Hakemler için

Değerli Archives of Clinical and Experimental Medicine (ACEM) hakemi,


ACEM'de yayına kabul edilecek bir makalede aradığımız özellikler şunlardır:


1) Makale etik ihlal içermemelidir.


2) Bilimsel camiaya verecek net bir mesajı olmalıdır.


3) Rahat anlaşılır olmalıdır.


4) Makale bütünlüğü olmalıdır:


--Araştırmayı yapma gerekçesi Giriş (Introduction) kısmında ikna edici şekilde verilmelidir,


--Deneyler, istatistik ve diğer analizler doğru şekilde yürütülmeli ve yeteri ayrıntıyla açıklanmalıdır,


--Sonuç (Conclusion) kısmı, söz konusu araştırmanın bulgularından ulaşılmış olmalıdır,


--Sonuç (Conclusion) kısmı, makalenin amacını birebir cevaplandırmalıdır,


--Özet dahil, tüm metin iç tutarsızlık sorunu yaşamamalıdır.Değerlendirmeniz sonucunda, makale hakkındaki görüşlerinizi Makale Değerlendirme Formu’nda belirtmeniz beklenmektedir. Bu form “Yazarın ve Editörün göreceği kısım”, “Yalnızca Editörün göreceği kısım” ve “Karar” bölümlerinden oluşmaktadır.


“Yazarın ve Editörün göreceği kısım”da, makale hakkındaki düşüncelerinizi, makalenin kuvvetli ve zayıf yanlarını, düzeltilmesi gereken kısımlarını, vs. serbestçe yazabilirsiniz. İstediğiniz takdirde, metin üzerinde doğrudan yaptığınız düzeltmeleri (tercihen Değişiklikleri İzle / Track Changes modunda) bir dosya olarak yükleyerek yazarlara iletebilirsiniz. Makalenin yayımlanmaması gerektiğini düşünüyorsanız gerekçelerini açıklamalısınız. Eleştirilerinizde kırıcı bir dil kullanmamaya dikkat ediniz.


“Yalnızca Editörün göreceği kısım”da yazacaklarınız yazarla paylaşılmayacaktır.


“Karar” bölümünde: Kabul, Ret  ve Düzeltme şeklindeki şıklardan birini seçmeniz beklenmektedir. Vereceğiniz Büyük veya Küçük Düzeltme tavsiyesi sonrası, makale yazara gönderilecektir. Yazarın düzeltilmiş versiyonu yeniden değerlendirmeniz için size tekrar sunulacaktır.


Değerlendirme ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa Editörle temasa geçebilirsiniz.