Telif Hakkı Bildirimi

Telif Hakkı
Artuklu International Journal of Health Sciences’a yayınlanmak üzere online sistem üzerinden gönderilen çalışmalar daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş, özgün çalışma niteliği taşımalıdır. Yazar/lar çalışmalarını gönderirken, daha önce yayımlanmadığı, yayımlanmak üzere kabul edilmediği ve halen başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını, Telif Hakkı Formu'nda açıkça belirtilmeli ve her bir yazar tarafından bu ifade onaylanmalıdır. Tam metin olarak kongre kitabında yayınlanmamış olan bildiriler, yazı ile belirtilmiş olmak şartıyla, dergide değerlendirilebilir.

Yazarlar Telif Hakkı Formu ile çalışmalarının yalnızca ilk yayın hakkı hakkını Artuklu International Journal of Health Sciences’a devrettiğini kabul ve taahhüt ederler. Ticari haklar da dahil olmak üzere bunun dışındaki tüm haklar Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisans koşullarına göre yazar(lar) veya varsa yazar(lar)ın işvereni/kurumuna aittir. Bu lisans, başkalarının sizin eserlerinizi indirmelerine ve bunları akademik amaçlı olarak başkalarıyla paylaşmalarına izin verir, ancak bunları ticari olarak kullanamazlar.

Yazar(lar) ve okur(lar) makaleyi indirme, postayla veya elektronik yolla gönderme hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına Artuklu International Journal of Health Sciences’ın yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken dergi adı, makale adı, yazar(lar)ın adı-soyadı, cilt no, sayı no, sayfa aralığı ve yıl verilmelidir.

Derginin yayın süreçleri, Uluslararası Tıbbi Dergileri Editörler Kurulu (ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Derneği (WAME), Bilim Editörleri Konseyi (CSE), Yayın Etiği Kurulu (COPE), Avrupa Bilim Editörleri Derneği (EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (NISO) kılavuzları uyarınca yürütülür.

Yazarlar, basılı ya da elektronik formatta yardımcı resimler, tablolar ya da diğer her türlü içerik dahil daha önce yayımlanmış içeriği kullanırken telif hakkı sahibinden izin almalılardır. Bu konudaki yasal, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir.

Dergimize çalışma gönderecek yazarlar, "Telif Hakkı Formu" belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak sistem üzerinden çalışma gönderim adımlarında ek dosya yükleme seçeneği ile yüklenmelidir.

Telif Hakkı Formu İçin Tıklayınız. 


 by-nc.svg AIJHS dergisi ve AIJHS'de yayımlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.