Yazarlar İçin

Dergi Hakkında

Acarological Studies, akaroloji alanındaki araştırmaları teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası bilimsel, hakemli ve açık erişimli bir dergidir. AS, araştırmacılara çalışmalarını sunmak, geliştirmek ve yayınlamak için hızlı, güvenilir ve uygun bir ortam sağlar.

AS, akarlarla ilgili nitelikli araştırma makaleleri yayımlamaktadır. AS anatomi, davranış, biyolojik çeşitlilik, biyolojik kontrol, koruma, ekoloji, tıbbi ve veteriner akaroloji, fizyoloji, morfoloji, filogeni, zoocoğrafya ve sistematikle ilgili akaroloji konularıyla ilgilenir. Dergide vaka çalışmaları, monograflar, revizyonlar, kataloglar, kontrol listeleri, takson tanımları ve isimlendirme de dâhil çok çeşitli akarolojik yazılar göz önünde bulundurulur.

AS, yazarlardan yayın ücreti almaz.

AS'de yayımlanan tüm makalelere (https://dergipark.org.tr/tr/pub/acarolstud/archive) ücretsiz çevrimiçi erişim imkânı vardır.


Makale Türleri

Acarological Studies dergisinde esas olarak üç tür makale yayımlanır. AS, akarlarla ilgili özgün konu ve içeriğe sahip olan bir araştırmayı, bulgu ve sonuçlarıyla tam olarak yansıtan çalışmaları “Araştırma Makalesi” olarak yayımlar. Dergide ayrıca ilginç saha gözlemleri, vaka çalışmaları, sonraki çalışmalara öncülük veya kaynaklık edebilecek ön çalışmalar ve fauna kayıtlarını içeren yazılar “Araştırma Notu” olarak yayımlanır. Sayfa sayısı üçü geçmeyen yazılar genellikle araştırma notu olarak değerlendirilir. Araştırma notu niteliğindeki yazılar tam uzunluktaki makalelerle aynı yapıya sahip olmalı; ancak özeti 150 kelimeyi geçmemeli ve metinde ana başlıklar bulunmamalıdır. Editör, herhangi bir yazıya araştırma notu olarak karar verme veya dönüştürme hakkını saklı tutar. Dergide ayrıca "Derleme" çalışmalar da yayımlanır. Editör, Akarolojinin belirli alanlarındaki son gelişmeler ve güncel konularla ilgili derleme makaleleri davet edebilir.


Makale Hazırlama

Tüm gönderilerde ana makale dokümanının yanında ayrı bir başlık sayfası bulunmalıdır. Ana metin şu sırayla oluşturulmalıdır: Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuç, Tartışma, Yazarların katkıları, Etik onay beyanı, Fon sağlayıcılar, Çıkar ilişkisi, Teşekkür, Kaynaklar, Tablo(lar) (ayrı bir sayfada), Şekil altyazıları (ayrı bir sayfada liste halinde).

Yazım kuralları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.


Sunum Süreci

Yazılar, TÜBİTAKULAKBİM DergiPark'ın online sistemi aracılığıyla, Acarological Studies dergisine http://dergipark.org.tr/tr/pub/acarolstud adresi üzerinden gönderilmelidir. DergiPark, TÜBİTAKULAKBİM çatısı altında, Türkiye’de yayımlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editör süreç yönetimi hizmetini sunar. Diğer konularda baş editörle yazışmalar acarolstud@gmail.com adresi üzerinden yapılabilir.

Makale sunulmadan önce, telif formunun tüm yazarlar adına sorumlu yazar tarafından imzalanarak sisteme yüklenmesi gereklidir (formu indirmek için tıklayınız).

Tüm yazarlar, sorumlu yazarın ortak yazarlar tarafından yetkilendirildiğini, her birinin sundukları çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını, sunulan makalenin son halini görüp onayladıklarını, makalenin ve ana içeriğinin başka bir yerde yayımlanmadığını veya yayımlanması için sunulmadığını kabul ve taahhüt ederler.

