Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Anatolian Journal of Biology Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide; Biyoloji ve ilişkili bilimler kapsamına giren özgün araştırma makaleleri, kısa makaleler, derlemeler yayımlanabilir.

Derginin yayıncısı, editörü ve yayın kurulu yazarların belirtmiş olduğu görüş ve düşünceler ile doğabilecek etik ihlallerinin sorumluluğunu kabul etmekle yükümlü olmayıp dergide yer alan makale ve yazıların sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar öncelikle şekil/yazım şartları bakımından ön değerlendirmeye alınır. Yazım kuralları ve akademik dil itibariyle şartları sağlamayan çalışmalar hakemlere gönderilmeksizin yazarlarına geri iade edilir. Şartlara uygun olan çalışmalar ise bilimsel inceleme için en az üç hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayımlanmaz; bu konuda idari ve adli sorumluluk kabul edilmez. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar ise gerekli değişiklikler için yazar(lar)a geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

Dergide yayımlanacak olan eserler, daha önce bir başka dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş ya da yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ancak tam metin olarak yayımlanmamış yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Anatolian Journal of Biology herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

Anatolian Journal of Biology burada belirtilmeyen diğer etik ilkeler, editör, hakem ve yazar sorumlulukları için Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından belirlenen/önerilen hususları kabul ve takip etmektedir. Detaylı bilgiye COPE websitesinden ulaşılabilir.

COPE websitesi için tıklayınız.