Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-7525 | e-ISSN 2687-3427 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Aksaray Üniversitesi |


Önemli Duyuru

Dergimize gönderilmiş olan makaleler Editoryal tarafından iThenticate-intihal programıyla alınacak olan benzerlik raporuna göre değerlendirilecektir. Benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan makaleler, Editoryal olarak reddedilir ve bu konudaki sorumluluk yazara/yazarlara aittir.

Makale gönderecek yazarların makalelerini aşağıdaki linkte yer alan word dosyası formatına göre düzenlemeleri gerekmektedir. Yazarların ayrıca, iletişim bilgilerine ek olarak uluslararası geçerliliği bulunan ORCID numaralarını da makale dosyasına yazmaları gerekmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/15245Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1308-7525 | e-ISSN 2687-3427 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Aksaray Üniversitesi |
Kapak Resmi


Önemli Duyuru

Dergimize gönderilmiş olan makaleler Editoryal tarafından iThenticate-intihal programıyla alınacak olan benzerlik raporuna göre değerlendirilecektir. Benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan makaleler, Editoryal olarak reddedilir ve bu konudaki sorumluluk yazara/yazarlara aittir.

Makale gönderecek yazarların makalelerini aşağıdaki linkte yer alan word dosyası formatına göre düzenlemeleri gerekmektedir. Yazarların ayrıca, iletişim bilgilerine ek olarak uluslararası geçerliliği bulunan ORCID numaralarını da makale dosyasına yazmaları gerekmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/15245