Yazım Kuralları


MAKALE DOSYALARININ SİSTEME YÜKLENMESİNE İLİŞKİN KURALLAR

Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Bu nedenle, başvuru yaparken sisteme yazar bilgilerinin yer almadığı makale dosyası yüklenecektir. Yazar bilgileri künye şeklinde tekrardan makale ismi ile birlikte ayrı bir dosya olarak yüklenecektir. Kimlik bilgisi dosyası içinde ORCID numaraları da olmalıdır. 

Yüklemeler word formatında olacaktır. Dergi kurallara uygun olarak yapılmayan yüklemeler değerlendirme sürecine alınmaz. Yayına hazır hale gelen çalışmalarda yazar isimleri Türkçe başlık altında sağa yaslı, 11 punto, bold, ünvanlı ve soyadı büyük olarak yazılmalıdır. Yazara ait künye bilgileri yıldızlı dipnot ile 9 punto olarak ilk sayfa altına eklenmelidir.

MAKALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aydın İktisat Fakültesi Dergisi’ne makale gönderen yazar(lar), Dergi’nin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılır(lar). Aydın İktisat Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden ön incelemesi yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Hakemlerden olumlu görüş alınan yazılar yayım sürecine alınır. Hakemlerden bir olumlu ve bir olumsuz rapor alınması halinde çalışma Dergi Editörlüğü tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü bir hakeme gönderilir.

Dergi konusuna, yazım veya dil bilgisi kurallarına uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Aydın İktisat Fakültesi Dergisince hakemlere gönderilmeden yazar/lar'a iade edilir. Ön değerlemeye alınan yazılara ilişkin yazarlarından her türlü şekil ve içerik değişiklikleri istenebilir. 

Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler gönderiliş tarihi itibariyle sıralanır ve derginin ilgili sayısında yayımlanır. Yayına kabul edilen makaleler için yazara/lara istemesi halinde yayına kabul yazısı gönderilir. Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanmaz.

MAKALELERİN YAYINLANMA SÜRECİ VE SONRASI

Dergiye gönderilen çalışmalar editör tarafından intihal programına sokulurlar. Kaynakça hariç benzerlik oranı %10'un üzerinde olan çalışmalar yazarlara geri gönderilir. 
 
Aydın İktisat Fakültesi Dergisi'nde özgün araştırmaların dışında zaman zaman çeviriler de yayımlanmaktadır. Yapılan çevirinin nerede yayınlandığını gösterir kopyası, yazar/lar'ın ve ilk yayının yapıldığı derginin onayı ile birlikte yazının eki olarak dergiye gönderilmelidir.

Hakemler'den gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar'dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar/lar'a sistem üzerinden bildirilmektedir. Yazar(lar), hakemler tarafından istenilen bütün değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. İstenilen değişiklikler yapılmadan çalışmalar yayınlanmaz. Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan yazıların, yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Aydın İktisat Fakültesi Dergisi'ne aittir.Aydın İktisat Fakültesi Dergisi yazarlara telif hakkı ödemesi yapmaz. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir. Yayına kabul edilen veya yayımlanan makaleler, Aydın İktisat Fakültesi Dergisi’nin yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve yayımlanamaz. Ancak, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.

Aydın İktisat Fakültesi Dergisi'ne gönderilen ve hakem süreci başlatılan çalışmaların yazar (lar) tarafından geri çekilmesi / hakem sürecinin iptal edilmesi mümkün olmadığı gibi bilimsel etik anlayışa da uygun değildir. Bu hususun yazarlarca dikkate alınarak yayının dergimize gönderilmesi, tarafların olası emek ve zaman kaybı ile birlikte akademik etik mağduriyetlerini de önleyecektir. Araştırma konusu makale ve yazı herhangi bir kurum tarafından destek görmüş veya tezden üretilmiş ise bu durum eser başlığının son kelimesi üzerine (1) konularak aynı sayfada dipnot olarak belirtilmelidir. 

YAZIM KURALLARI:
Yazı Karakteri ve Sayfa Düzeni:
Gönderilen makaleler 1,5 satır aralıklı, kaynakça, tablo ve şekillerle birlikte en çok 30 A4 sayfası boyutunda olmalıdır. Yazı 11 punto, Times New Roman yazı karakteri ve Türkçe font kullanılarak hazırlanmalıdır. Her bir paragraf aralığı (sonra 6 nk) boşluk bırakılmalıdır.
Sayfa yapısının her bir tarafı (sağ-sol, üst-alt) için kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır. Sayfa numaraları, sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır.

