Dergi Kurulları

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Adına İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Cem ZORLU

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Baş Editör

Prof. Dr. Ertuğrul USTA Necmettin Erbakan üniversitesi 0000-0001-6112-9965 Türkiye
Eğitim Programları ve Öğretim

Bölüm/Alan Editörleri

Dr. Yakut GAZİ Duke University 0000-0001-6988-1887 Amerika Birleşik Devletleri
Eğitim Programları ve Öğretim, Hayat Boyu Öğrenme, Eğitim Psikolojisi
Prof. Dr. Ayfer ŞAHİN KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9903-1445 Türkiye
Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Dr. Ebru DOĞRUÖZ Çankırı Karatekin Üniversitesi 0000-0001-6572-274X Türkiye
Eğitim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, İstatistiksel Analiz Teknikleri, Klasik Test Kuramları, Madde-Cevap Kuramı, Modelleme, Ölçme Eşdeğerliliği, Test Standarizasyonu ve Norm Geliştirme, Test, Ölçme ve Psikometri (Diğer)
Prof. Dr. Sibel SOMYÜREK GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 0000-0001-7803-1438 Türkiye Web
Doç. Dr. Elif Selcan ÖZTAY VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6156-1950 Türkiye
Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, Kimya Eğitimi
Doç. Dr. Burcu DURMAZ Süleyman Demirel Üniversitesi 0000-0002-2788-434X Türkiye
Matematik Eğitimi
Doç. Dr. Belgin BAL İNCEBACAK Ondokuz Mayıs Üniversitesi 0000-0003-4643-8051 Türkiye
Eğitim, Fen ve Matematik Alanları Eğitimi
Öğretim Tasarımı
Doç. Dr. İlker DERE TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0993-7812 Türkiye
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, 2010 (Lisans ) Marmara Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2012 (Yüksek lisans) University of Delaware, ABD, 2015-2016 (Misafir Öğretim Üyesi) Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, 2017 (Doktora) Araş. Gör., Uşak Üniversitesi, 2013-2017 Araş. Gör. Dr., Uşak Üniversitesi, 2017 Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2017-2020, Doç. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2020-2022, Doç. Dr. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 2022-
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Doç. Dr. Hatice YILDIZ DURAK NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY 0000-0002-5689-1805 Türkiye

Dr. Hatice YILDIZ DURAK lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini Hacettepe Üniversitesinde, doktora eğitimini de Gazi Üniversitesinde tamamlamıştır.  Dr. YILDIZ DURAK Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. YILDIZ DURAK’ın çalışma alanları eğitim teknolojileri, üstün yetenekli öğrenciler, üstün yetenekli öğrencilere erken yaşta programlama eğitimi, problemli teknoloji kullanımı ve öğretmen ve öğretmen adaylarının teknolojik alandaki mesleki gelişimleri konularından oluşmaktadır.

Eğitim
Doç. Dr. Gökhan KAYILI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 0000-0001-7959-4128 Türkiye Web
Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Özel Eğitim ve Engelli Eğitimi

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Sami PEKTAŞ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4753-6112 Türkiye
Eğitim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dr. Arş. Gör. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3709-5288 Türkiye Web

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doktora: Fen Bilgisi Eğitimi

Okul Öncesi Eğitim, Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi

Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Merve TEMEL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7545-4010 Türkiye
Okul Öncesi Eğitim

Yayın ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU CANKAYA UNIVERSITY Türkiye
Prof. Dr. Şirin KARADENİZ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Prof. Dr. Soner YILDIRIM ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3167-2112 Türkiye
Öğretim Tasarımı
Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR Hacettepe University Türkiye
Özel Eğitim ve Engelli Eğitimi, Zihinsel Engelli Eğitimi
Prof. Dr. Hafize KESER ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim
Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Prof. Dr. Meltem Huri BATURAY ATILIM UNIVERSITY Türkiye
Eğitim
Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ Yıldız Teknik Üniversitesi
Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Prof. Dr. Uğur SAK Anadolu University ÜYEP Research and Practice Center 0000-0001-6312-5239 Türkiye
Özel Yetenekli Eğitimi
Prof. Dr. Mürsel BİÇER GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Antrenman
Prof. Dr. Yüksel DEDE Gazı University Türkiye
Matematik Eğitimi
Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK ISTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPASA, HASAN ALİ YÜCEL FACULTY OF EDUCATION 0000-0003-3591-8180 Türkiye Web

