Amaç ve Kapsam

Anatolian Journal of Biology, orijinal araştırma makaleleri, derlemeler ve mini-derlemeler, kısa notlar, vaka çalışmaları ve editöre mektupları yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Anatolian Journal of Biology, mikrobiyoloji, biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik, biyokimya, botanik, zooloji, çevre biyolojisi, hidrobiyoloji, tarım, veterinerlik ve gıda bilimi dahil olmak üzere biyolojinin tüm yönleriyle ilgili çok disiplinli bir forum sunar. Dergi, önde gelen bilim adamlarının çalışmalarını bu alanlarla sınırlı kalmadan, biyolojinin her alanında hızlı ve adil bir ortamda sunmaları ve yayınlamaları için bir platform sağlamayı amaçlamaktadır. 

Anatolian Journal of Biology 2020 yılında yayınlanmaya başlayacaktır. Açık erişimli, uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayın yapmaktadır. Makale değerlendirme işlemleri ve yayınlama ücretsizdir. Dergimize sadece İngilizce çalışmalar kabul edilecektir. Her başvuru çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçecektir. Makaleler en az iki harici, bağımsız hakem tarafından gözden geçirilecektir.