Yayın Etiği ve Hatalı Uygulama Beyanı

Bu açıklamalar "COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors" esas alınarak hazırlanmıştır.

Editörler yayınların etik standartlara uyumunu bütün boyutları ile taahhüt altına alırlar.

Etik Konular

Plagiarizm, çoklu yayın, kendi kendine plagiarizm, yazarlık ile ilgili konular, zorlayıcı atıf, karalama, gerçekte olmayan bilgi üretimi, etik olmayana araştırma ve ölçümler, çıkar çatışması, temel prensipler.

Yazarların dergiye makale göndermesi; makalenin orijinal olduğunu, bir başka yere gönderilmediğini ve yayın için değerlendirme altında olmadığını, çalışmada hakaret, karalama ve yasa dışı beyanların olmadığını, olası üçüncü kişiler dahil izinlerin alındığını,  ismi geçen kişi ve kurumlardan onay alındığını, gönderim öncesi yazarlık paylaşımının yapılıp onaylandığını, misafir yazarlık ya da hayalet yazarlığın olmadığını beyan ve kabul ettikleri anlamına gelir.