1997 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünden (Tarih yan alanı) mezun oldu. 2000 yılında Gazi Üniversitesi’nde Tarih Eğitimi alanında yüksek lisans mezunu oldu. Tezi tarihsel hikâyelerin eğitimsel işlevleri üzerineydi. 2006’da aynı üniversitede “Tarihsel Zaman Kavramının Öğrencilerde Gelişimini” doktora tezi olarak verdi. 2010’da tarih eğitimi doçenti, 2016’da ise profesör oldu. Gazi, Ahi Evran, Marmara, Sakarya, İstanbul üniversitelerinde çalıştı. Yazar son 12 yıldır tarihyazımı ve metodolojisi alanında ağırlıklı olmak üzere tarih eğitiminde yayın üretmeye devam etmektedir. TUHED (Turkish History Educational Journal) ile tarihyazımı dergilerinin Başeditörü, her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde temalı olarak düzenlenen Tarihyazımı Çalıştaylarının eş başkanı, yine her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen ISHE (Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu) aktif düzenleme kurulu üyesidir.
Şimşek, 2016-2019 yılları arasında Eğitim Fakülteleri Programları Akreditasyon Derneği (EPDAD) yönetim kurulu üyesi, 2017’den beridir YÖKAK izleme-değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde takım başkanı, değerlendirici ve izleyici olarak görev almaktadır. Şimşek, 2021-2023 arasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatörü olarak görev yaptı. Bunun yanında halen kurumunda Sosyal Bilimler Etik Kurul üyeliği, Akademik Teşvik Üst Komisyon üyeliği gibi akademik temsili içeren görevleri de yerine getirmektedir.
Editörlüğünde Yayınlanmış Kitapları: Türkiye’de Tarihyazımı (2011), Tarih Nasıl Yazılır? (2011), Tarih için Metodoloji (2015), Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi (2016), Türk Tarihçileri (2016), Dünyada Tarihçilik (2017), Yaşayan Türk Tarihçileri (2017), Türkiye’de Tarih Eğitimi (2017), Akademik Tarihçilik (2017) Dünyada Türk İmajı (2018), Türk Tarihinin ve Tarihçiliğinin Meseleleri (2019), Modern Türkiye Tarihi (2019), Tarih Ders Kitaplarında İmajlar: Devletler Halklar Kişiler (2019), Türk Tarihçiliğinde Tezler Teoriler (2019), Dünyada Tarihçiliğin Gündemi (2020), Tarihçilikte Disiplinlerarasılık Fırsat mı Sınırlılık mı (2021), Tarihçilikte Yeni Yaklaşımlar: Eski Kaynakları Yeniden Düşünmek (2022).
Telif Kitapları: Cacabey ve Medresesi (2006), Öğretmenler için Yerel Tarih El Kitabı (2015), Gerçekten Öyle mi Olmuş? (2019) ve Tarih Ne İşe Yarar? (2022), Fetih ve Fatih (Emel Akbaş ile birlikte-2023).
Bunlar dışında yazarın yüz civarında makalesi, bildirisi ve başka kitaplarda bölümleri de vardır. Pek çok doktora ve yüksek lisans öğrencisi yetiştirmiş ve yetiştirmektedir. Halen, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde Prof. Dr. olarak çalışmaya devam etmektedir. 

Eğitimin Felsefi ve Sosyal Temelleri, Tarih Eğitimi, Tarihyazımı, Tarih Metodolojisi, Tarihçilik Eğitimi , Tarih Politikası, Tarih Teorisi
Prof. Dr. Ünal ÇAKIROĞLU TRABZON UNIVERSITY Türkiye
Eğitim
Prof. Dr. Hayati AKYOL GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 0000-0002-4450-2374 Türkiye
Eğitim, Temel Eğitim
Prof. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi 0000-0002-5010-484X Türkiye Web
Eğitim
Eğitim, Eğitim Programları ve Öğretim
Prof. Dr. Halil TOKCAN Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Prof. Dr. Aykut Emre BOZDOĞAN GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 0000-0002-5781-9960 Türkiye
Informal Öğrenme, Okul Dışı Öğrenme, Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi, Fen Bilgisi Eğitimi, STEM Eğitimi, Müze Eğitimi

Dil Editörü

Doç. Dr. Saadet KORUCU KIŞ Necmettin Erbakan University 0000-0002-1128-1747 Türkiye
Öğretim Görevlisi Handan ATUN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY 0000-0002-9061-5142 Türkiye
Bilgisayar Tabanlı Sınav Uygulamaları, Eğitim Teknolojisi ve Bilgi İşlem, Eğitim Üzerine Çalışmalar (Diğer)

Mizanpaj Editörü

Arş. Gör. Merve TEMEL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7545-4010 Türkiye
Okul Öncesi Eğitim

28981289802580824807