Örnek Makale Formatı

ÖRNEK MAKALE FORMATI

Örnek Makale Formatı (Şablonu) İçin Tıklayınız

Makalelerinizi Lütfen  Bu Formu/sayfayı İndirerek/Kullanarak Yazınız.

ŞEKİL ŞARTLARI:

Sayfa Yapısı: Normal, Boşluklar: Sağ, Sol, Alt ve Üst: 3cm

Satır Aralığı: Özet ve kaynakçada tek satır aralığı, diğer metinlerde bir buçuk (1,5 cm)

Paragraf Ayarları: Üst:6nk, Alt:6nk

Paragraf Girintisi (Soldan): 1,25 cm

Yazı Karakteri: Times Romen

Sayfa Sayısı: Yazım kurallarında belirtilen ölçütlerde tablo, şekil ve kaynakça dahil en fazla 25 sayfa

Tablo ve Şekillerde; başlık şekil veya tablonun üstüne numaralandırılarak ve ortalanarak verilmeli, kaynak ise şekil veya tablonun altına sola dayalı olarak yazılmalıdır.Tablolarda dikey çizgi (sütun) zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır.

Makale Başlığı

Ortalı, Bold, İlk Harfleri Büyük, Times New Romen, 12 punto

Özet

Ortalı, Bold, İlk Harfleri Büyük, Times New Romen, 11 punto

Özet metni ve Anahtar kelimeler Times New Romen 10 punto, sola dayalı olarak yazılmalı, paragraf başında girinti, 1,25 cm, Satır Aralığı 1,5 olmalıdır. Özet, en az 100 en fazla 200 kelime olmalıdır.

En az 3 (üç), en fazla 5 (beş) tane anahtar kelime verilmelidir.

Abstract

Ortalı, Bold, İlk Harfleri Büyük, Times New Romen, 11 punto

Abstract metni Anahtar kelimeler Times New Romen 10 punto, sola dayalı olarak yazılmalı, paragraf başında girinti, 1,25 cm, Satır Aralığı 1,5 olmalıdır. Abstract, en az 100 en fazla 200 kelime olmalıdır. Abstract başlığından önce makalenin İngilizce başlığı verilmelidir.

           En az 3 (üç), en fazla 5 (beş) tane key words verilmelidir.


Not: Yazarlar ve iletişim bilgileri ilk sayfada verilmeli, makale ikinci sayfadan itibaren başlamalıdır.


Giriş

Giriş başlığı, Times New Romen 12 punto, bold, sola dayalı paragraf girintisiz olarak yazılmalıdır. Sadece ilk harfleri büyük olmalıdır. Giriş başlığı numaralandırılmamalıdır.

Giriş metni ise Times New Romen 11 punto, sola dayalı, paragraf girintisi 1,25 cm olarak yazılmalıdır. Satır Aralığı 1,5; paragraf ayarları Alt:6nk ve Üst:6nk olacak şekilde ayarlanmalıdır.

1. Birinci Ana Başlık

Birinci ana başlıktan itibaren numaralandırılmalı, numaralandırma için rakam kullanılmalıdır.  Birinci derece başlık Times New Romen 12 punto, sola dayalı paragraf girintisiz olarak yazılmalıdır. Sadece ilk harfleri büyük ve koyu olmalıdır.

Metin, Times New Romen 11 punto, sola dayalı, paragraf girintisi 1,25 cm olarak yazılmalıdır. Satır Aralığı 1,5; paragraf ayarları Alt:6nk ve Üst:6nk olacak şekilde ayarlanmalıdır.

1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığı

Birinci ana başlığın alt başlığı numaralandırılmalı, numaralandırma için rakam kullanılmalıdır.  Birinci ana başlığın alt başlığı Times New Romen 11 punto, sola dayalı girintisiz olarak yazılmalıdır. Sadece ilk harfleri büyük ve koyu olmalıdır.

Metin, Times New Romen 11 punto, sola dayalı, paragraf girintisi 1,25 cm olarak yazılmalıdır. Satır Aralığı 1,5; paragraf ayarları Alt:6nk ve Üst:6nk olacak şekilde ayarlanmalıdır.

1.1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı

Birinci ana başlığın alt başlığının alt başlığı numaralandırılmalı, numaralandırma için rakam kullanılmalıdır.  Birinci ana başlığın alt başlığının alt başlığı Times New Romen 11 punto ve italik, sola dayalı paragraf girintisiz olarak yazılmalıdır. Sadece ilk harfleri büyük ve koyu olmalıdır.

