Dergi Editörleri

Doç. Dr. Cahid KARA

Turkey
cahidkara@ibu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2335-6707
Konular: İlahiyat,İslam Tarihi ve Sanatları
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ, İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Kılıç Aslan MAVİL

Turkey
kmavil@ibu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-5038-9857
Konular: Kelam
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Rabia SALUR

Turkey
rabia.salur@istanbul.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2329-8324
Konular: İlahiyat,İslam Hukuku
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Abdullah ÇAN

Turkey
apoocan048@gmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Yusuf MEMÜK

Turkey
yusufmemuk@gmail.com
Konular: Tefsir
Kurum: Marmara Üniversitesi

Arş. Gör. Osman Said EVDÜZEN

Turkey
evduzen_35@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-9386-2264
Konular: İslam Hukuku
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Cahid KARA

Turkey
cahidkara@ibu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2335-6707
Konular: İlahiyat,İslam Tarihi ve Sanatları
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ, İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Süleyman KAYA

Turkey
suleymankaya@ibu.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer BAŞKAN

Turkey
omerbaskan@ibu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9052-1472
Konular: Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat,Tefsir
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Hüseyin İbrahim YEĞİN

Turkey
huseyinyegin@gmail.com
Konular: İlahiyat,Felsefe ve Din Bilimleri,Din Psikolojisi
Kurum: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / İlahiyat fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Macit DEMİRER

Turkey
macitdemirer@ibu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Nusret DEDE

Turkey
nusretdede@ibu.edu.tr
Konular: Hukuk,İlahiyat,Temel İslam Bilimleri,İslam Hukuku
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Kılıç Aslan MAVİL

Turkey
kmavil@ibu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-5038-9857
Konular: Kelam
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih DEMİRCİ

Turkey
mehmetfatihdemirci@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-3263-3668
Konular: İslam Felsefesi
Kurum: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bedriye REİS

Turkey
bedriyereis@ibu.edu.tr
Konular: İlahiyat,Tasavvuf
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ

Turkey
saidnuriakgunduz@ibu.edu.tr
Konular: İslam Hukuku
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