Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Ağaç ve Orman Dergisi'ne yayın gönderecek tüm yazarlar, aşağıda verilen etik ilkeler ve yayın politikasını makale gönderiminden önce okumalıdır ve tüm sorumluluğu kabul ettiğini beyan etmelidirler.
İntihal
Dergimize gönderilen makalelerin benzerlik raporlarının oluşturulmasında iThenticate isimli program kullanılmaktadır. Benzerlik sınırı olarak %20 kabul edilmektedir. Makalenin kaynaklar kısmı çıkarıldığında benzerlik oranı %20’yi geçmemelidir. Benzerlik oranının %20’yi geçmesi durumunda makale yazara iade edilmektedir.


Yayın Sıklığı
Ağaç ve Orman dergisi yılda 2 sayı olarak yayınlanmaktadır.


Yayına Kabul Edilen Makale Türleri
 • Ağaç ve Orman Dergisi’nde “Özgün Araştırma Makalesi”, “Derleme Makale” “Araştırma Notu” veya “Editöre Mektup” niteliğinde yazılar yayına kabul edilmektedir.
 • Orijinal makaleler; bilimsel yol ve yöntemlerle tasarlanmış, ölçme ve gözlem sonucu elde edilmiş bulgulara dayalı olarak hazırlanmış bilimsel yayın niteliğinde olmalıdır.
 • Derleme makaleler; belli bir konuda yapılmış çalışmaların ve bunlara ait bilimsel dergilerde yayınlanmış yazıların, deneyimli yazarlarca yapılan bir sentezi, yorumu ve durum değerlendirmesi şeklinde olmalıdır.
 • Araştırma notu; bir araştırmaya ilişkin ön çalışmalar ve bilgiler araştırma notu olarak değerlendirilecektir.
 • Editöre mektup; belli bir konuda ve bilgilendirme amaçlı, bilimsel nitelikli ve toplam bir sayfayı geçmeyen metin şeklinde olmalıdır.


Yazarlar İçin Etik Kurallar
Yazar(lar) makaleleriyle ilgili aşağıdaki hususları beyan ederler;
 • Makelenin hazırlanmasında tüm etik kurallara uymak,
 • Makaleyi yazarlarının rızası ve bilgisi dahilinde sunmak,
 • Makalenin herhangi başka bir dergide değerlendirme, kabul ya da yayın aşamasında olmadığını beyan etmek,
 • Başka kişilerin haklarını ihlal etmemek,
 • Makalede intihal, sahtecilik, çarpıtma, dilimleme, tekrar yayım, haksız yazarlık gibi eylemlerin bulunmadığını ve çalışmanın etik ilkelere uygun olduğunu beyan etmek,
 • Makaleyi özgün bir araştırmaya dayalı olarak hazırlamak,
 • Varsa çıkar çatışması olan durumları açıkça belirtmek,
 • Etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için onay almak ve makale gönderimi esnasında ek dosya olarak göndermek,
 • Değerlendirme, kabul ya da yayın aşamasındaki makalelerde herhangi bir yazar ismi değişikliği yapmamak.


Editörler İçin Etik Kurallar
Editörler aşağıdaki hususları beyan ederler;
 • Makale gönderen yazarlar arasında ırk, din, cinsiyet, yaş vb. hiçbir ayrım yapmadan, tarafsız ve etik kurallara uygun olarak değerlendirme yapmak,
 • Makale değerlendirme, kabul/ret süreçlerinde yazar ile iletişime geçmek, eğer ret ile sonuçlanmış ise nedenlerini sorumlu yazara bildirmek,
 • Ön değerlendirme aşamasını geçmiş makalelerin etik kurallara uygunluğunu kontrol etmek,
 • Değerlendirme aşamasında hakemler tarafından yapılan değerlendirmeleri inceleyerek tarafsız olmayan, etik ilkeler ile uyuşmayan, tutarsız olan değerlendirmeleri geçersiz saymak,
 • Etik ilkeler ve yayın politikalarına uygun davranmak.


Hakemler İçin Etik Kurallar
Hakemler aşağıdaki hususları beyan ederler;
 • Hakem olarak kendisine gönderilen makaleyi ırk, din, cinsiyet, yaş vb. hiçbir ayrım yapmadan, tarafsız ve etik kurallara uygun olarak değerlendirmek,
 • Değerlendirme yaptığı makalenin etik kurallara uygunluğunu kontrol etmek, etik kuralları ihlal eden bir durumun tespit edilmesi durumunda editörü bilgilendirmek,
 • Değerlendirilmesi için gönderilen makalelerde yer alan bilgilerin gizliliğine özen göstermek ve 3. şahıslar ile paylaşmamak,
 • Hakemlik için kendisine gönderilen makaleyi, verilen süre içerisinde değerlendirmek,
 • Değerlendirme yaptığı makalede herhangi bir çıkar çatışmasının tespitinde editörü bilgilendirmek,
 • Yalnızca kendi uzmanlık alanında değerlendirme yapmak, söz konusu makalenin uzmanlık alanı dışında olması durumunda editöre bilgi vererek makaleyi iade etmek,
 • Değerlendirme aşamasında “Hakem Değerlendirme Formu” nu doldurmak. Formu doldururken çift taraflı kör hakemlik kurallarına uymak,
 • Değerlendirme yaparken ve “Hakem Değerlendirme Formu” nu doldururken ırkçı söylem, düşmanca söylem, hakaret, küçümseyici vb. ifadeleri kullanmamak. Tüm değerlendirmeyi saygı çerçevesi içerisinde yapmak,