Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 11, Sayfalar 331 - 352 2019-05-28

ANALYSIS OF CAPITALISM CRISES FROM THE WINDOW OF KARL POLANYI
KAPİTALİZM KRİZLERİNİN KARL POLANYİ PENCERESİNDEN ANALİZİ

Seda BAYRAKDAR [1]


The views of Karl Polanyi on the crises of capitalism have a special place. According to Polanyi, the commodification of labor-land-money and the uncontrolled development of markets on its own constitute the source of capitalist crises. Polanyi is not against the market. According to him, the uncontrolled development of the market itself is the main problem. The biggest factor that leads to this is that democracies do not work properly. The market that serves the society to meet human needs and that is embedded in the society is the right market. In addition, the state is a mechanism with important functions. Polanyi is neither a familiar socialist nor a known democrat. According to Polanyi, economy and democracy actually serve one purpose. This aim is that people continue to develop in an equal and free way. From Polanyi's perspective, considering the recent crises, the functioning of the market dynamics and the deterioration of world resources, many criticisms is still consistent. More important than whether or not these criticisms are consistent is that they are inspiring today. The aim of the study is to analyze Polanyi's identification of fictitious commodification and its results by showing social, financial and ecological destructions today.

 

Karl Polanyi’nin kapitalizmin krizlerine ilişkin görüşleri kendine özgü ve özel bir yere sahiptir. O’na göre, emek-toprak-paranın metalaştırılması ile piyasaların kendi başına kontrolsüzce gelişmesi kapitalist krizlerin kaynağını oluşturmaktadır. Polanyi piyasaya karşı değildir. O’na göre piyasaların kendi başına kontrolsüzce gelişmesi asıl sorundur. Buna yol açan en büyük etken ise demokrasilerin doğru çalışmamasıdır.  İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için topluma hizmet eden ve toplumun içine gömülü olan piyasa doğru piyasadır. Ayrıca devlet önemli fonksiyonları olan bir mekanizmadır. Polanyi ne tanıdık bir sosyalist ne de bilinen bir demokrattır. Polanyi’ye göre ekonomi ve demokrasi aslında tek bir amaca hizmet etmektedir. Bu amaç ise insanların, eşit ve özgür bir şekilde gelişimlerine devam etmesidir. Polanyi’nin penceresinden, son yıllarda yaşanan krizler, piyasa dinamiklerinin işleyişi ve dünya kaynaklarının yıpranması göz önüne alındığında, pek çok eleştirisinin tutarlı olduğu söylenebilir. Bu eleştirilerin tutarlı olup olmamasından daha önemlisi bugün için ilham verici yönler taşımasıdır. Çalışmanın amacı Polanyi’nin hayali metalaşma tespiti ve sonuçlarının konusundaki haklılığını günümüzde sosyal, finansal ve ekolojik yıkımlarını göstererek analiz etmektir.

 

