Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2148-0494 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |


dergİabant  (e-ISSN: 2148-0494)

dergİabant (Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi) Mayıs  ve Kasım aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi’nin 23.02.2018 tarihli kararıyla Bahar/2017 (5/9) sayısından itibaren Ulakbim TR Dizin tarafından taranan bilimsel dergiler kapsamına alınmıştır.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam on bin kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir.

dergİabant'ta yayımlanması istenen yazılar, her sayının sonunda yer alan YayınEsasları ve Makale Kabul Şartları’nda belirtilen yazım kuralları, dipnot ve kaynakça gösterim ilkelerine göre kaleme alınmış olmalıdır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2148-0494 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |
Kapak Resmi


dergİabant  (e-ISSN: 2148-0494)

dergİabant (Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi) Mayıs  ve Kasım aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi’nin 23.02.2018 tarihli kararıyla Bahar/2017 (5/9) sayısından itibaren Ulakbim TR Dizin tarafından taranan bilimsel dergiler kapsamına alınmıştır.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam on bin kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir.

dergİabant'ta yayımlanması istenen yazılar, her sayının sonunda yer alan YayınEsasları ve Makale Kabul Şartları’nda belirtilen yazım kuralları, dipnot ve kaynakça gösterim ilkelerine göre kaleme alınmış olmalıdır.

Cilt 7 - Sayı 13 - May 2019
 1. Editörden
  Sayfalar 1 - 1
  Cahid Kara
 2. Jenerik
  Sayfalar 1 - 8
  Cahid Kara
 3. İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLAHİYAT PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: SDÜ İLAHİYAT ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1 - 33
  Saadettin Özdemir
 4. FÂRÂBÎ’DE KÜLLÎLERİN MAHİYETİ ve VARLIĞI: BİR GİRİŞ DENEMESİ
  Sayfalar 34 - 60
  M. Fatih Demirci
 5. NOKTA METAFORU VE VAHDET ÜZERİNE EKLEKTİK BİR METİN: NOKTATÜ’L-BEYÂN RİSALESİ
  Sayfalar 61 - 93
  Mehmet Tabakoğlu, Şükrü Maden
 6. KÜRESELLEŞME VE DEĞİŞEN DEĞERLER BAĞLAMINDA 2010-2018 İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMIYLA YETİŞTİRİLMEK İSTENEN MODEL İNSAN TİPİ
  Sayfalar 94 - 115
  Seyyid Sancak
 7. 8/14. YÜZYILDA ŞAM-MISIR BÖLGESİ FAKİHLERİ ARASINDA BİR TARTIŞMA: REFU’L-YEDEYN MESELESİ
  Sayfalar 116 - 132
  Osman Bayder
 8. TOKAT HALEF SULTAN HANKAHI VAKFI (H.691/1321)
  Sayfalar 133 - 148
  Muhammet Okudan
 9. MUHAMMED ESED’İN SAVAŞ-GANİMET İLİŞKİSİNE DAİR APOLOJETİK YORUMUNUN MÜFESSİRLERİN YORUMU İLE MUKAYESESİ VE ELEŞTİRİSİ
  Sayfalar 149 - 170
  Bayram Ayhan
 10. “RAVZÂTÜ’L-CENNÂT FÎ USÛLİ’L-İ‘TİKÂDÂT” ADLI RİSALENİN AİDİYETİ VE TAHLİLİ KONUSUNDA BİR İNCELEME
  Sayfalar 171 - 189
  Mehmet Tözluyurt
 11. GENÇLERDE SINAV KAYGISI, DİNDARLIK VE DUA İLİŞKİSİ
  Sayfalar 190 - 219
  Necmi Karslı
 12. İSLAM HUKUKU BAKIMINDAN GAYRİMÜSLİM ÜLKELERE HİCRET
  Sayfalar 220 - 241
  Ahmet Ekşi
 13. SAYYID QUTB’S LITERARY APPROACH TO SOME EARLY MECCAN SÛRAHS: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH THE 20TH CENTURY WESTERN READINGS
  Sayfalar 242 - 257
  Ersin Kabakcı
 14. ABDULLAH BOSNEVÎ’NİN ALLAH İSMİNİN HARFLERİYLE İLGİLİ BİR RİSÂLESİ: TAHLÎL, TAHKĪK VE TERCÜME
  Sayfalar 258 - 283
  Ayşe Mine Akar
 15. UNUTULMUŞ BİR KUR’AN MÜTERCİMİ: ABDULLAH ÂTIF TÜZÜNER VE KUR’AN-I KERİM VE TÜRKÇE MEALİ İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 284 - 304
  Ömer Dinç
 16. ARAPÇADAN TÜRKÇEYE ÖDÜNÇLENEN KELİMELERİN ARAPÇA KELİMELERİ ANLAYIP EZBERLEMEDE ETKİSİ
  Sayfalar 305 - 336
  Ramazan Kılıç
 17. es-Sulh Beyne’l İhvân fî Hukmi İbâhati’d-Duhân, Abdülganî b. İsmâil en-Nablusî
  Sayfalar 337 - 340
  Ayşegül Yılmaz
 18. İslamsız Dünya
  Sayfalar 341 - 344
  Mehmet Bayır
 19. Yayın Esasları
  Sayfalar 345 - 353
  Cahid Kara
Dizinler