PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ULUABAT (APOLYONT) GÖLÜ KADIN BALIKÇILARININ PROFİLİ

Yıl 2010, Cilt 25, Sayı 2, 11 - 24, 20.02.2013

Öz

Bu çalışmada, Uluabat (Apolyont) Göl'ünde balıkçılık yapan kadın balıkçıların profili incelenmiştir. 2008 Şubat ayından başlayarak 2009 yılı Mayıs ayı da dahil olmak üzere bu süre içerisinde 4 kez göle gidilerek balıkçılıkla uğraşan 62 kadın balıkçıya hazırlanan anketler uygulanmıştır.Araştırma sonucunda, kadın balıkçıların yaş dağılımlarının; en çok % 40.32 oranı ile 40-49, en az da % 1.61 oranı ile 60-69 yaş grubunda olan balıkçılardan oluştuğu, bu balıkçıların % 90.32 sinin evli, % 9.68 inin ise dul olduğu, % 93.55 inin ilkokul, % 6.45 inin ortaokul mezunu olduğu belirlenmiştir. Balıkçı teknelerinin boyları 6 m ile6.30 marasında değiştiği, teknelerin % 75.41 i motorlu, % 24.59 u motorsuz olduğu, motorlu olan teknelerin motor gücü 14 HP olduğu, motor tiplerine bakıldığında; % 80.43 ü pancar ve % 19.57 si ise İtalyan Regulini motor olduğu belirlenmiştir. Balıkçıların avlanma ekipmanları; fanyalı ağ, fanyasız ağ, pinter ve paraketadır. Ağ göz açıklığı 45 ile60 mmdir.Kadın balıkçılardan elde edilen bilgilere göre gün içersinde tutulan balık miktarı 40- 60 kg arasında değişmektedir.

Kaynakça

 • Avan, S., (2007). “Manyas Gölü Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1-31.
 • Benli, A., Velioglu, A., Çelebi, R., 2008. The role of women fisheries and aquaculture in Turkey, EIFAC Occasional Paper No:44, Proceedings of the EIFAC Symposium on Interactions between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial and Recreational Fisheries and Aquaculture, Antalya, Turkey, 21-24 May 2008, FAO, Rome, 2010.
 • Chaves, P., Pichler, H., Robert, M., (2002). “Biological, Technical and Socioeconomic Aspects of the Fishing Activity in a Brazilian Estuary” Journal of Fish Biology (Supplement A), Brasil, 52–59.
 • Çelikkale, S. M., Düzgüneş, E., Okumuş, İ., (1999). Türkiye Su Ürünleri Sektörü, Potansiyeli, Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 414.
 • DİE., (2004). Su Ürünleri İstatistikleri, T.C.Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara.
 • Doğan, K., (2002). Su Ürünleri Sektörünün, Tarım Sektörü İçindeki Yeri ve Önemi, TKB İstanbul İl Müdürlüğü Yayın Organı 80, 8-12.
 • Doğan, K., 2009. İznik Gölü (Bursa) Gümüş Balığı Avcılığı Yapan Tekne Sahibi Balıkçıların Sosyoekonomik Analizi, Journal of Fisheriessciences.com, 3 (1), 58- 67.
 • Doğan, K., 2010. İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri ve Ortaklarının Sosyoekonomik Analizi, Journaloffisheriessciences.com, 4 (4), 318-328.
 • İnan, İ.H., (2001). Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Tekirdağ.
 • Jayaraman, R., 2005. Performance analysis of fisherwomen self help groups in Tamilnadu, Final report submitted to National bank for agricultural and rural development, Department of Fisheries Resources & Economics Fisheries College and Research Institute, Tamilnadu Veterinary and Animal Sciences University.
 • Navy, H., Bun, N. P., (2001). “An Economic Analysis of Fish Production in the Dai Fisheries in Phnom Penh and Kandal Province, Cambodia”, Cambodia, 9
 • Soylu, M., Uzmanoğlu, M. S., (2003). Durusu (Terkos) Gölü Balıkçı Profili, XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 2-5 Eylül, Elazığ, 518-524.
 • Soylu, M., Uzmanoglu, M, S., Çınar, A., Erdem, U., Altıkardes, A., (2008). The Socio- Economic Structure of Fishermen of Iznik Lake. Pages 531-539 in J. L. Nielsen, J. J. Dodson, K. Friedland, T. R. Hamon, J. Musick, and E. Verspoor, editors. Reconciling fisheries with conservation: proceedings of the Fourth World Fisheries Congress. American Fisheries Society, Symposium 49, Bethesda, Maryland, 531-539.
 • Uzmanoglu, M. S.ve Soylu, M., 2006. Karasu (Sakarya) Bölgesi Deniz Balıkçıları Sosyo- Ekonomik Yapısı. E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi Cilt: 23 Ek: 1-3, 515-518.
 • Zen, L. W., Tai, S. Y., Abdullah, N. M. R., (2000). “Socioeconomic Characteristics of Payang Seine (Lampara) and Driftnet Fisheries in West Sumatra, Indonesia” Naga, The ICLARM Quarterly,Vol. 23, No. 4, October-December
 • Anonim, (2005). http:// www.igeme.gov.tr ( Aralık, 2005).
 • Anonim, (2009a). http:// www.tuik.gov.tr (Aralık, 2009)
 • Anonim,(2009b).http://www.ekolife.com.tr/site/detay.php?BolumNo=&HaberID=146, (Nisan, 2009).
 • Anonim, (2009c). http://www.bursacevreorman.gov.tr/uluabat.htm (Mart, 2009 c ).
 • Anonim, (2009d). http://dogader.org/index.php/bilgilendirme-mainmenu-67/28-uluabat-- apolyont--g (Mayıs, 2009).
 • Anonim, (2011). http://www.tuik.gov.tr/Gosterge.do?metod=GostergeListe&tb_id=39& ust_id=11 (Mayıs, 2011)