Yazarlar, eserlerinde yer alan metin, çizim, resim, görsel ve diğer materyallerin herhangi birinin mevcut telif veya diğer haklarını ihlal etmemesine dikkat etmelidir.

Yazarlar ayrıca araştırmalarında, makale hazırlama ve gönderimlerinde etik kurallara uymak zorundadır (Bkz. Uluslararası Yayın Etiği Komitesi (COPE)).


Akran Değerlendirme

Dergiye gönderilen tüm yazılar önce editör tarafından bir ön değerlendirme işlemine tabi tutulur. Bu aşamada derginin amaç ve kapsamına uymayan, derginin yayın politikalarını karşılayamayan, yazarlara yönelik hazırlanmış yönergelere uymayan, dil ve yazım açısından yetersiz, özgün değeri düşük, bilimsel açıdan zayıf veya önemli hatalar içeren çalışmalar reddedilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Ön değerlendirme aşamasında reddedilen çalışmaların yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde bilgilendirilir.

Ön değerlendirme aşamasını geçen yazılar, en az iki bağımsız uzman hakeme gönderilir. Değerlendirme sürecinin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin gizli tutulduğu çift körlü akran değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Editör, hakem değerlendirmelerine göre makalenin kabulüne veya reddine karar verir. Ancak bir yazı editör tarafından kabul edilemez olarak değerlendirildiğinde dış değerlendirme yapılmadan dahi reddedilebilir.


Yayımlama

Hakem değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, dil ve anlatım kuralları açısından kontrol için dil editörüne gönderilir. Bu süreçte dil editörü tarafından dil redaksiyonu talep edilebilir. Bu işlem, dil editörünün değerlendirmesine göre tekrar edilebilir. Dil kontrolü yapılan makaleler sayfa düzenlemesi yapılmak üzere sıraya alınır. Yayımlanmadan önce makalenin prova dosyası son okuma için yazara gönderilir. Bu aşamada, gerekli görülürse, makalenin sorumlu yazarı tarafından ZooBank’a kaydedilmesi istenecektir (daha fazla bilgi için aşağıya bakınız). Bu durumda, makale yayımlandıktan sonra, yayın tarihini göstermek için ZooBank kaydının değiştirilmesi gerekecektir.

Acarological Studies dergisinde yayımlanan makalelerden herhangi bir ücret talep edilmez, yazarlara telif ücreti ödenmez.


Nomenklatural Eylem İçeren Makale

Nomenklatural eylem içeren elektronik çalışmaların yayımlanmadan önce ZooBank'a kaydedilmesi zorunludur. Bu, Uluslararası Zoolojik İsimlendirme Yasası'nda (ICZN International Code of Zoological Nomenclature)* yapılan bir değişikliktir. Uluslararası Zoolojik İsimlendirme Komisyonu (2012) tarafından Zootaxa ve Zookeys'de yayımlanan eserler, elektronik yayınlarda geçen isimlerin nasıl geçerlilik kazanabileceğini açıklamaktadır. Nomenklatural eylem içeren ve yayına kabul edilen çalışmanızı http://zoobank.org/ adresinden ZooBank’a kaydedebilirsiniz. ZooBank'a girilen bilgilerin yazarların sorumluluğunda olduğunu ve yayınınız hakkında size verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

*ICZN– Madde 8.5.3. Elektronik olarak düzenlenen ve dağıtılan bir çalışmanın yayımlanmış sayılabilmesi için Zoolojik Nomenklatur Resmi Kayıt Bankası’na (ZooBank) kayıtlı olması ve çalışmanın kendisinin kaydın gerçekleştiğine dair kanıt içermesi gereklidir.

Son Güncelleme Zamanı: 2.02.2022 21:30:12

by-nc-nd.png

Acarological Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

International Scientific Research Journal on Acarology