Makaleler


M. BARAN, H. KARAAĞAÇ, D. MART, A. BOLAT, Ö. EREN
Nohut Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliği ve Sera Gazı (GHG) Emisyonunun Belirlenmesi (Adana ili örneği), Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
M. BARAN, H. KARAĞAÇ, A. BOLAT, A. ÇİL, A. ÇİL
Yerfıstığı Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Adana ili örneği), Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
M. BARAN, O. GÖKDOGAN, Ö. EREN, Y. BAYHAN
Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çalışanlarının Ekolojik ve Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
M. BARAN, O. GÖKDOĞAN, A. KAYA, H. OĞUZ
Türkiye Tarımsal Alet ve Makina Teknoloji Kullanım Projeksiyonu, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, (2019)
M. BARAN
Kanola Hasadında Harmanlama Düzeninde Oluşan Kırık Dane, Sağlam Dane, Zedelenmiş Dane ve Dane –Sap Oranlarının Belirlenmesi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2017)
M. BARAN
Susam Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, (2017)
M. BARAN, F. LÜLE, O. GÖKDOĞAN
Adıyaman İlinin Hayvansal Atıklardan Elde Edilebilecek Enerji Potansiyeli, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, (2017)
İ. Çelen, M. Baran, E. Önler, Y. Bayhan
Elma (malus communıs l) yetiştiriciliğinde enerji girdi-çıktı analizi: Tekirdağ ili örneği, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2017)
M. Baran, M. Durgut, T. AKTAS, P. ULGER, B. KAYİSOGLU
Determination of Some Physical Properties of Rapeseed, International Journal of Engineering Technologies, (2016)
O. GÖKDOĞAN, M. BARAN, O. ERDOĞAN
Lavanta yağı üretiminde enerji bilançosu, Derim, (2016)
M. BARAN, İ. DALMIŞ, B. KAYİŞOĞLU
Kanola Bitkisinin Parçalanmaya Yönelik Bazı Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2016)
H. Sogukpinar, I. Bozkurt, M. Baran, H. Turkmenler, M. Pala, K. Engin, A. Kaya
Micro-Turbine Design, Production and Testing, International Journal of Engineering Technologies, (2015)
M. BARAN, O. GÖKDOĞAN, M. DURGUT
Batı Marmara Bölgesi’nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, (2014)
M. BARAN, O. GÖKDOĞAN, H. KARAAĞAÇ
Kanola Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi (Kırklareli İli Örneği), Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, (2014)
İ. KAYHAN, M. BARAN
Ayçiçeği Üretiminde Pulluk ve Ağıryaylı Kültivatörün Kuru Koşullarda Ekonomik ve Teknik Yönden Karşılaştırılması, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, (2014)