Makaleler


M. AKIN, F. SARI, E. ALYAMAC DİZDAR, C. TAYMAN, Ş. OĞUZ
Konjenital toksoplazmosiz, nadir bir olgu sunumu, Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, (2020)
E. ÖZMEN, B. CERAN, F. SARI, H. BEZİRGANOĞLU, E. ALYAMAC DİZDAR, C. TAYMAN, Ş. OĞUZ
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISI İLE İZLENEN PRETERM BEBEKLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ, Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, (2020)
Ş. IŞIK, E. ALYAMAÇ DİZDAR, Ö. ERTEKİN, H. BEZİRGANOĞLU, N. URAŞ, M. IŞIK, Ş. OĞUZ
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeostomi Uygulamaları, Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, (2020)
D. ÇAM, H. BEZİRGANOĞLU, F. SARI, E. ALYAMAC DİZDAR, Ş. OĞUZ, C. TAYMAN
Hipotermi Tedavisi Sonrası Subkutan Yağ Dokusu Nekrozu Gözlenen Bir Yenidoğan Olgusu, Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, (2020)
H. HALİL, Ş. Özlüer Işık, S. SAYGAN, Ş. Oğuz, C. Tayman
Yenidoğan menenjitinde eş zamanlı alınan beyin omurilik sıvısı ve kan kültür sonuçlarının değerlendirilmesi, Cukurova Medical Journal, (2019)
N. OKUR, M. BÜYÜKTİRYAKİ, N. URAS, M. ÖNCEL, Ö. ERTEKİN, F. CANPOLAT, Ş. OĞUZ
Direkt coombs pozitif yenidoğanlarda light emitting diode fototerapinin etkinliği, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (2019)
G. KADIOĞLU ŞİMŞEK, M. BÜYÜKTİRYAKİ, H. KANMAZ KUTMAN, T. ALARCON MARTİNEZ, Ş. OĞUZ, C. TAYMAN, F. CANPOLAT
Gebelik Yaşına Göre Normal ve Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebeklerde Mortalite ve Morbiditelerin Karşılaştırılması, Namık Kemal Tıp Dergisi, (2019)
H. DEĞİRMENCİOĞLU, M. ÖNCEL, E. ÇALIŞICI, Y. YILMAZ, Ş. SUNA OĞUZ, U. DİLMEN
Balık yağı içeren çok bileşenli ile standart lipid emülsiyonlarının parenteral nutrisyon ilişkili kolestaz üzerine etkilerinin karşılaştırılması., Zeynep Kamil Tıp Bülteni, (2015)