Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 5, Sayfalar 191 - 196 2019-10-07

Multidisipliner Bir Ekip Çalışması: Kanser Hastalarında Yaşamın Son Döneminde Bakım
A Multidisciplinary Team Work: Care in the Last Period of Life in Cancer Patients

Şebnem ASLAN [1] , Melek YAĞCI ÖZEN [2]


Modern tıptaki gelişmelerle birlikte günümüzdeki birçok hastalığın tedavisi kolayca yapılabilmektedir. Ancak kanser gibi hastalık sürecinin çoğunlukla ölüm ile sonuçlandığı ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda artış görülmektedir. Kanser,  gelişmiş ülkelerde olduğu kadar gelişmekte olan ülkelerde de giderek artan evrensel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada sekiz milyon insanın ölüm nedenini oluşturan, tedavisi tıptaki gelişmelere rağmen çoğunlukla mümkün olmayan kanser hastalarına yaşamlarının son dönemlerinde kaliteli bir bakımın sunulması, insan onuruna yakışır bir ölüm sağlanması oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Dünyada ve Türkiye’deki ölüm nedenlerinde ilk sıralarda yer alan, evrensel bir sağlık problem olma niteliği taşıyan kanser ve kanser gibi ölümcül nitelikteki hastalıklara yakalanan hastalara yaşamlarının son döneminde verilen palyatif ve hospis bakım hizmetleri hakkında bilgi vermek ve bu çerçevede ülkemizde verilen hizmetleri değerlendirmek amaçlanmıştır.

With the developments in modern medicine, many diseases can easily be cured today. However, there is an increase in diseases like cancer, in which case the result is mostly death and diseases which cannot be cured. Cancer emerges as an increasingly universal problem in developing countries as well as in developed countries. It is very important to provide a quality care for the patients of cancer, which is the cause of death of eight million people in the world and which mostly cannot be cured in spite of the developments in medicine, in the last period of their lives and make their death honoured. In this study, the target was to provide information about palliative and hospice care services provided for the patients with cancer, which is among the most common reasons of death in the world and in Turkey and which is a universal health problem, and other deadly diseases like cancer in the last period of their lives and to evaluate provided services in our country within this frame.

 • Ahmedzai, S., Costa, A., Belengini, C., Bosch, A., Sanz-Ortiz, J., Ventafridda, V., & Verhagen, S. (2004). A new international framework for palliative care. European Journal Of Cancer, 40(15), 2192-2200.
 • Atagün, M. İ., Balaban, Ö. D., Atagün, Z., Elagöz, M., & Özpolat, A. Y. (2011). Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(3), 513-552.
 • Ateş, M. (2012). Sağlık Hizmetleri. İçinde:M. Ateş Sağlık İşletmeciliği (s. 1-25). İstanbul: Beta Yayın.
 • Aydoğan, F., & Uygun, K. (2011). Kanser Hastalarında Palyatif Tedaviler. Klinik Gelişim, 4-9.
 • Babaoğlu, E., & Öz, F. (2003). Terminal Dönem Kanser Hastasına Bakım Veren Eşlerin Duygusal ve Sosyal Sorunları Arasındaki İlişki. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 24-33.
 • Çavdar, İ. (2011). Kanserli Hastanın Terminal Dönemdeki Bakımı. Türk Onkoloji Dergisi, 26(3), 142-147.
 • Elçigil, A. (2012). Palyatif Bakım Hemşireliği. Gülhane Tıp Dergisi, 54, 329-334.
 • Global Atlas of Palliative Careat the End of Life.(2014). World Wide Palliative Care Alliance.
 • Graham, F., & Clark, D. (2008). The Changing Model Of Palliative Care. Medicine, 36(2), 64-66.
 • Gültekin, M., Özgül, N., Olcayto, E., & Tuncer, M. (2010). Türkiyede Palyatif Bakım Hizmetlerinin Mevcut Durumu. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 1-6.
 • Gürkan, A., Gümüş, A. B., & Dokak, H. (2011). Öğrenci Hemşirelerin Terminal Dönem Hasta Sorunları Hakkındaki Görüşleri: Hemşirelik Girişimleri, Hasta Hakları ve Etik Sorunlar Kapsamında Bir İnceleme. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 4(1), 2-12.
 • Işıkhan, V. (2008). Tterminal Dönemdeki Kanser Hastalarının Ölüm Yeri Tercihleri. Türk Onkoloji Dergisi, 23(1), 34-44.
 • Kabalak, A. A., Öztürk, H., & Çağıl, H. (2013). Yaşam Sonu Bakım Organizasyonu; Palyatif Bakım. Yoğun Bakım Dergisi, 11(2), 56-70.
 • Karan, M. A., & Akın, S. (2012). Terminal Yaşlı Hastaya Yaklaşım. Klinik Gelişim, 90-94. Kebudi, R. (2006). Terminal Dönemde Kanserli Çocuk ve Ailesine Yaklaşım. Türk Onkoloji Dergisi, 21(1), 37-41.
 • Mılıcevıc, N. (2002). The hospice movement: History and current. Archive of Oncology, 10(1), 29-32.
 • Ölüm Nedeni İstatistikleri.(2014). Ankara: TÜİK.
 • Özkan, S. (2011). Kronik obstrüktif akciğer hastalığı’ında (KOAH) palyatif ve yaşam sonu bakımı. Selçuk Tıp Dergisi, 28(1), 69-74.
 • Türkiye Kanser İstatistikleri.(2017). Ankara: Sağlık Bakanlığı.
 • Türkiye Kanser Kontrol Programı.(2015). Ankara: Sağlık Bakanlığı.
 • Uslu, F. Ş., & Terzioğlu, F. (2015). Dünyada ve Türkiye'de Palyatif Bakım Eğitimi ve Örgütlenmesi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 4(2), 81-90.
 • Wallston, K. A., Burger, C., Smith, R. A., & Baugher, R. J. (1988). Comparing the Quality of Death for Hospice and Non Hospice Cancer Patients. Medical Care, 26(2), 177-182.
 • World Cancer Report.(2014). Lyon: WHO.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0314-247X
Yazar: Şebnem ASLAN
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2135-242X
Yazar: Melek YAĞCI ÖZEN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Ekim 2019

