Yıl 2013, Cilt , Sayı 31, Sayfalar 51 - 64 2013-12-01

İnsanın varoluşundan demir çağına kadar takı ve takının kalitesi

Nihal ŞAMAN [1] , M Nafiz DURU [2]


The concept of jewelry has implemented with the beginning of human race. This is why the traditional and modern jewelry and the culturel level of jewelry are primarily stuied in this article. Following the birth, evolution and use of jewelry in prehistoric era, Bronze and Iron Ages are also studied separately. The era from the Iron Age until modern day is left to be studied in another article
Takı kavramı insanlığın varoluşuyla birlikte şekillenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bu nedenle, öncelikle geleneksel ve çağdaş takı ve takının kültürel boyutları incelenmiştir. Tarih öncesi çağlarda takının doğuşu, gelişimi ve kullanılışı incelendikten sonra Bronz Çağı ve Demir Çağı ayrı ayrı incelenmiştir. Demir çağından günümüze kadar olan dönem önemli bir gelişme gösterdiğinden ve geniş boyutlu olduğundan, diğer bir makalede incelemek üzere geriye bırakılmıştır
  • HELWING, Barbara. 2003. “İran’da İlk Kentler.” Arkeo Atlas. Sayı 2. Doğan Burda Dergi Yayıncılık. İstanbul. LEWIN, Roger. 2000. Modern İnsanın Kökeni. Tubitak Yayınları. Ankara.
  • LYNTON, Norbert. 1991. Modern Sanatın Öyküsü. Remzi Kitabevi. İstanbul.
  • M.C.NEILL, William H.. 2002. Dünya Tarihi. İmge Kitabevi Yayıncılık. Ankara.
  • ÖZER, Bülent.1973. ''Kültürel Yapı, Sanat ve Endüstri Dizaynı'' Yapı Dergisi. Sayı 1. İstanbul.
  • TURANİ, Adnan. 2003. Çağdaş Sanat Felsefesi. Remzi Kitabevi. İstanbul.
  • TURANİ, Adnan. 2005. Dünya Sanat Tarihi. Remzi Kitabevi. İstanbul.
  • TÜRE, Altan. 2000. Kuyumculuğun Doğuşu. Goldaş Kültür Yayınları. İstanbul.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Nihal ŞAMAN
Kurum: İAU. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı

Yazar: M Nafiz DURU
Kurum: İAU. Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 23 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2013

APA Şaman, N , Duru, M . (2013). İnsanın varoluşundan demir çağına kadar takı ve takının kalitesi . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (31) , 51-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46644/584828