Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2458-9179 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Adıyaman Üniversitesi |


                                                                          


                              Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 


Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; yılda üç sayı olarak yayınlanır. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; Türkçe ve İngilizce dillerinde her ülkeden makale kabul eden uluslararası hakemli dergidir. Orijinal, klinik ve   deneysel araştırma yazılarını, olgu sunumlarını, yayınlanmış yazılara ilişkin değerlendirmeleri içeren editöre mektupları ve davetli derlemeleri kabul eder. 


Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi açık erişimli e-dergidir. İnceleme ve yayınlama sürecinde herhangi bir ücret talep etmez.

                                               İletişim Bilgileri                                          

                                     Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

                                           E-mail: sagbildergisi@adiyaman.edu.tr

                                 Tel: +90 416 223 38 00-06,  Faks: +90 416 223 38 42

                                               

                                                                                

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2458-9179 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Adıyaman Üniversitesi |
Kapak Resmi


                                                                          


                              Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 


Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; yılda üç sayı olarak yayınlanır. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; Türkçe ve İngilizce dillerinde her ülkeden makale kabul eden uluslararası hakemli dergidir. Orijinal, klinik ve   deneysel araştırma yazılarını, olgu sunumlarını, yayınlanmış yazılara ilişkin değerlendirmeleri içeren editöre mektupları ve davetli derlemeleri kabul eder. 


Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi açık erişimli e-dergidir. İnceleme ve yayınlama sürecinde herhangi bir ücret talep etmez.

                                               İletişim Bilgileri                                          

                                     Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

                                           E-mail: sagbildergisi@adiyaman.edu.tr

                                 Tel: +90 416 223 38 00-06,  Faks: +90 416 223 38 42

                                               

                                                                                

Cilt 5 - Sayı 3 - 31 Ara 2019
 1. Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamaya Başlamadan Önce ve Sonrasında Anksiyete ve Uyku Yönünden Karşılaştırılması
  Sayfalar 1675 - 1687
  Aliye BULUT , Gülay ÇELİK
 2. BOS Kültür Antibiyogram Sonuçları ve Olası Enfeksiyon Nedenleri
  Sayfalar 1688 - 1695
  Ünal ÖZTÜRK , Muhammet ASENA , Pinar AYDIN ÖZTÜRK
 3. The Investigation Preoperative Coagulation Values of Patients Undergoing Oral Surgical Procedure Under Local Anesthesia
  Sayfalar 1696 - 1710
  Bilal EGE , Eldar NAJAFOV
 4. Ameliyathane Çalışanlarında Depresyon Düzeyinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1711 - 1721
  Saliha BOZDOĞAN YEŞİLOT , Hatice ÇİFTÇİ , Tuncay SEYFİOĞLU , Tülay DOĞAN , İlknur DURNA
 5. Baş ve Boyun Bölgesi Ekstrakraniyal Schwannomlarının Retrospektif Analizi ve Cerrahi Tedavisi
  Sayfalar 1722 - 1730
  Secaattin GÜLŞEN , Ercan KURT
 6. İkinci ve Üçüncü Trimester Gebelerin Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Fiziksel Aktivite Engelleri
  Sayfalar 1731 - 1745
  Zeynep DAŞIKAN , Özlem GÜNER , Tuğçe BOZKURT
 7. Görsel Medyanın Oral Cerrahi Öncesi ve Sonrası Anksiyete Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1746 - 1756
  Ahmet Taylan ÇEBİ
 8. Geriatri Stajı Yapma Durumunun Son Sınıf Fizyoterapi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1757 - 1766
  TAHİR KESKİN , MESUT ERGAN , Zeliha BAŞKURT , Ferdi BAŞKURT
 9. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Dental Kaygı Seviyelerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 1767 - 1775
  Fatih AKSOY
 10. The Effect of Cold Application Before Breathing Exercises on Sternotomy Pain: A Quasi-Experimental Study
  Sayfalar 1776 - 1787
  Dilara KUNTER , Nurdan GEZER
 11. The Importance of Nasofrontal Angle in Recurrent Childhood Idiopathic Epistaxis
  Sayfalar 1788 - 1795
  İbrahim Hakan BUCAK , Mehmet KARATAŞ , Habip ALMIŞ , Sedat DOĞAN , Mehmet TURGUT
 12. Bruksizm Hastalarında Klinik Bulgularının Araştırılması
  Sayfalar 1796 - 1806
  Günay YAPICI YAVUZ , Şeyma BAYAZIT
 13. Dermatoloji Eğitiminde Vakaya Dayalı Öğrenme: Bir Geri Bildirim Modeli
  Sayfalar 1807 - 1813
  Nihal ALTUNIŞIK , Dursun TÜRKMEN , Serpil ŞENER , Burcu KAYHAN TETİK , Harika GÖZKÜKARA BAĞ
 14. Pediatrik Yoğun Bakım Ünitelerindeki (PYBÜ) Deliryum Hastalarında Düşme Riski ve Bu Amaçla Kullanılan Ölçekler
  Sayfalar 1814 - 1828
  Abdullah SARMAN
Dizinler

13945

16659

13952
16663

16664


16665

16666

16667

16668