, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2020)
Ç. KASKA
ABDURRAHMAN CÂMÎ’NİN ÇİHL HADÎS ADLI ESERİ, AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, (2020)
Ç. KASKA
FARS EDEBİYATINDAKİ HAMSELER, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
Ç. KASKA
Saʻdî-i Şîrâzî’ye Göre Kadın, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2020)
Ç. KASKA
TİMURLULAR DÖNEMİNDE EDEBİYAT, KARE, (2020)
Ç. KASKA
FARS EDEBİYATINDA BAHÂRİYYE, Medeniyet ve Toplum Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
Fars Edebiyatında Şairlerin Mahlasları, İran Çalışmaları Dergisi, (2019)
Ç. Kaska
MELİKÜ’Ş-ŞUARÂ UNVANINI ALAN FARS ŞAİRLERİ, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
Mîrzâ Habîb-i İsfahânî ve İstanbul’da Yayınladığı Eserleri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
Fars Edebiyatında Bahâriyye ve İlk Bahâriyyeler, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
ÇEVİRİ / TRANSLATION - DÎVÂN-I ŞEMS-İ TEBRÎZÎ, Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
SAʻDÎ-İ ŞÎRÂZÎ’NİN SEYAHAT ETTİĞİ YERLER, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
Hâfız-i Şîrâzî Kimdir?, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
FARS ŞİİRİNDE HAMRİYYE VE RÛDEKÎ’NİN HAMRİYYESİ, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
Şâhnâme’deki Kadınlar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
Saʻdî-i Şîrâzî’nin Gazeldeki Değişimi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
Bushak ve Dîvân-i Etʻime, Turkish Academic Research Review, (2019)
Ç. KASKA
Bâbâ Figânî ve Dîvânı, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
FARSÇA TEZKİRE YAZICILIĞI, AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
TASAVVUFTA BÂDE, Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
HÜMÂM-I TEBRÎZÎ, DÎVÂNI VE MEMDUHLARI, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
Nizâmuddîn Kârî ve Dîvân-ı Elbisesinde Mizahi Nazireler, İran Çalışmaları Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
İRAN EDEBİ TARİHİ (Târîh-i Edebî-i Îrân), İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
Tacik Edebiyatı, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
Saʻdî-i Şîrâzî ve Salgurlular, Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
Fars edebiyatındaki ilk mersiyeler, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
Saʻdî-i Şîrâzî’nin Mersiyeleri, Bitlis İslamiyat Dergisi, (2019)
Ç. KASKA, Z. SAFÂ
Saʻdî-i Şîrâzî Kimdir?, Van İlahiyat Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
Fars Edebiyatında Hamriyye, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (2019)
Ç. KASKA
Saʻdî-i Şîrâzî’nin Bostân Adlı Eseri Üzerine, kisbu ilahiyat dergisi, (2019)
Ç. Kaska
Mesnevî’de Meşveret, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2017)
Ç. KASKA
MESNEVÎ’DE TEBLİĞ, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2016)
Ç. Kaska
حامدی اصفهانی و دیوان او / Hamedi Esfahani and Collection of His Poems, Mukaddime, (2016)