Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 892 - 902 2020-11-30

Velilerin Okul Öncesi Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi

Ahmet Sami KONCA [1]


Bu araştırmada çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına gönderen ebeveynlerin okul öncesi eğitim hakkında düşünceleri araştırılmıştır. Bu doğrultuda, velilere göre okul öncesi eğitimin ne olduğu, velilerin çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına gönderme nedenleri, okul öncesi eğitimde yapılan uygulamalardan memnuniyetleri ile velilerin okul öncesi eğitime yönelik istek ve önerileri incelenmiştir. Araştırmaya 7’si kadın 4’ü erkek 11 veli katılmıştır. Katılımcılarla 15 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, veriler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre veliler okul öncesi eğitimi tanımlarken gelişim, beceri, uyum ve hazır bulunuşluk kavramlarına yönelik ifadeler kullanmaktadırlar. Velilerin çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına gönderme nedenlerine bakıldığında ise beceri kazanımı, sosyal hayatı destekleme, gelişimi destekleme ve ilkokula hazırlık amaçları ön plana çıkmıştır. Veliler sinema-tiyatro gibi faaliyetler, akran etkileşimi, sorumluluk üzerine yapılan aktivitelerden memnuniyet duyarken maddi külfet gerektiren aktiviteler ile kültürel farklılıklar içeren medya içeriklerini okul öncesi eğitime yönelik olumsuz görüş olarak bildirmişlerdir. Velilerin istekleri incelendiğinde ise veliler öğretmenden, eğitim ortamından, maddi konularda destekten ve diğer öğrenci-velilerden farklı istek ve önerilerde bulundukları görülmüştür.
okul öncesi eğitim, ebeveyn, veli, görüş
 • Bağçeli Kahraman, P. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının okula uyum sürecine ilişkin anaokulu öğretmenlerinin ve annelerinin görüşleri. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(1), 3-20.
 • Bay, D. N., Bahçıvan, E., & Kalay, B. (2018). Okul öncesinde okul aile işbirliğine yönelik ailelerin ve öğretmenlerin görüşleri. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 58-82.
 • Başaran, S., Gökmen, B. & Akdağ, B. (2014). Okul öncesi eğitimde okula uyum sürecinde öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014(2), 197-223.
 • Bilgiç, A. (2019). Anaokulu Aidatlarına İlişkin Görüşler. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Pamukkale Üniversitesi.
 • Brannon, D. (2005). Full- or half-day kindergarten: What parents pick- and why, Education Digest, 4, 57-62.
 • Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological systems theory. Annals of Child Development, 6, 187–249.
 • Ceylan, R. (2019). Ebeveynlerin okul öncesi kurumu hakkındaki görüşleri: Tercih sebepleri, beklentileri ve memnuniyetleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(70), 497-517.
 • Copple, C., & Bredekamp, S. (2009). Developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children from birth through age 8. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
 • Graue, M. E. (1993) Expectations and ideas coming to school, Early Childhood Research Quarterly, 8, 53-75.
 • Gullo, D. F., Hughes, K. (2011) Reclaiming kindergarten: Part II: Questions about policy, Early Childhood Education Journal, 38, 393-397.
 • Humphrey, G. & Crisp, B. R. (2008) Bullying affects us too: Parental responses to bullying at kindergarten, Australian Journey of Early Childhood, 33, 1, 45-49.
 • Kuru Turaşlı, N. (2010). Okul öncesi eğitimin tanımı, kapsamı ve önemi. G. Haktanır (Ed.) Okul öncesi eğitime giriş (s.1-23) içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage.
 • McClelland, J. (1995). Sending children to kindergarten, Family Relations, 44, 177-183.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Özyürek, A. & Ceylan, Ş. (2014). Okul öncesi çocuklarda sosyal becerilerin desteklenmesi konusunda öğretmen ve veli görüşlerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(35), 99-114.
 • Restall, G. & Borton, B. (2009) Parents’ concerns about their children’s development at school entry, Child: Care, Health and Development, 36, 2, 208-215.
 • Sak, R., Şahin-Sak, İ. T., Öneren-Şendil, Ç., & Taşkın, N. (2020). Eğitim Paydaşlarının Okul Öncesi Eğitimin Zorunlu Olmasına İlişkin Görüşleri. Yaşadıkça Eğitim, 34(1), 58-78.
 • Topaç, N., Yaman, Y., Ogurlu, Ü., & İlgar, L. (2012, September). Okul öncesi dönem çocuğu olan ailelerin okul öncesi eğitim kurumu seçerken göz önünde bulundurdukları ölçütlerin incelenmesi. In New Trends on Global Education Conference. North Cyprus (pp. 24-26).
 • Toran, M. (2012). Çocukluğun ve erken çocukluk eğitiminin tarihi ve kuramsal temelleri. N. Avcı ve M. Toran (Ed.) Okul öncesi eğitime giriş (s.1-19) içinde. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2020). Öğretim Yılına Göre Okul Öncesinde Net Okullaşma Oranı, Okul, Öğrenci, Öğretmen ve Derslik Sayısı. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018 adresinden ulaşılmıştır.
 • Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
 • Wildenger, L. K. & McIntyre, L. L. (2011) Family concerns and involvement during kindergarten transition, Journal of Child & Family Studies, 20, 387-396
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6423-6608
Yazar: Ahmet Sami KONCA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Erciyes University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2020

Bibtex @araştırma makalesi { aeusbed804853, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {892 - 902}, doi = {10.31592/aeusbed.804853}, title = {Velilerin Okul Öncesi Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Konca, Ahmet Sami} }
APA Konca, A . (2020). Velilerin Okul Öncesi Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (3) , 892-902 . DOI: 10.31592/aeusbed.804853
MLA Konca, A . "Velilerin Okul Öncesi Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 892-902 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/57981/804853>
Chicago Konca, A . "Velilerin Okul Öncesi Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 892-902
RIS TY - JOUR T1 - Velilerin Okul Öncesi Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi AU - Ahmet Sami Konca Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.804853 DO - 10.31592/aeusbed.804853 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 892 EP - 902 VL - 6 IS - 3 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.804853 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.804853 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Velilerin Okul Öncesi Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi %A Ahmet Sami Konca %T Velilerin Okul Öncesi Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 3 %R doi: 10.31592/aeusbed.804853 %U 10.31592/aeusbed.804853
ISNAD Konca, Ahmet Sami . "Velilerin Okul Öncesi Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 3 (Kasım 2020): 892-902 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.804853
AMA Konca A . Velilerin Okul Öncesi Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(3): 892-902.
Vancouver Konca A . Velilerin Okul Öncesi Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(3): 892-902.
IEEE A. Konca , "Velilerin Okul Öncesi Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 3, ss. 892-902, Kas. 2020, doi:10.31592/aeusbed.804853