 • Akan, S. (2016). Polanyi’nin Modern İktisadın İnsan Anlayışına Eleştirileri. İnsan ve Toplum Dergisi. 5(10), 93-11.
 • Becchio, G. (2005). Two Heterodox Economists: Neurath and Karl Polanyi. Working Paper No. 11/2005, Università di TorinoErişim Tarihi: 13.07.2018. http://www.cesmep.unito.it/WP/2005/11_WP_Cesmep.pdf
 • Birchfield, V. (1999). Contesting The Hegemony of Market İdeology: Gramsci's 'Good Sense' And Polanyi's 'Double Movement'. Journal Review of International Political Economy. 6(1). 27-54.
 • Buğra, A. (1984). ‘‘Önsöz’’, Büyük Dönüşüm. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Carlson, A. (2006). The Problem of Karl Polanyi. The Intercollegiate Review. Spring 41(1). 32-39.
 • Dumludağ, D. (2004). Understanding Globalization Through, The Great Transformation of Karl Polanyi, Munich Personal RePEc ArchiveErişim Tarihi: 02.01.2019. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/39483/
 • Eren, A A., Sert, M. (2008). Hayek ve Polanyi’nin İktisadi Düşüncelerinin Oluşumunda Viyana ve Budapeşte Etkisi. Ekonomik Yaklaşım.19(67). 21-46.
 • Ersoy, E. (2011). Türkiye’de ve Dünyada Organize Türev Piyasaların Gelişimi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 63-80.
 • Hayden, F. G., (2015). Strengthening Karl Polanyi’s Concepts of Reciprocity, Double Movement, and Freedom with the Assistance of Abductive Logic. Journal of Economic Issues, Xlix (2), 575-582.
 • Halperin. S. (2018). Polanyi’s Two Transformations Revisited: A ‘Bottom Up’ Perspective”. Globalizations. 15(7), 911-923.
 • Holton, J. R. (2005), Economy and Society, Routledge.
 • Fraser, N. (2017). A Triple Movement? Parsing the Politics of Crisis after Polanyi. In: Burchardt M., Kirn G. (eds) Beyond Neoliberalism. Approaches to Social Inequality and Difference. Palgrave Macmillan, ChamErişim Tarihi: 02.01.2019. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-45590-7_3,
 • Fraser N.(2014), Can Society be Commodities All the Way Down? Post-Polanyian Reflections on Capitalist Crisis. Economy and Society.43(4). 541-558.
 • İslatince, H., Sermen, A. B. (2018). The Critique of Neoliberalism in the Context of Veblen and Polanyi”. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8(3). 107-128.
 • Kim, C. (2010). The Furnace is Breathing: Work and the Everyday Life in North Korea, 1953 – 1961. UMI Dissertation Publishing.
 • Klein, N. (1968). Review: Karl Polanyi's Dahomey: To be or not to be a State?, Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines,2(2). 210-223.
 • Kuran, T. (2003). Yalanla Yaşamak Tercih Çarpıtmasının Toplumsal Sonuçları. Yapı Kredi Yayınları.
 • Kutlay, M (2011). Ekonomik Kriz ve Avrupa'da Yükselen Şiddet: Avrupa İçin Polanyi Anı mı? Erişim Tarihi: 20.04.2019 http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/370/ekonomik-kriz-ve-avrupa-da-yukselen-siddet-avrupa-icin-polanyi-ani-mi#.XLnGEv0zbIU
 • Lacher, H. (1999). The Politics of The Market: Re‐reading Karl Polanyi, Global Society, 13(3). 321-326.
 • Rossi, U. (2013), On Life as a Fictitious Commodity: Cities and the Biopolitics of Late Neoliberalism, International Journal Of Urban and Regional Research, 37(3). 825-1113.
 • Polanyi, K (2018). Economy and Society Selected Writings. (Ed.by. Michele Cangiani, Claus Thomasberger). Polity Press, U.K: Cambridge.
 • Polanyi, K. (2014). Büyük Dönüşüm Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri. Çev. Ayşe Buğra. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Polanyi, K. (2011). Faşizmin Özü. (çev. B.Eres) Mülkiye Dergisi, 35(271). 137-162
 • Polanyi, K (1947). Our Obsolete Market Economy, Erişim Tarihi: 25.04.2019. https://www.ocf.berkeley.edu/~immer/polanyiobsolete.pdf.
 • Polanyi, K. (1944). The Great Transformation the Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press.
