Hakkında

Aydın İktisat Fakültesi Dergisi  yılda iki kez yayınlanan süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergi, ekonomi, finans, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve ekonometri başta olmak üzere iktisadî ve idarî bilimler alanlarındaki Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış bilimsel makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır.  Dergi bilimsel makale yayınlarına ek olarak  söz konusu alanlarda kitap tanıtımlarına ve alanında önde gelen bilim insanlarının söyleşilerine de yer verebilir.

Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılar kısmen ya da tamamen kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz.

Derginin yayınlandığı indeksler :

Citefactor

Journal Factor 

Research Bible 

Index Copernicus
Root Society for Indexing and Impact Factor Service
Directory of Research Journals Indexing
Eurasian Scientific Journal Index
İnternational Scientific İndexing
Scientific İndexing Service
Sobiad Atıf Dizini
Asos İndeks
Google Scholar
Acar İndeks

ici2.png191671916615982159811709419165acarindex.pnglogo-minik.png