PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

CARBON EMISSIONS FORECAST FOR TURKEY: TIME SERIES ANALYSIS

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 4 - 19, 01.06.2016

Öz

Within the context of sustainable development objectives, reducing greenhouse gas emissions (GHG) that cause clirnate change was first discussed and officially negotiated at the 1992 Rio Conference, which particularly ernphasised developed countries to take serious measures. Then, it was followed by the Kyoto Protocol, which specified national ghg ernission reduction targets for developed countries. With Kyoto Protocol, it was decided for these countries to reduce global ernissions by %5 below 1990 levels compared to 2008-2012 emission levels. Turkey becarne a party to the Kyoto Protocol in 2009, yet due to their special circumstances they did not take any emission reduction cornmitrnents .. Negotiations on Post-2012 emission reduction obligations are stili in progress under the UNFCCC urnbrella and it is expected to have ernissiorı reduction targets not only by developed countries but also by developing ones. In this regard, it is irnportant for Turkey to estirnate its future ghg emissions. There are various ghg ernission estirnations for 2020 and the results indicate different ernission levels. Objective of this study is to estirnate ghg ernission levels far Turkey far 2020 and afterwards by using time series and regression analysis. Then, appropriote policy implications are discussed with the result of these findings.

TÜRKİYE İÇİN KARBON EMİSYONLARININ TAHMİNİ: ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 4 - 19, 01.06.2016

Öz

Sürdürülebilir kalkınma hedefi bağlamında küresel ısınmaya yol açan sera gazlarının (GHG) azaltılması ve özellikle gelişmiş ülkelerin önlem alması, ilk kez 1992 Rio konferansında görüşülmüştür. Daha sonra bu görüşmeleri, gelişmiş ülkelere ulusal GHG azaltım hedefinin verildiği Kyoto Protokolü takip etmiştir. Kyoto Protokolü'nde gelişmiş ülkelere 2008-2012 döneminde 1990 yılına göre GHG'nı %5 azaltması hedefi verilmiştir. Türkiye, Kyoto Protokolü'nü 2009 yılında özel şartları dikkate alınarak imzalamış ve yükümlülük almamıştır.2012 sonrası GHG azaltım yükümlülükleri Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kontrolünde hala yürütülmekte ve gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin de GHG azaltım yükümlülüğü alması beklenmektedir. Bu bağlamda gelecek GHG emisyonlarını tahmin etmek Türkiye için önemlidir. 2020 yılı için çeşitli GHG emisyonu tahminleri vardır ve bu sonuçlar farklı emisyon seviyelerine işaret etmektedir. Bu çalışmada; Türkiye için 2020 yılı ve sonrası için GHG emisyon seviyesini zaman serisi ve regresyon analizi ile tahmin edilmiştir. Ayrıca Türkiye'de, GHG emisyonları azaltımı için öneriler sunulmuştur.

Ayrıntılar

Diğer ID JA55VC26TZ
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet MERCAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { aifd299727, journal = {Aydın İktisat Fakültesi Dergisi}, issn = {2528-9845}, address = {aifdergi@adu.edu.tr}, publisher = {Aydın Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, number = {1}, pages = {4 - 19}, title = {TÜRKİYE İÇİN KARBON EMİSYONLARININ TAHMİNİ: ZAMAN SERİSİ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Mercan, Mehmet} }
APA Mercan, M. (2016). TÜRKİYE İÇİN KARBON EMİSYONLARININ TAHMİNİ: ZAMAN SERİSİ ANALİZİ . Aydın İktisat Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 4-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aifd/issue/28230/299727
MLA Mercan, M. "TÜRKİYE İÇİN KARBON EMİSYONLARININ TAHMİNİ: ZAMAN SERİSİ ANALİZİ" . Aydın İktisat Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 4-19 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aifd/issue/28230/299727>
Chicago Mercan, M. "TÜRKİYE İÇİN KARBON EMİSYONLARININ TAHMİNİ: ZAMAN SERİSİ ANALİZİ". Aydın İktisat Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 4-19
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE İÇİN KARBON EMİSYONLARININ TAHMİNİ: ZAMAN SERİSİ ANALİZİ AU - Mehmet Mercan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Aydın İktisat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 4 EP - 19 VL - 1 IS - 1 SN - 2528-9845- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Aydın İktisat Fakültesi Dergisi TÜRKİYE İÇİN KARBON EMİSYONLARININ TAHMİNİ: ZAMAN SERİSİ ANALİZİ %A Mehmet Mercan %T TÜRKİYE İÇİN KARBON EMİSYONLARININ TAHMİNİ: ZAMAN SERİSİ ANALİZİ %D 2016 %J Aydın İktisat Fakültesi Dergisi %P 2528-9845- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Mercan, Mehmet . "TÜRKİYE İÇİN KARBON EMİSYONLARININ TAHMİNİ: ZAMAN SERİSİ ANALİZİ". Aydın İktisat Fakültesi Dergisi 1 / 1 (Haziran 2016): 4-19 .
AMA Mercan M. TÜRKİYE İÇİN KARBON EMİSYONLARININ TAHMİNİ: ZAMAN SERİSİ ANALİZİ. AİFD. 2016; 1(1): 4-19.
Vancouver Mercan M. TÜRKİYE İÇİN KARBON EMİSYONLARININ TAHMİNİ: ZAMAN SERİSİ ANALİZİ. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi. 2016; 1(1): 4-19.
IEEE M. Mercan , "TÜRKİYE İÇİN KARBON EMİSYONLARININ TAHMİNİ: ZAMAN SERİSİ ANALİZİ", Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 4-19, Haz. 2016

ici2.png191671916615982159811709419165acarindex.pnglogo-minik.png