Bibtex @derleme { anemon457788, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {191 - 196}, doi = {10.18506/anemon.457788}, title = {Multidisipliner Bir Ekip Çalışması: Kanser Hastalarında Yaşamın Son Döneminde Bakım}, key = {cite}, author = {ASLAN, Şebnem and YAĞCI ÖZEN, Melek} }
APA ASLAN, Ş , YAĞCI ÖZEN, M . (2019). Multidisipliner Bir Ekip Çalışması: Kanser Hastalarında Yaşamın Son Döneminde Bakım. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (5) , 191-196 . DOI: 10.18506/anemon.457788
MLA ASLAN, Ş , YAĞCI ÖZEN, M . "Multidisipliner Bir Ekip Çalışması: Kanser Hastalarında Yaşamın Son Döneminde Bakım". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 191-196 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/49358/457788>
Chicago ASLAN, Ş , YAĞCI ÖZEN, M . "Multidisipliner Bir Ekip Çalışması: Kanser Hastalarında Yaşamın Son Döneminde Bakım". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 191-196
RIS TY - JOUR T1 - Multidisipliner Bir Ekip Çalışması: Kanser Hastalarında Yaşamın Son Döneminde Bakım AU - Şebnem ASLAN , Melek YAĞCI ÖZEN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.457788 DO - 10.18506/anemon.457788 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 196 VL - 7 IS - 5 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.457788 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.457788 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Multidisipliner Bir Ekip Çalışması: Kanser Hastalarında Yaşamın Son Döneminde Bakım %A Şebnem ASLAN , Melek YAĞCI ÖZEN %T Multidisipliner Bir Ekip Çalışması: Kanser Hastalarında Yaşamın Son Döneminde Bakım %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 5 %R doi: 10.18506/anemon.457788 %U 10.18506/anemon.457788
ISNAD ASLAN, Şebnem , YAĞCI ÖZEN, Melek . "Multidisipliner Bir Ekip Çalışması: Kanser Hastalarında Yaşamın Son Döneminde Bakım". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 5 (Ekim 2019): 191-196 . https://doi.org/10.18506/anemon.457788
AMA ASLAN Ş , YAĞCI ÖZEN M . Multidisipliner Bir Ekip Çalışması: Kanser Hastalarında Yaşamın Son Döneminde Bakım. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(5): 191-196.
Vancouver ASLAN Ş , YAĞCI ÖZEN M . Multidisipliner Bir Ekip Çalışması: Kanser Hastalarında Yaşamın Son Döneminde Bakım. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(5): 196-191.