Yazım Kuralları

(APA 6. Sürüm Tabanlı)

BİLGİLENDİRMELER;

-Makalenizi göndermeden önce yazım kurallarını ve yayın ilkelerini kesinlikle okuyunuz. Makale çalışmanızı Microsoft Word programının ".docx" uzantılı dosya biçimiyle hazırlayıp sisteme yüklemelisiniz. Aksi takdirde ".pdf" uzantılı dokümanlar değerlendirme süreçlerinde kullanılamadığı için, başvurunuz eksik kalacaktır.

-Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Her makale bu iki dilden 150-200 kelimeden oluşan; amaç, bulgular ve sonucu belirten öz barındırmalıdır. Ayrıca Türkçe yazılan makalelerin Abstract ve 600-800 kelimeden oluşan Extended Abstract bölümleri olmalıdır. İngilizce yazılan makalelerin Öz ve 600-800 kelimeden oluşan Genişletilmiş Öz bölümleri olmalıdır. Özetlerin anahtar kelime kısımları olmalıdır. Makalede Giriş, Metot, Bulgular ve Sonuç bölümleri bulunmalıdır. Bunlara ilave olarak akademik dil sorumluluğu yazarlara ait olmak üzere farklı dillerde de özet kabul edilmektedir. Yayın Kurulu bu konuda yetkilidir. Yazıların 7500-10.000 kelime arasında olması tercih edilir.

-Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında en son yayınlanan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.


BİÇİMSEL KILAVUZ;

Başlık: Her yazının yazıldığı dilde, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı; sayfaya ortalanmış, büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır. Başlığın fontu Times New Roman, değeri 11 punto, eğer birden fazla satırdan oluşuyorsa satır aralığı "tek" olmalıdır.

Özet, Abstract, Extented Abstract ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetler çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalıdır. Özet ve Abstract kısımları 150-200 kelimden, Extented Abstract kısmı ise 600-800 kelimeden oluşmalıdır. Özet ve Abstract kısımlarının bir satır altına 3-8 kelimeden oluşan kendi dillerinde anahtar kelimeler yazılmalıdır. Bu bölümlerde metnin fontu Times New Roman, değeri 9 punto, satır aralığı ise "tek" olmalıdır. Bunlara ilave olarak akademik dil sorumluluğu yazarlara ait olmak üzere farklı dillerde de özet kabul edilmektedir. Yayın Kurulu bu konuda yetkilidir. Son olarak Extented Abstract kısmı hariç Özet, Abstract ve Anahtar Kelimeler kısımları, aşağıda belirtilen sayfa kenar boşlukları sabit kalarak, bunun üzerinden sağdan ve soldan 1'er cm girintili olarak konumlandırılmalıdır.

Ana Metin: Makalelerin, MS Office Word yazılım programı kullanılarak (.doc veya .docx uzantılı) otuz beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılması tercih edilir. Yazıların 7500-10.000 kelime arasında olması tercih edilir. Yazım dili Türkçe ve İngilizce'dir. 

Sayfa Yapısı:             Genişliği 16, yüksekliği 24 cm olan özel sayfa boyutunda (16x24 cm)

                                             Sayfanın kenar boşlukları ise sağdan ve soldan 2 cm, üstten ve alttan ise 2,5 cm

                                             Ana metnin fontu Times New Roman, değeri 10 punto, satır aralıkları ise tek

Dipnotların fontu Times New Roman, değeri 8 punto, satır aralıkları ise tek

Özet, Abstract ve Anahtar Kelimeler kısımları hariç her satırbaşında TAB boşluğu verilmelidir.

Ana ve alt başlıklar: Her kelimenin ilk harfi olacak şekilde sola dayalı ve koyu yazılmalıdır. KAYNAKÇA bölümü hariç, başlıklar numaralandırılmalıdır.

Başlıkları Numaralandırma: Makalede kullanılacak başlık numaralandırılması şu şekilde olmalıdır:

                1. Xxxxxxx

                    1.1. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

                            1.1.1. Xxxx Xxxxx

                            1.1.2. Xxxxx Xxx Xxxxx

                    1.2. Xxxx Xxxxxxx

                2. Xxxxxxxx

                    2.1. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

                            2.1.1. Xxxx Xxxxx

                            2.1.2. Xxxxx Xxx Xxxxx

                    2.2. Xxxx Xxxxxxx

                    2.3. Xxx Xxxx

Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar: Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalı Times New Roman fontuyla, 9 punto ile yazılmalı. Tablo ve şekillerin içerikleri de Times New Roman fontuyla, 9 punto ile yazılmalıdır.


ALINTILAMA, KAYNAK GÖSTERME, BUNLARLA İLGİLİ OLARAK MICROSOFT WORD PROGRAMININ KULLANIMI ve SAYFA DÜZENİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER İÇİN MAKALE YAZIMI ŞABLONUMUZA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ !

2021 - Güz / Sayı: 8

Editör: Dr. Erdal KILIÇ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Başvuru tarihleri: 05.07.2021 - 31.10.2021