Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Advisory Board

Prof. Dr. Abdullah KIRAN

Muş Alparslan Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Mesut IDRİZ

International University of Sarajevo / Bosna Hersek

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

İstanbul Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Muhittin MACİT

Türkiye Yazma Eserler Kurumu / Türkiye

Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA

Mardin Artuklu Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Mustafa AYDIN

Stratejik Düşünce Enstitüsü / Türkiye

Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU

Uludağ Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Marmara Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Ali TAŞKIN

Cumhuriyet Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN

Fırat Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Ali UZUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Ramazan YELKEN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Bayram COŞKUN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Recai AYDIN

International University of Sarajevo / Bosna Hersek

Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Saffet KÖSE

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi/ Türkiye

Prof. Dr. Erdal BAYKAN

Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Türkiye

Prof. Dr. Şamil DAĞCI

Ankara Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Erdoğan ERBAY

Atatürk Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Şahabettin YALÇIN

Bingöl Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Eyyup Günay İSBİR

İstanbul Aydın Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Şehmus DEMİR

Gaziantep Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Güven SAYILGAN

Ankara Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU

Bakırçay Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Turgay UZUN

Muğla Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM

Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Veli URHAN

Gazi Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. İsmail TAŞ

Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Yasin AKTAY

Stratejik Düşünce Enstitüsü / Türkiye

Prof. Dr. Kazım YOLDAŞ

Uludağ Üniversitesi/ Türkiye

Prof. Dr. M. Sait ŞİMŞEK

Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Mahfuz SÖYLEMEZ

İstanbul Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Mustafa ÇEVİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Mohammad Jaber THALJI

Yarmouk University / Ürdün

Doç. Dr. Ali UTKU

Atatürk Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Mohd Roslan Bin Mohd NOR

University of Malaya / Malezya

Doç. Dr. Bülent SÖNMEZ

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Recep ASLAN

Gaziantep Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM

Namık Kemal Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Saim KAYADİBİ

International Islamic University / Malezya

Doç. Dr. Elşen BAĞIRZADE

Azerbaijan State University of Economics / Azerbaycan

Doç. Dr. Samira AL-KHAWALDEH

The University of Jordan / Ürdün

Doç. Dr. Emin ÇELEBİ

İnönü Üniversitesi / Türkiye

Doç. Dr. Südabe SALIHOVA

Azerbaijan State University of Economics / Azerbaycan

Doç. Dr. Fariz AHMADOV

Azerbaijan State University of Economics / Azerbaycan

Dr. Öğr. Üyesi Bagdagul MUSSA

The University of Jordan / Ürdün

Doç. Dr. Mahmoud JARAN

The University of Jordan / Ürdün

Dr. Öğr. Üyesi Nurhodja AKBULAEV

Azerbaijan State University of Economics / Azerbaycan