Hakem Rehberi

Asya Öğretim Dergisi hakemleri aşağıdaki sorumluluklara sahiptirler:

 • Hakemler sadece uzmanlık alanları ile ilgili makaleleri kabul etmelidirler.

 • Hakemler görüşlerini destekleyici argümanlar ve gerekli referanslarla destekleyerek açıkça ifade etmelidirler.

 • Hakemler değerlendirmelerinde hakaret ve aşağılama içeren ifadelere yer vermemelidirler. Yazarları kişisel olarak eleştirmemelidirler.

 • Hakemler tüm makaleyi gözden geçirmedilerse, makalenin hangi bölümlerini değerlendirdiklerini belirtmelidirler.

 • Hakemler makale için verdikleri “kabul/gözden geçirme/reddetme” önerisinin incelemede verilen yorumlarla uyumlu olmasına özen göstermelidirler.

 • Hakemler değerlendirmeyi kabul ettikleri makaleyi belirtilen zaman dilimi içinde gerçekleştirmelidirler.

 • Hakemler tarafsızlık ve objektiflik ilkeleri içerisinde değerlendirme yapmalıdırlar.

 • Hakemler herhangi bir çıkar çatışması ya da problem yaşadıkları yazarların makalelerini incelemeyi reddetmelidirler. Yaşanan çatışmalar, kişisel, finansal, entellektüel, profesyonel, politik veya dini boyutlarda olabilir.

 • Hakemler yazarlardan herhangi biriyle aynı kurumda çalışıyorlarsa incelemeyi kabul etmemelidirler.

 • Hakemler değerlendirme yapma niyetinde olmadan sadece bilgi edinmek ve görüş kazanmak için hakemlik yapmayı kabul etmemelidirler.

 • Hakemler hakem inceleme sürecinin gizliliğine saygı göstermeli ve hakem inceleme süreci sırasında elde edilen bilgileri kendilerinin veya başkalarının yararı için kullanmaktan veya başkalarını dezavantajlı duruma sokacak ve haklarından mahrum edecek şekilde kullanmaktan kaçınmalıdırlar.

 • Hakemler derginin izni olmadan yazarlarla doğrudan irtibat kurmamalıdırlar.

 • Hakemler dergiden izin almadan değerlendirmeye başka bir kişiyi dahil etmemelidirler.
 • Hakemler araştırma ve yayın etiğiyle ilgili herhangi bir usulsüzlükle karşılaştıklarında dergiye haber vermelidirler.

ASYA ÖĞRETİM DERGİSİ (E-AJI)

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.