Akademik Etik: Teori ve Uygulama
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Akademide Etik Derneği |


Akademik Etik: Teori ve Uygulama Dergisi çok disiplinli, hakemli ve yılda iki sayı olarak yayımlanan elektronik bir dergidir. Özgün çalışmalar (ampirik ve teorik), kitap incelemeleri ve cevap yazıları yayımlayan dergi, yönetim etiği, araştırma etiği ve eğitim-öğretim süreçlerinde etik konularında yazılan çalışmalara öncelik vermekle birlikte etik konusunda yapılmış her alandan makale yayımlamaktadır. Dergimiz, yükseköğretimde yönetim, araştırma ve öğretim konularının etik boyutuna katkı yaparak yükseköğretimde kalitenin gelişmesine ve iş hayatına yönelik geliştirilen önermelerle de iş hayatının etik açıdan gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.    

Akademik Etik: Teori ve Uygulama

Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Akademide Etik Derneği |
Kapak Resmi


Akademik Etik: Teori ve Uygulama Dergisi çok disiplinli, hakemli ve yılda iki sayı olarak yayımlanan elektronik bir dergidir. Özgün çalışmalar (ampirik ve teorik), kitap incelemeleri ve cevap yazıları yayımlayan dergi, yönetim etiği, araştırma etiği ve eğitim-öğretim süreçlerinde etik konularında yazılan çalışmalara öncelik vermekle birlikte etik konusunda yapılmış her alandan makale yayımlamaktadır. Dergimiz, yükseköğretimde yönetim, araştırma ve öğretim konularının etik boyutuna katkı yaparak yükseköğretimde kalitenin gelişmesine ve iş hayatına yönelik geliştirilen önermelerle de iş hayatının etik açıdan gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.    

Sayılar