> BATI AKDENİZ KENT, YÖNETİM ve SİYASET ÇALIŞMALARI (ÖZEL SAYI)

        BATI AKDENİZ KENT, YÖNETİM VE SİYASET ÇALIŞMALARI ÖZEL SAYISI
        
Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin ortak çalışması olan Batı Akdeniz Yönetim ve Siyaset Çalışma Grubu editörlüğünde, AKSOS - Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin ev sahipliğinde BATI AKDENİZ KENT, YÖNETİM VE SİYASET ÇALIŞMALARI ÖZEL SAYISI çıkarılması planlanmaktadır.
Özel sayıda "kamu yönetimi, siyaset, kentleşme, çevre ve yerel yönetimler alanlarında", Antalya, Isparta ve Burdur illerini içine alan Batı Akdeniz Bölgesine yönelik Türkçe ve İngilizce araştırmalara yer verilecektir. Özel sayı için dergiye gönderilecek makaleler öncelikle özel sayı teması ve yazım kurallarına uygunluk bakımından incelenecektir. Özel sayı kapsamı dışında kalan ve dergi yazım kurallarına uygun olmayan makaleler ön incelemede reddedilecektir. Ön inceleme sürecini geçen makaleler çift kör hakem incelemesinden geçirilecek ve hakem raporları doğrultusunda editör ve yayın kurulu tarafından yayına kabul ya da red kararı verilecektir. Yayına kabul edilen makaleler 2022 yılı Ekim ayı içerisinde özel sayı olarak yayımlanacaktır.
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS); sosyal bilimler odaklı, hakemli, akademik bir dergidir. DergiPark sistemi üzerinden yayımlanan dergi Eurasian Scientific Journal Index, ASOS Index, Journals Directory ve ResearchBib tarafından taranmaktadır. Yayın hayatında 5. Yılını dolduran dergimiz, akademik teşvik kriterlerini de karşılamaktadır.
AKSOS’a gönderilen çalışmalar, yalnızca bilimsel niteliklerine ve etik ilkelere göre değerlendirilmektedir. AKSOS’a gönderilen makalelerin özgün ve daha önce basılmamış olmaları gerekmektedir. AKSOS’a gönderilen çalışma metinlerinin içerisinde çalışmanın dergi özel sayısı için gönderildiği belirtilmelidir. Dergide yayınlanan eserlerin sorumluluğu yazarına aittir. Dergi yazım kuralları ve başvuru aşamasında gönderilmesi gereken belgelere https://dergipark.org.tr/tr/pub/aksos/writing-rules linkinden ulaşabilirsiniz.

Önemli Tarihler:
Tam Metin Gönderimi için Son Tarih (Dergipark üzerinden): 30.09.2022
Hedeflenen Yayınlanma Tarihi: 31.11.2022

Dergi Özel Sayı Kurulları
Özel Sayı Editörler:
Prof. Dr. Nilüfer Negiz Avşar, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Lamba, Mehmet Akif Ersoy üniversitesi
Prof. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi

Dergi Editörü:
Doç. Dr. Ayşad Güdekli, Akdeniz Üniversitesi

Yabancı Dil Editörü:
Öğr. Gör. Güher Ceylan Kuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi

Özel Sayı Editör Yardımcıları:
Arş. Gör. Ayşe Kalav Köken, Akdeniz Üniversitesi, 0555-721 90 86
Arş. Gör. Veysel Başusta, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 0535 0649098

Dergi Yardımcı Editörü:
Arş. Gör. Gülten Adalı Aydın

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ferhunde Hayırsever Topçu, Akdeniz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi V. Alpay Günal, Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Gökhan Kalağan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emre Savut, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Gül, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Kiriş, Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Rolf Wirsing, Zittau/Görlitz Üniversitesi (Almanya)
Prof. Dr. Herbert Brücker, Humboldt Üniversitesi, Berlin (Almanya)

24084         24085           24086                 24087             24090

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS)