Etik İlkeler ve Yayın Politikası

AHENK MÜZİKOLOJİ DERGİSİ’NİN YAYIN ETİĞİ VE AYKIRI EYLEM BEYANI

Ahenk Müzikoloji Dergisi, dergi imtiyaz sahibi, editör, hakemler ve yazarlar için COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors ve COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors kurallarını izler. Aşağıda önemli konu başlıklarıyla ilgili olarak açıklamalar mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için bu kaynaklara www.publicationethics.org web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Etik kurulu raporu gerektiren makale çalışmaları için yazar tarafından "Etik Kurul Raporu" eklenmelidir. Bu belge, makalenin yüklenildiği pencerede talep edilecektir. Etik kurul raporu gerektirmeyen makale çalışmaları için ise bu pencerede söz konusu belgenin talep edildiği sekmeye "Makale çalışmam, 'Etik Kurulu Raporu' gerektirmemektedir." şeklinde bir ibareyi içeren doküman PDF formatında yüklenmelidir.

1. Dergi İmtiyaz Sahibinin Sorumlulukları:

1.1. Editoryal Bağımsızlık
Ahenk Müzikoloji Dergisi, herhangi bir kimse veya ticari ortaklarının etkisi olmadan editoryal kararların bağımsızlığının sağlanmasını taahhüt etmektedir.

1.2. Fikri Mülkiyet ve Telif Hakkı
Ahenk Müzikoloji Dergisi, dergide yayımlanan makalelerin mülkiyet ve telif haklarını korur ve her makalenin yayımlanmış versiyonunun kaydını sağlamaktadır. Ahenk Müzikoloji Dergisi, yayımlanmış her makalenin bütünlüğünü ve şeffaflığını sağlamaktadır.

1.3. Bilimsel Suiistimal
Ahenk Müzikoloji Dergisi, hileli yayın veya yayıncı intihali ile ilgili olarak daima uygun tedbirleri almaktadır.


2. Editörün Sorumlulukları:

2.1. Yayın ve Sorumluluk Kararı
Ahenk Müzikoloji Dergisi editörü, okuyucular ve yazarlar ile ilgili meseleleri çözüme kavuşturmak için çalışmaktadır. Editör, danışma kurulu ve hakemler ile irtibat halindedir. Yayınlanacak olan makalelerin belirlenmesi doğrultusunda telif hakkı ihlali, intihal ile ilgili yasal gereklilikleri kontrol etmekle sorumludur. Bu anlamda editör adil bir süreç yönetimi sağlamalı ve yayınlanacak olan makaleleri hakemlerle müzakere etmelidir.

2.2. Tarafsızlık
Dergiye gönderilen makaleler daima, herhangi bir önyargı olmaksızın değerlendirilmektedir.

2.3. Gizlilik
Dergiye gönderilen bir makale ile ilgili herhangi bir bilgi, editör tarafından yayın kurulu, hakemler ve dergi sahibi dışında herhangi bir kimseye ifşa edilmemelidir.

2.4. Çıkar Çatışmaları ve İfşa Etme
Ahenk Müzikoloji Dergisi editörü yazarlar, hakemler ve editörler gibi taraflar arasındaki herhangi çıkar çatışmalarına izin vermez. Editörler ve yayın kurulu üyeleri, makaledeki materyalleri yazarın açık yazılı onayı olmadan herhangi biri tarafından kullanılmamasını sağlayacaklardır. Ayrıca makalede açıklanan yayınlanmamış bilgileri kendi araştırma amaçları için kullanmayacaklardır. Makalenin kullanımı ile editörler tarafından elde edilen imtiyazlı bilgi veya fikirler gizli tutulacak ve kişisel yararları için kullanılmayacaktır.


3. Hakemlerin Sorumlulukları:

3.1. Değerlendirme
Hakemler yazarların kökeni, cinsiyeti, cinsel eğilimi veya siyasal felsefesine bakılmaksızın eserleri değerlendirmektedirler. Hakemler ayrıca, dergiye gönderilen metinlerin değerlendirilmesi için adil bir kör hakemlik süreci sağlamaktadırlar.

