Yayın ücreti

Yazarlardan makale gönderimi, makale değerlendirilmesi, makale kabulü ve yayımlanması sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

http://dergipark.gov.tr/acem/page/2148