Dergi Kurulları

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Ali TAN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 0000-0003-0943-844X Türkiye Web
Güzel Sanatlar

EDİTÖR

YAYIN KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Erdal KILIÇ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Deniz TUNÇER İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 0000-0002-5174-7548 Türkiye
Müzik
Dr. Öğr. Üyesi Seda TÜFEKÇİOĞLU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9470-4989 Türkiye
Klasik Türk Müziği ( Sanat Müziği )
Arş. Gör. Emir Altuğ KARAKAYA İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Müzik

ALAN EDİTÖRLERİ

Prof. Dr. Namık Sinan TURAN İstanbul Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Abdullah AKAT ISTANBUL UNIVERSITY, İSTANBUL CONSERVATOIRE Türkiye
Güzel Sanatlar, Müzik, Müzikoloji
Doç. Dr. Bilen IŞIKTAŞ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI, MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ 0000-0003-3600-2916 Türkiye Web
Klasik Türk Müziği ( Sanat Müziği ), Müzik, Müzikoloji, Müzik Sosyolojisi
Doç. Dr. Hikmet TOKER İstanbul  Üniversitesi Türkiye
Güzel Sanatlar

DİL EDİTÖRLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Erdal KILIÇ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Deniz TUNÇER İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 0000-0002-5174-7548 Türkiye
Müzik

2021 - Güz / Sayı: 8

Editör: Dr. Erdal KILIÇ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Başvuru tarihleri: 05.07.2021 - 31.10.2021