3.2. Gizlilik
Dergiye gönderilen makalelere ilişkin tüm bilgiler gizli tutulmaktadır. Hakemler, editör tarafından yetkilendirilmiş olanlar dışında başkaları müzakere etmemelidir.

3.3. İfşa Etme ve Çıkar Çatışması
Hakemlerin; yazarlar, fon sağlayıcılar, editörler vb. gibi taraflar ile menfaat çatışması bulunmamaktadır.

3.4. Editöre Destek
Hakemler, karar verme aşamasında editörlere yardım ederler ve ayrıca metinlerin iyileştirilmesinde yazarlara yardımcı olabilmektedirler.

3.5. Tarafsızlık
Objektif bir karar değerlendirmesi, daima hakemler tarafından yapılmaktadır. Hakemler, uygun destekleyici iddialarla, açık bir şekilde görüşlerini ifade etmektedirler.

3.6. Kaynakların Referansı
Hakemler ayrıca, kendi bilgileri dahilindeki yayınlanmış diğer herhangi bir makale ile dergiye gönderilen metin arasında herhangi önemli bir benzerlik veya örtüşme ile ilgili olarak editörü bilgilendirmelidir.


4. Yazarların Sorumlulukları:

4.1. Bildirme Standartları
Dergiye gönderilen bir metin özgün olmalıdır ve yazarlar, metnin daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış olmasını sağlamalıdırlar. Araştırmanın verileri, makalede tam olarak belirtilmelidir. Dergiye gönderilen bir metin, başkalarının çalışmayı türetmesine izin vermek üzere yeterli detay ve referansları içermelidir. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

4.2. Özgünlük
Çalışmalarını dergiye göndermek isteyen yazarlar, çalışmalarının tamamen özgün olmasını sağlamalıdır ve literatürden elde edilen kelimeler ile cümleler uygun bir şekilde alıntılanmalıdır.

4.3. Birden Fazla Yerde Yayın
Yazarlar, aynı çalışmayı herhangi bir başka dergide yayınlanmak üzere göndermemelidirler. Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eş zamanlı gönderilmesi etik olmayan bir davranış teşkil etmektedir ve kabul edilemez.

4.4. Kaynakların Referansı
Başkalarının çalışmalarıyla ilgili olarak uygun referanslar verilmelidir. Yazarlar, çalışmalarının belirlenmesinde etkili olmuş yayınlara referans vermelidirler. Çalışma sürecinde kullanılan kaynakların tümü belirtilmelidir.

4.5. Makale Yazarlığı
Makale yazarlığı, çalışmaya kayda değer katkıda bulunan kişilerle sınırlı olmalıdır. Araştırma sürecine katılan başkaları var ise, bu kişiler katkıda bulunanlar olanlar listelenmelidir. Yazarlık ayrıca, derginin editörü ile iletişim halinde olan yazışmadan sorumlu olan bir yazar içermelidir. Yazışmadan sorumlu yazar, tüm yardımcı yazarların makaleye dahil olmasını sağlamalıdır.

4.6. İfşa Etme ve Çıkar Çatışmaları
Finansal destek ile ilgili tüm kaynaklar açıklanmalıdır. Tüm yazarlar, çalışmalarının oluşturulması sürecinde yer alan çıkar çatışmasını ortaya koymalıdırlar.

4.7. Yayınlanmış Çalışmalardaki Temel Hatalar
Yazarlar göndermiş oldukları çalışmalarında dikkat çekici bir hata bulduklarında, bu hata ile ilgili olarak derhal dergiyi bilgilendirmek zorundadırlar. Yazarların, hataların düzeltilmesini sağlamak üzere editör ile birlikte çalışma yükümlülükleri vardır.

2021 - Güz / Sayı: 8

Editör: Dr. Erdal KILIÇ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Başvuru tarihleri: 05.07.2021 - 31.10.2021