 • Polanyi, K., Arensberg, M.C. ve Pearson, H.W. (1971). Trade&Market In The Early Empires. USA: Gateway Edition.
 • Sternberg, E .(1993). Justifying Public Intervention Without Market Externalities: Karl Polanyi's Theory of Planning in Capitalism. Public Administration Review. 53(2). 100-109.
 • Sandbrook, R. (2017a). Karl Polanyi and the Rejuvenation of Today’s Disoriented Left, Erişim Tarihi 23.04.2019. https://sandbroo.faculty.politics.utoronto.ca/karl-polanyi-and-the-rejuvenation-of-todays-disoriented-left/
 • Sandbrook, R.(2017b). Freedom, Community, Self: Insights of Karl Polanyi, Erişim Tarihi 23.04.2019.https://sandbroo.faculty.politics.utoronto.ca/freedom-community-self-karl-polanyi/
 • Uluyol, O., Kaygusuzoğlu M. (2011). Finansal Türev Ürünlerin 2008 Küresel Finansal Krizine Etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences. 6(3). 346-362. WC Neale. (1991). Society, State, And Market: A Polanyian View of Current Change And Turmoil İn Eastern Europe. Journal Journal of Economic Issues. 25(2). 467-473.
 • Watkins, J.P (2017). Financialization and Society’s Protective Response: Reconsidering Karl Polanyi’s Double Movement”.Journal of Economic Issues ,1(LI) No.1., 98-117.
 • Lewitt, Polanyi K. (2006). Tracing Polanyi’s Institutional Political Economy To Its Central European Source. Karl Polanyi in Vienna: The Contemporary Significance of the Great Transformation, (ed. Kenneth McRobbie, Kari Polanyi Lewitt), Montreal: Black Rose Books.
 • Mendell, Marguerite (1989). Market Reforms and Market Failures: Karl Polanyi and Paradox of Convergence. Journal of Economic Issue.XXIII (2), 473-481.
 • Scott, Alan (1996). Bureacratic Revelation and Free Market Utopias, Economy and Society. 25(1), 89-110.
Birincil Dil tr
Bölüm Tüm Sayı
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3879-6561
Yazar: Seda BAYRAKDAR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akademik-hassasiyetler571771, journal = {Akademik Hassasiyetler}, issn = {2148-5933}, address = {}, publisher = {Hüzeyfe Süleyman ARSLAN}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {331 - 352}, doi = {}, title = {KAPİTALİZM KRİZLERİNİN KARL POLANYİ PENCERESİNDEN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {BAYRAKDAR, Seda} }
APA BAYRAKDAR, S . (2019). KAPİTALİZM KRİZLERİNİN KARL POLANYİ PENCERESİNDEN ANALİZİ. Akademik Hassasiyetler , 6 (11) , 331-352 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/45496/571771
MLA BAYRAKDAR, S . "KAPİTALİZM KRİZLERİNİN KARL POLANYİ PENCERESİNDEN ANALİZİ". Akademik Hassasiyetler 6 (2019 ): 331-352 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/45496/571771>
Chicago BAYRAKDAR, S . "KAPİTALİZM KRİZLERİNİN KARL POLANYİ PENCERESİNDEN ANALİZİ". Akademik Hassasiyetler 6 (2019 ): 331-352
RIS TY - JOUR T1 - KAPİTALİZM KRİZLERİNİN KARL POLANYİ PENCERESİNDEN ANALİZİ AU - Seda BAYRAKDAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Akademik Hassasiyetler JF - Journal JO - JOR SP - 331 EP - 352 VL - 6 IS - 11 SN - 2148-5933- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Hassasiyetler KAPİTALİZM KRİZLERİNİN KARL POLANYİ PENCERESİNDEN ANALİZİ %A Seda BAYRAKDAR %T KAPİTALİZM KRİZLERİNİN KARL POLANYİ PENCERESİNDEN ANALİZİ %D 2019 %J Akademik Hassasiyetler %P 2148-5933- %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD BAYRAKDAR, Seda . "KAPİTALİZM KRİZLERİNİN KARL POLANYİ PENCERESİNDEN ANALİZİ". Akademik Hassasiyetler 6 / 11 (Mayıs 2019): 331-352 .
AMA BAYRAKDAR S . KAPİTALİZM KRİZLERİNİN KARL POLANYİ PENCERESİNDEN ANALİZİ. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(11): 331-352.
Vancouver BAYRAKDAR S . KAPİTALİZM KRİZLERİNİN KARL POLANYİ PENCERESİNDEN ANALİZİ. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(11): 352-331.