PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE'DE KIRSAL KESİMDE KADIN İSTİHDAMINA GENEL BİR BAKIŞ

Yıl 2012, Cilt 14, Sayı 2, 173 - 188, 01.12.2012

Öz

18.yüzyıldan itibaren Batıda gelişen feminist hareketin etkisiyle, kadınlar 19.yüzyılın II.yarısından itibaren basın yoluyla kendilerini ve taleplerini ifade etmeye, talepleri doğrultusunda örgütlenmeye ve çeşitli hakları elde etmeye başlamışlardır. Erkekler yurttaş olma mücadelesini yalnızca kamusal alanda sürdürürken, kadınlar bu mücadeleyi kamu alanında olduğu kadar ailede, yani özel alanda da sürdürmek zorunda kalmışlardır. Büyüyen küresel ekonominin yarattığı faydalar ülkeler arasında eşit olarak dağılmayıp daha derin ekonomik farklılıklara yol açarken, yoksulluğun kadınlaşmasına, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin artmasına ve çalışma koşullarının bozulmasına neden olmuştur.

Kaynakça

 • Abandan Unat Nermin,(1979) ’Türk Toplumunda Kadın’, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Ankara.
 • Asan Aşkın, Can Mustafa ,Fazlıoğlu Aygül (2012) ‘Kırsal Alanda Yoksulluğun Gerçek Yüzü: Kadınlar’, http://sgb.aile.gov.tr/upload/mce/2012/
 • Aslan Eren, ‘Türkiye’nin Ekonomik Yapısı ve Güncel Sorunlar’, Muğla Üniversitesi Yayını, IV. Baskı, Muğla, 2000,s.8
 • Arat Necla,(1986) ‘Kadın Sorunu’, İstanbul Say Yayınları.
 • Ata Namık, Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılma Oranı Hakkında Bir Not, İşveren Dergisi, Cilt 44, Sayı 4, Ocak 2006,s. 19
 • Berber Metin, Eser B.,(2008) ‘Türkiye’de Kadın İstihdamı: Ülke Ve Bölge Düzeyinde Sektörel Analiz’, “İş,Güç” The Journal of Industrial Relations and Human Resources Vol:10 No:2 , April 2008, ISSN: 1303-2860
 • Bircan İsmail (1992). ‘Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kadınların Beceri ve Gelir Düzeylerinin Yükseltilmesi’. Unicef, Türkiye.
 • Ecevit Yıldız (2008), ‘İşgücüne Katılım ve İstihdam’, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri Raporu İçinde,
 • http://www.tusiad.org.tr/FileArchive/KADINRAPOR.pdf Ekin Nusret (1968), ‘ İşgücü ve Ekonomik Gelişme’, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul.
 • Gül Ergil, ‘Üç Beş Yıllık Kalkanma Planlarında Kadınlara İlişkin Siyasalar ve Dolaylı Sonuçları’, (Der.Nermin Abadan Unat), Türk Toplumunda Kadın içerisinde, Ankara Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1982, S. 217.
 • Gülçubuk Bülent (2011), ‘Kırsal Alanda Kooperatif Örgütlenmesi ve Kadın’ Konu lu Toplantıdaki Sunum, (12.12.2012), Ankara.
 • http://sgb.aile.gov.tr/upload/mce/2012/arastirmaprojeleri/kirsalalankadinlari1.pdf Gülçubuk Bülent, Yıldırak Nurettin, Kızılaslan Nuray, Özer Dilek (2003).
 • Türkiye’de Gezici ve Geçici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları ve Sorunları. Ankara:
 • Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Temsilciliği Yayını.
 • Gülçubuk Bülent, Nurettin Yıldırak, Nuray Kızılaslan, Dilek Özer, Mustafa Kan,Arzu Kepoğlu, ‘Kırsal Kalkınma Yaklaşımları Ve Politika Değişimleri’, http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/e443d6819ae22b2_ek.pdf Kazgan Gülten, ‘Türkiye Ekonomisinde Kadının İnsan Gücüne Katılması, Meslek Dağılımı ve Sosyo-EkonomikDurumu’, (Der. Nemin Abadan-Unat), Türk Toplumunda Kadın İçerisinde. Ankara, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1982, S. 146.
 • KGSM, T.C. Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, ‘Türkiye’de Kadının Durumu’, Temmuz 2011
 • http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/mce/eski_site/Pdf/tr_de_kadinin_durumu/trde_kadinin _durumu_2011_temmuz.pdf Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü. (2000), ‘Kırsal alan kadınının istihdama katılımı’, Ankara: Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayını.
 • Kocacık Faruk Ve Gökkaya Veda B (2005) ‘ Türkiye’de Çalışan Kadınlar Ve Sorunları’, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Say