Makale Metni:
Yazar bilgilerine ilk sayfada yer verildiği makale dosyası; Türkçe başlık, Türkçe özet, İngilizce başlık, İngilizce özet, özetlerin altında anahtar kelimeler, JEL kodları ve devamında giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve eklerden oluşmalıdır. Türkçe dilinde yazılmış makalelerde Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yazım kılavuzu ve yazım kuralları esas alınmalıdır. Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözlükler kullanılmalıdır. Türkçe de alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir.

Başlık:
Başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle, ortalanarak, 1,5 satır aralıklı, Times New Roman, 11 punto ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.

Özet, Anahtar Kelimeler ve JEL Kodları:
Gönderilen bütün makalelerde italik olarak yazılmış Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. Özet kısımlarının altında Anahtar Kelimeler (Keywords) İngilizce ve Türkçe olarak yazılmalıdır. Anahtar kelimeler büyük harf ile başlamalı, JEL Kodları ile birlikte sola yaslı olmalıdır. Makalenin özet kısmında kısaltma kullanılmamalı ve bu kısım 150 kelimeyi aşmamalıdır. Ayrıca özet kısmında çalışma ile ilgili; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir.

Gönderilen makalelerde mutlaka, iki rakamlı düzeyde (Örneğin; Q11) 3 adet JEL (Journal of Economic Literature) sınıflaması yapılmalıdır. Makalenin konu başlığına göre seçilmesi gereken JEL sınıflamaları için, http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php, adresinden yararlanılabilir.

Özetler, Anahtar kelimeler ve Jel kodları Times New Roman, 11 punto, 1,5 satır aralıklı, italik olarak yazılmalıdır. Bu bölümlerin yalnızca başlıkları kalın (bold) olmalıdır.

Ana Metin ve Bölüm Başlıkları:
9. Ana metin Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 11 pt, 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırları 1 cm içerden başlamalıdır. Makalenin ana başlık ve alt başlıkları 1., 1.1., 1.1.1 gibi ondalıklı şekilde, Giriş’ten başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalı ve kalın (bold) yazılmalıdır. Metin içerisinde en fazla üçüncü düzeye (1.2.4. gibi) kadar alt ayrım açılmalı, ihtiyaç duyulması halinde, daha alt düzeydeki başlıklar numara verilmeden italik ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır. Makalede yalnızca ana başlıklar büyük harfle yazılmalı alt başlıkların ise yalnızca ilk harfi büyük olmalıdır. Başlıklardan önce 12 nk, sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Her bir paragraftan sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Tablo, Şekil ve Grafikler:
10. Tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık numaralandırılmış (Tablo 1, Tablo 2, Şekil 1, Şekil 2, Grafik 1, Grafik 2 .) bir şekilde sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafik’e bir başlık verilmelidir. Başlık tablo, şekil veya grafiğin üstünde sayfaya ortalı Times New Roman, 11 punto, kalın (bold) olarak yer almalıdır. Tablo, şekil veya grafik yazısı no’su ile birlikte verildikten sonra tek nokta konularak tablo, şekil veya grafik ismi yazılmalıdır. Tablo, şekil veya grafik başlığı ile tablo arasındaki paragraf aralığı (sonra 6 nk) olmalıdır. Tablolar ihtiyaç duyulması halinde yatay olarak da kullanılabilir. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8–10 punto aralığında olmalıdır. Kaynak bildirimleri tablo, şekil veya grafiklerin altında 11 punto olarak verilmelidir.

Tablolar yazılım programı çıktısı olarak metne konmamalı, sonuçları yazar/yazarlar kendileri tablo haline getirmelidir. Tablolar mümkün olduğunca A4 kağıt boyutuna uygun düzenlenmiş olmalıdır. Şekillerin bilgisayar yazılım programı çıktısı olmaması, çizim veya çizim resim halinde ve A4 kağıt boyutunu aşmayacak şekilde düzenlenmiş olmaları gerekmektedir. Bu husus çalışmanın baskı kalitesi açısından önemlidir.

Matematiksel Denklemler ve Formüller:
Metin içerisinde yer alan matematiksel denklem ve formüller ortalanarak yazılmalıdır. Makalede matematiksel denklem ve formüllere numara verilerek sıralandırılmalıdır. Numaralandırma satırın en sağında parantez içinde yapılmalıdır. Formül ve Denklemleryazılırken Math Type ya da WordDenklem Editörü kullanılmalıdır.

