İntihal

İntihalin önüne geçebilmek adına dergimiz gönderilen her makaleyi hakem sürecinden evvel iThanticate taramasından geçirmektedir. Bununla birlikte makale yazarları, çalışmalarıyla ilgili intihal raporu alıp, makalenin yüklendiği pencerede bu raporun talep edildiği sekmeye başvuru esnasında eklemelidir. Makalenin hakem sürecine kabul edilebilmesi için maksimum limit %15'dir. Söz konusu limiti aşan makaleler için yazar tarafından tekrar değerlendirilmesi adına ilgili makale yazara raporla beraber geri gönderilir. Bir hafta içinde yeni versiyonun tekrar gönderilmesi için imkan sağlanır. Yeni versiyon tekrar intihal taramasından geçirilir. Yukarıda bahsedilen üst limitin üzerindeki makaleler hakem sürecine gönderilmeden geri iade edilecektir.

2021 - Güz / Sayı: 8

Editör: Dr. Erdal KILIÇ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Başvuru tarihleri: 05.07.2021 - 31.10.2021