İletişim Bilgileri

Editör

Ahmet Yavuz Oral
aoral@gtu.edu.tr

Editör Yardımcısı

Muhammed hasan Aslan
maslan@gtu.edu.tr

Yazar Destek

Arş. Gör. Mehmet Emre Aköz
akoz@gtu.edu.tr

Yazar Destek

Arş. Gör. Mehmet Sezer
mehmetsezer@gtu.edu.tr

Teknik İletişim

Arş. Gör. Can Oral
c.oral@gtu.edu.tr

Teknik İletişim

Arş. Gör. Seda Kol
sedakol@gtu.edu.tr