Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

3-9 Yaş Arası Çocukların Resimlerinin Değerlendirildiği Çalışmaların İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 38 - 59, 31.12.2019

Öz

Bu araştırmada, 1986-2016 yılları arasında 3-9 yaş arasındaki çocukların çizdiği resimlerin gelişimsel ve projektif açıdan değerlendirildiği çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Çocuk resimlerinin konu alındığı çalışmaların incelenmesi ve alanyazında nasıl ele alındığının belirli kriterler çerçevesinde belirlenmesi bu konuda büyük resmin görülmesine katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede “resim çizme, çocuk resmi, çocuk resim çizimi” anahtar kelimeleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurumu Uluslararası Tez Merkezi ve Dergipark Ulakbim Veri Tabanı üzerinde yapılan inceleme yapılmış ve 75 araştırmaya ulaşılmıştır. Belirlenen kriterler çerçevesinde toplam 53 çalışma (35 lisansüstü tez ve 18 makale) döküman analizi yöntemi çerçevesinde incelenmiştir. Araştırma sonucunda, 3-9 yaş arasındaki çocukların resimlerinin incelendiği çalışmaların 2006 yılından sonra belirgin bir artış gösterdiği, araştırma örneklemlerinin 10-2400 arasında değiştiği, çocuklara en fazla “bir insan çiz” yönergesinin farklı formlarda verildiği, araştırmaya en fazla alınan örneklemin özel durumlarının anne babasından ayrı yaşayan çocuklar ile anne babası boşanma sürecinde olan çocuklar olduğu, araştırmacılar tarafından en fazla kullanılan veri toplama araçlarının ise “görüşme, aile/çocuk bilgi formu” “anket” ile resim değerlendirmek için geliştirilen araçlar olduğu görülmektedir.https://orcid.org/0000-0001-6027-954X


Kaynakça

 • Artut, K. (2009). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri(6.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Artut, K. (2010). Okul öncesinde resim eğitimi. (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyükkarabacak, O. (2008). Çocuk resimlerinde imgelerin yeri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174). doı: 10.15390/EB.2014.3412
 • Diğler, M. (2013). Okul öncesinde resim eğitimi. Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.
 • Dressnack, M. (2005).Children’s drawings as facilitators of communication: A Meta-Analysis. Journal of Pediatric Nursing, 20(6), 415-423.
 • Hart, C. (1998). Doing a literature review: releasing the social science research imagination. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Howard, M., K. (2003). Evaluation of projective drawings.In Cecil R. Reynolds and Randy M. Kamphaus (Eds.), Handbook of psychological& educational assessment of children (2nd Ed., 91-158), New York/London: The Guilford Press.
 • Jalongo, M., R & Heider, K. (2015). Re-Examining the literature review purposes, approaches, and issues. In Olivia N. Saracho (Ed.)Handbook of research methods in early childhood education review of research methodologies(Vol. I’, pp.753-781). Information Age Publishing, Inc. Charlotte, Nc.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi.23. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Klepsch, M. & Logie, L. (1982). Children draw and tell: an introduction to projective uses of children’s human figure drawing.New York: Brunner/Mazel.
 • Malchiodi, C. (2013). Çocukların resimlerini anlamak.(Çev:Yulin Yurtbay). Ankara: Nobel Tıp Kitabevi.
 • Savaş, İ. (2014). Çocuk resimi ve bilinçaltı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Striker, S. (2005). Çocuklarda sanat eğitimi.(Çev: Azize Akın).İstanbul: Epsilon Yayınevi
 • Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. MIS Quarterly, 26(2), 13–23.
 • Yavuzer, H. (2013). Resimleriyle çocuk. (17. Baskı).İstanbul. Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9.Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 2, 38 - 59, 31.12.2019

Öz

Kaynakça

 • Artut, K. (2009). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri(6.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Artut, K. (2010). Okul öncesinde resim eğitimi. (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyükkarabacak, O. (2008). Çocuk resimlerinde imgelerin yeri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174). doı: 10.15390/EB.2014.3412
 • Diğler, M. (2013). Okul öncesinde resim eğitimi. Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.
 • Dressnack, M. (2005).Children’s drawings as facilitators of communication: A Meta-Analysis. Journal of Pediatric Nursing, 20(6), 415-423.
 • Hart, C. (1998). Doing a literature review: releasing the social science research imagination. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Howard, M., K. (2003). Evaluation of projective drawings.In Cecil R. Reynolds and Randy M. Kamphaus (Eds.), Handbook of psychological& educational assessment of children (2nd Ed., 91-158), New York/London: The Guilford Press.
 • Jalongo, M., R & Heider, K. (2015). Re-Examining the literature review purposes, approaches, and issues. In Olivia N. Saracho (Ed.)Handbook of research methods in early childhood education review of research methodologies(Vol. I’, pp.753-781). Information Age Publishing, Inc. Charlotte, Nc.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi.23. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Klepsch, M. & Logie, L. (1982). Children draw and tell: an introduction to projective uses of children’s human figure drawing.New York: Brunner/Mazel.
 • Malchiodi, C. (2013). Çocukların resimlerini anlamak.(Çev:Yulin Yurtbay). Ankara: Nobel Tıp Kitabevi.
 • Savaş, İ. (2014). Çocuk resimi ve bilinçaltı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Striker, S. (2005). Çocuklarda sanat eğitimi.(Çev: Azize Akın).İstanbul: Epsilon Yayınevi
 • Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. MIS Quarterly, 26(2), 13–23.
 • Yavuzer, H. (2013). Resimleriyle çocuk. (17. Baskı).İstanbul. Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9.Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali Can Başay 0000-0001-6027-954X

Fatma Abide Güngör Aytar 0000-0002-0327-3317

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Başay, A. C., & Güngör Aytar, F. A. (2019). 3-9 Yaş Arası Çocukların Resimlerinin Değerlendirildiği Çalışmaların İncelenmesi. Asian Journal of Instruction (E-AJI), 7(2), 38-59.

ASYA ÖĞRETİM DERGİSİ (E-AJI)

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.