Künye


Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve finans alanlarındaki disiplinler arası Türkçe veya İngilizce teorik ve ampirik araştırmalara odaklanmıştır. Yılda iki defa yayımlanması amaç edinilen dergi, uluslararası ve hakemli olup, DergiPark üzerinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/aifd adresinden açık olarak erişilebilen elektronik bir dergidir.
Aydın İktisat Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmış olan bir makalenin tam metnine, Aydın İktisat Fakültesi Dergisi ana sayfasında yer alan “Arşiv” sekmesi altındaki “Tüm Sayılar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

27160

Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez olmak üzere 2016 yılından itibaren yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. 2016 yılından itibaren dergide yayımlanan tüm çalışmalara görselde yer alan “Tüm Sayılar” bağlantısı aracılığıyla ulaşılmaktadır.
Aydın İktisat Fakültesi Dergisi’nde iki editör ve bir editör ve bir editör yardımcısından oluşan Editör Kurulu yanı sıra 6 farklı ülke ve üniversiteden akademik personelden oluşan Yayın Kurulu bulunmaktadır.
27157

27158

Aydın İktisat Fakültesi Dergisi’nde yayımlanacak olan çalışmalar için değerlendirme sürecinin nasıl işlediğine, Aydın İktisat Fakültesi Dergisi ana sayfasında yer alan “Yazım Kuralları” sekmesinden ulaşılmaktadır.

27156

Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Bu nedenle, başvuru yaparken sisteme yazar bilgilerinin yer almadığı makale dosyası yüklenecektir. Yazar bilgileri künye şeklinde tekrardan makale ismi ile birlikte ayrı bir dosya olarak yüklenecektir. Kimlik bilgisi dosyası içinde ORCID numaraları da olmalıdır. Yüklemeler word formatında olacaktır. Dergi kurallara uygun olarak yapılmayan yüklemeler değerlendirme sürecine alınmaz. Yayına hazır hale gelen çalışmalarda yazar isimleri Türkçe başlık altında sağa yaslı, 11 punto, bold, ünvanlı ve soyadı büyük olarak yazılmalıdır. Yazara ait künye bilgileri yıldızlı dipnot ile 9 punto olarak ilk sayfa altına eklenmelidir.Aydın İktisat Fakültesi Dergisi’ne makale gönderen yazar(lar), Dergi’nin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılır(lar). Aydın İktisat Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden ön incelemesi yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakemlerden olumlu görüş alınan yazılar yayım sürecine alınır. Hakemlerden bir olumlu ve bir olumsuz rapor alınması halinde çalışma Dergi Editörlüğü tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü bir hakeme gönderilir. Dergi konusuna, yazım veya dil bilgisi kurallarına uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Aydın İktisat Fakültesi Dergisince hakemlere gönderilmeden yazar(lar)a iade edilir. Ön değerlemeye alınan yazılara ilişkin yazarlarından her türlü şekil ve içerik değişiklikleri istenebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler gönderiliş tarihi itibariyle sıralanır ve derginin ilgili sayısında yayımlanır. Yayına kabul edilen makaleler için yazara(lar)a istemesi halinde yayına kabul yazısı gönderilir. Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanmaz.
Dergiye gönderilen çalışmalar editör tarafından intihal programına sokulurlar. Kaynakça hariç benzerlik oranı %10'un üzerinde olan çalışmalar yazarlara geri gönderilir. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi'nde özgün araştırmaların dışında zaman zaman çeviriler de yayımlanmaktadır. Yapılan çevirinin nerede yayınlandığını gösterir kopyası, yazar/lar'ın ve ilk yayının yapıldığı derginin onayı ile birlikte yazının eki olarak dergiye gönderilmelidir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar(lar)dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar(lar)a sistem üzerinden bildirilmektedir. Yazar(lar), hakemler tarafından istenilen bütün değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. İstenilen değişiklikler yapılmadan çalışmalar yayınlanmaz. Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan yazıların, yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Aydın İktisat Fakültesi Dergisi'ne aittir. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi yazarlara telif hakkı ödemesi yapmaz. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir. Yayına kabul edilen veya yayımlanan makaleler, Aydın İktisat Fakültesi Dergisi’nin yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayımlanamaz. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi'ne gönderilen ve hakem süreci başlatılan çalışmaların yazar(lar) tarafından geri çekilmesi / hakem sürecinin iptal edilmesi mümkün olmadığı gibi bilimsel etik anlayışa da uygun değildir. Bu hususun yazarlarca dikkate alınarak yayının dergimize gönderilmesi, tarafların olası emek ve zaman kaybı ile birlikte akademik etik mağduriyetlerini de önleyecektir. Araştırma konusu makale ve yazı herhangi bir kurum tarafından destek görmüş veya tezden üretilmiş ise bu durum eser başlığının son kelimesi üzerine (1) konularak aynı sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.
Aydın İktisat Fakültesi Dergisi'nde yer alan çalışmalar ile ilgili künyeye, ilgili çalışmanın yer aldığı sayıdaki “Kapak” dosyası üzerinde yer verilmektedir.

27159

ici2.png191671916615982159811709419165acarindex.pnglogo-minik.png