Metin içi Kaynak Gösterme:
13. Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak APA (American Psychological Association) kaynak gösterme formatına uygun olarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (8-10 punto) ifade edilmelidir. Metin içinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadı, yayın tarihi ve birebir alıntı yapıldıysa sayfa numarası belirtilmelidir. Örneğin, (Çetinoğlu, 2002)...; (Çetin, 2002: 182)...; (Eliçin, 2001: 182-186). Eğer cümle içinde yazar(lar)ın soyadı kullanılıyorsa, isimden sonra sadece parantez içinde yayın tarihinin yazılması yeterlidir. Örneğin, Özer ve Birkan'a (2000) göre...; Birtan'a (2007) göre...; Özer ve Birkan (2004)...; Özkul, Biran ve Akın 2004). İki yazarlı çalışmalara atıfta bulunulduğunda her iki yazarın da soyadı yazılmalıdır. Örneğin, (Yamak ve Maraş, 2009: 47). Yazar sayısı üç ile beş arasında olan çalışmalara ilk kez atıf yapıldığında, bütün yazarların soyadları yazılmalıdır. Örneğin, (Özkul, Uzun, Güzel, Özer ve Soysal, 1992: 154-198). Aynı kaynağa yapılan daha sonraki atıflarda, sadece ilk yazarın soyadı ve “vd.” yazılmalıdır. Örneğin, (Özkul vd., 1992: 154-198). Yazar sayısı altı veya daha fazla olan çalışmalara yapılan atıflarda, metin içinde ilk geçtiği yerde ve sonraki atıflarda ilk yazarın soyadı yazılmalı ve “vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Örneğin, (Özkul vd., 2005: 154-198). Yazar(lar)ın aynı yıl birden fazla eser yayınlanmış çalışmalarına atıf yapılmış ise, yayın yılının sonuna (a,b,c,..) gibi semboller yazılarak kaynakların birbirinden ayrılması sağlanmalıdır. Örneğin, (Toraman, 1997a) veya (Toraman, 1997b: 125). Cümle sonunda birden fazla çalışmaya atıfta bulunuluyorsa, bu kaynaklar parantez içerisinde yayın tarihine göre sıralanmalı ve aralarına noktalı virgül (;) konulmalıdır. Örneğin: ...(Bozok, 2009; Mert, 2008: 25; Özer ve vd., 2005; Vahitoğlu, Gürler ve Özdağ, 2003: 61). Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örneğin; (DPT, 2004: 32). İnternet kaynakları için (TÜBİTAK, Erişim Tarihi) şeklinde gösterilmelidir.

Kaynakça:
Kaynakça 11 punto şeklinde yazarların soyadları göz önüne alınarak alfabetik sıraya göre ve asılı biçimde makale sonunda yer almalıdır. Her bir kaynak arasındaki paragraf aralığı (sonra 6 nk) olmalıdır. Eğer yazarın/ların aynı yıl içerisinde birden fazla çalışmasından faydalanılmış ise bu çalışmaların yayın yılı önüne (a,b,c,..) gibi semboller verilerek sıralanmalıdır. Kaynakça aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenmelidir.

Dergiler
Arellano, M. ve Bond, S. (1991) "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations", Review of Economic Studies, 58: 277-297.
Arellano, M., Bover, O. ve McLaugh, D. (1995) "Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Component Models", Journal of Econometrics, 68(1): 29-52.
Berndt, T.J. (1981a) “Age Changes and Changes over Time in Prosocial Intentions and Behavior between Friends”, Developmental Psychology, 17: 408-416.
Berndt, T.J. (1981b) “Effects of Friendship on Prosocial Intentions and Behavior”, Child Development, 52: 636-643.

Kitaplar
Cooke, P. ve McLaugh, D. (2004) "Regional Innovation Systems An Evolutionary Approach" Cooke et al. (eds.) Regional Innovation Systems, 2nd Edition, London, Routledge.
Orhunbilge, N., Albayrak, A.S. ve Bayyurt, N. (2006) “Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, İstanbul: Avcıol Basım Yayın.

Tebliğ veya Konferans Bildirisi
Abdioğlu, H. (2008) “Bölgesel Kalkınma Ajansları: Muhasebe İşlemleri ve Denetimi”, I. Güney Marmara Bölgesel Gelişme Sorunları Sempozyumu, Bandırma-Balıkesir.

Tezler
Hearn, S. (1977), Farm Incomes and Capital Gains: Implications for Structural Change, PhD thesis (unpublished), Wye College, University of London.

Internet Kaynakları
IATA (2016). Annual Reports Review. (15.10.2017), https://www.iata.org/about/Documents/iata-annual-review-2016.pdf


ici2.png191671916615982159811709419165acarindex.pnglogo-minik.png