TÜRKİYE'DE KIRSAL KESİMDE KADIN İSTİHDAMINA GENEL BİR BAKIŞ

Yıl 2012, Cilt 14, Sayı 2, 173 - 188, 01.12.2012

Öz

18.yüzyıldan itibaren Batıda gelişen feminist hareketin etkisiyle, kadınlar 19.yüzyılın II.yarısından itibaren basın yoluyla kendilerini ve taleplerini ifade etmeye, talepleri doğrultusunda örgütlenmeye ve çeşitli hakları elde etmeye başlamışlardır. Erkekler yurttaş olma mücadelesini yalnızca kamusal alanda sürdürürken, kadınlar bu mücadeleyi kamu alanında olduğu kadar ailede, yani özel alanda da sürdürmek zorunda kalmışlardır. Büyüyen küresel ekonominin yarattığı faydalar ülkeler arasında eşit olarak dağılmayıp daha derin ekonomik farklılıklara yol açarken, yoksulluğun kadınlaşmasına, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin artmasına ve çalışma koşullarının bozulmasına neden olmuştur.

Kaynakça

 • Abandan Unat Nermin,(1979) ’Türk Toplumunda Kadın’, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Ankara.
 • Asan Aşkın, Can Mustafa ,Fazlıoğlu Aygül (2012) ‘Kırsal Alanda Yoksulluğun Gerçek Yüzü: Kadınlar’, http://sgb.aile.gov.tr/upload/mce/2012/
 • Aslan Eren, ‘Türkiye’nin Ekonomik Yapısı ve Güncel Sorunlar’, Muğla Üniversitesi Yayını, IV. Baskı, Muğla, 2000,s.8
 • Arat Necla,(1986) ‘Kadın Sorunu’, İstanbul Say Yayınları.
 • Ata Namık, Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılma Oranı Hakkında Bir Not, İşveren Dergisi, Cilt 44, Sayı 4, Ocak 2006,s. 19
 • Berber Metin, Eser B.,(2008) ‘Türkiye’de Kadın İstihdamı: Ülke Ve Bölge Düzeyinde Sektörel Analiz’, “İş,Güç” The Journal of Industrial Relations and Human Resources Vol:10 No:2 , April 2008, ISSN: 1303-2860
 • Bircan İsmail (1992). ‘Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kadınların Beceri ve Gelir Düzeylerinin Yükseltilmesi’. Unicef, Türkiye.
 • Ecevit Yıldız (2008), ‘İşgücüne Katılım ve İstihdam’, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri Raporu İçinde,
 • http://www.tusiad.org.tr/FileArchive/KADINRAPOR.pdf Ekin Nusret (1968), ‘ İşgücü ve Ekonomik Gelişme’, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul.
 • Gül Ergil, ‘Üç Beş Yıllık Kalkanma Planlarında Kadınlara İlişkin Siyasalar ve Dolaylı Sonuçları’, (Der.Nermin Abadan Unat), Türk Toplumunda Kadın içerisinde, Ankara Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1982, S. 217.
 • Gülçubuk Bülent (2011), ‘Kırsal Alanda Kooperatif Örgütlenmesi ve Kadın’ Konu lu Toplantıdaki Sunum, (12.12.2012), Ankara.
 • http://sgb.aile.gov.tr/upload/mce/2012/arastirmaprojeleri/kirsalalankadinlari1.pdf Gülçubuk Bülent, Yıldırak Nurettin, Kızılaslan Nuray, Özer Dilek (2003).
 • Türkiye’de Gezici ve Geçici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları ve Sorunları. Ankara:
 • Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Temsilciliği Yayını.
 • Gülçubuk Bülent, Nurettin Yıldırak, Nuray Kızılaslan, Dilek Özer, Mustafa Kan,Arzu Kepoğlu, ‘Kırsal Kalkınma Yaklaşımları Ve Politika Değişimleri’, http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/e443d6819ae22b2_ek.pdf Kazgan Gülten, ‘Türkiye Ekonomisinde Kadının İnsan Gücüne Katılması, Meslek Dağılımı ve Sosyo-EkonomikDurumu’, (Der. Nemin Abadan-Unat), Türk Toplumunda Kadın İçerisinde. Ankara, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1982, S. 146.
 • KGSM, T.C. Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, ‘Türkiye’de Kadının Durumu’, Temmuz 2011
 • http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/mce/eski_site/Pdf/tr_de_kadinin_durumu/trde_kadinin _durumu_2011_temmuz.pdf Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü. (2000), ‘Kırsal alan kadınının istihdama katılımı’, Ankara: Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayını.
 • Kocacık Faruk Ve Gökkaya Veda B (2005) ‘ Türkiye’de Çalışan Kadınlar Ve Sorunları’, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Say

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Bu kişi benim


A Esra PEKER Bu kişi benim
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ


Yeşim KUBAR Bu kişi benim
?

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Başvuru Tarihi 8 Eylül 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 14, Sayı 2

Kaynak Göster

APA , , Peker, A. E. & Kubar, Y. (2012). TÜRKİYE'DE KIRSAL KESİMDE KADIN İSTİHDAMINA GENEL BİR BAKIŞ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 173-188 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/1620/20304

22258    22452     22257     22365     22368     22367     22371     22894