Makaleler


İ.İ. SERTTAN, O. DEDELİ CAYDAM
ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARIN FONKSİYONEL VE PSİKOSOSYAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, (2020)
D. DENİZ AKAN, Ö. DEDELİ ÇAYDAM, S. ÇINAR PAKYÜZ
HİPERTANSİYON TANISI OLAN HASTALARDA BİLGİ DÜZEYİ VE İLAÇ TEDAVİSİNE UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, (2020)
C. ÜLGÜDÜR, O. DEDELİ CAYDAM
SAĞLIK PROFESYONELLERİNDE ERGONOMİ VE KAS İSKELET SİSTEMİ SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Izmir Democracy University Health Sciences Journal, (2020)
A. KORKUTAN EFE, Ö. DEDELİ ÇAYDAM
Yoğun Bakımda Mekanik Ventilasyon Tedavisi Alan Hastaların İnvaziv Girişimlere Bağlı Ağrı Davranışlarının Değerlendirilmesi, Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, (2020)
E. YILDIZ, Ö. DEDELİ ÇAYDAM
Hemşirelik Bakımının Yönetiminde Henderson Hemşirelik Modeli’nin Uygulanması: Pankreas Kanseri Tanılı Bir Olgu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, (2019)
E. SEVGİ DOĞAN, Ö. DEDELİ ÇAYDAM
DERİ KANSERİNDE SAĞLIK İNANÇ MODELİ İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ, Izmir Democracy University Health Sciences Journal, (2019)
Z. KIYANÇİÇEK, Ö. DEDELİ ÇAYDAM
HALİTOZİS HEMŞİREYE ÇOK ŞEY SÖYLER Mİ?, Izmir Democracy University Health Sciences Journal, (2019)
C. KOŞAR ŞAHİN, S. ÇINAR PAKYÜZ, Ö. DEDELİ ÇAYDAM
Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Sıvı Kısıtlamasına Uyumları ve Hasta Aktifliği Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, (2018)
Ö. Dedeli, S. Çınar Pakyüz
Barsak Hareketleri: Altıncı Yaşam Bulgusu mudur?, Clinical and Experimental Health Sciences, (2016)
Ö. DEDELİ ÇAYDAM, S. ÇINAR PAKYÜZ
Hemodiyalizin Kronik Komplikasyonları Ve Bakım, Nefroloji Hemşireliği Dergisi, (2016)