İletişim Bilgileri

Başeditör

Prof. Dr. Ali TAN
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
ali.tan@medeniyet.edu.tr

Editör

Dr. Erdal KILIÇ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
erdal.kilic@medeniyet.edu.tr

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Emir Altuğ KARAKAYA
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
emiraltug.karakaya@medeniyet.edu.tr

Yazar Destek

Arş. Gör. Emir Altuğ Karakaya
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
emiraltug.karakaya@medeniyet.edu.tr

2021 - Güz / Sayı: 8

Editör: Dr. Erdal KILIÇ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Başvuru tarihleri: 05.07.2021 - 31.10.2021