Metin, Times New Romen 11 punto, sola dayalı, paragraf girintisi 1,25 cm olarak yazılmalıdır. Satır Aralığı 1,5; paragraf ayarları Alt:6nk ve Üst:6nk olacak şekilde ayarlanmalıdır.

2. İkinci Ana Başlık

2.1. İkinci Ana Başlığın Alt Başlığı

2.1.1. İkinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı

2.1.1. 1. İkinci Ana Başlığın, Alt Başlığının, Alt Başlığının Alt Başlığı

……………………………………………………………………

3. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Araştırmanın amacı ve önemi başlığı numaralandırılmalı, numaralandırma için rakam kullanılmalıdır.  Başlık Times New Romen 12 punto, sola dayalı girintisiz olarak yazılmalıdır. Sadece ilk harfleri büyük ve koyu olmalıdır.

Metin, Times New Romen 11 punto, sola dayalı, paragraf girintisi 1,25 cm olarak yazılmalıdır. Satır Aralığı 1,5; paragraf ayarları Alt:6nk ve Üst:6nk olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

4. Araştırmanın Yöntemi

Araştırmanın Yöntemi başlığı numaralandırılmalı, numaralandırma için rakam kullanılmalıdır.  Başlık Times New Romen 12 punto, sola dayalı girintisiz olarak yazılmalıdır. Sadece ilk harfleri büyük ve koyu olmalıdır.

Metin, Times New Romen 11 punto, sola dayalı, paragraf girintisi 1,25 cm olarak yazılmalıdır. Satır Aralığı 1,5; paragraf ayarları Alt:6nk ve Üst:6nk olacak şekilde ayarlanmalıdır.

5. Bulgular ve Tartışma

Bulgular ve Tartışma başlığı numaralandırılmalı, numaralandırma için rakam kullanılmalıdır.  Başlık Times New Romen 12 punto, sola dayalı girintisiz olarak yazılmalıdır. Sadece ilk harfleri büyük ve koyu olmalıdır.

Metin, Times New Romen 11 punto, sola dayalı, paragraf girintisi 1,25 cm olarak yazılmalıdır. Satır Aralığı 1,5; paragraf ayarları Alt:6nk ve Üst:6nk olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Sonuç Ve Öneriler

Sonuç ve Öneriler başlığı numaralandırılmamalı, başlık Times New Romen 12 punto, sola dayalı girintisiz olarak yazılmalıdır. Sadece ilk harfleri büyük ve koyu olmalıdır.

Metin, Times New Romen 11 punto, sola dayalı, paragraf girintisi 1,25 cm olarak yazılmalıdır. Satır Aralığı 1,5; paragraf ayarları Alt:6nk ve Üst:6nk olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Kaynakça

Kaynakça başlığı numaralandırılmamalı, başlık Times New Romen 12 punto, sola dayalı girintisiz olarak yazılmalıdır. Sadece ilk harfleri büyük ve koyu olmalıdır.

Metin; 11 punto, tek satır aralıklı, sola yaslı, paragraf girintisi yok, her kaynakta alt satır-ikinci satırdan itibaren- 0,5cm içerden başlayacak şekilde yazım kurallarında belirtildiği şekilde yazılmalıdır.

Ekler (Varsa)

Dergiye gönderilecek çalışmalarda genel olarak ve sırasıyla aşağıdaki başlıkların olması/yer alması önerilmektedir.


İlk Sayfada:

Yazar(lar)ın İletişim Bilgileri: (Ünvan, Ad Soyad, Adres Bilgileri Üniversite, Bölüm, Şehir, Posta Kodu, Ülke, E-mail, Tel vb. Bu bilgiler aynı zamanda, dergi sistemi aracılığıyla makale yüklerken ilk kısımda yer alan yazar ekle bölümünden de tüm yazarlar bilgileriyle birlikte sisteme girilmelidir). Bu sayfada makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı'da verilmelidir.

 Sonraki Sayfadan İtibaren:

Makale Başlığı (Türkçe)

Özet (Türkçe)

Türkçe Anahtar Kelimeler

Makalenin İngilizce Başlığı

İngilizce Özet (Abstract)

İngilizce Anahtar Kelimeler

Giriş

1.Birinci Ana Başlık

1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığı 

1.1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı

2. İkinci Ana Başlık 

2.1. İkinci Ana Başlığın Alt Başlığı 

2.1.1. İkinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı 

3. Yöntem

4. Bulgular ve Tartışma

Sonuç ve Öneriler 

Kaynakça 

Ekler (varsa)

Not: Ayrıntılar için “Dergi Yazım Kurallarını” inceleyiniz.