Yıl 2010, Cilt 25, Sayı 2, 11 - 24, 20.02.2013

Öz

Kaynakça

 • Avan, S., (2007). “Manyas Gölü Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1-31.
 • Benli, A., Velioglu, A., Çelebi, R., 2008. The role of women fisheries and aquaculture in Turkey, EIFAC Occasional Paper No:44, Proceedings of the EIFAC Symposium on Interactions between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial and Recreational Fisheries and Aquaculture, Antalya, Turkey, 21-24 May 2008, FAO, Rome, 2010.
 • Chaves, P., Pichler, H., Robert, M., (2002). “Biological, Technical and Socioeconomic Aspects of the Fishing Activity in a Brazilian Estuary” Journal of Fish Biology (Supplement A), Brasil, 52–59.
 • Çelikkale, S. M., Düzgüneş, E., Okumuş, İ., (1999). Türkiye Su Ürünleri Sektörü, Potansiyeli, Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 414.
 • DİE., (2004). Su Ürünleri İstatistikleri, T.C.Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara.
 • Doğan, K., (2002). Su Ürünleri Sektörünün, Tarım Sektörü İçindeki Yeri ve Önemi, TKB İstanbul İl Müdürlüğü Yayın Organı 80, 8-12.
 • Doğan, K., 2009. İznik Gölü (Bursa) Gümüş Balığı Avcılığı Yapan Tekne Sahibi Balıkçıların Sosyoekonomik Analizi, Journal of Fisheriessciences.com, 3 (1), 58- 67.
 • Doğan, K., 2010. İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri ve Ortaklarının Sosyoekonomik Analizi, Journaloffisheriessciences.com, 4 (4), 318-328.
 • İnan, İ.H., (2001). Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Tekirdağ.
 • Jayaraman, R., 2005. Performance analysis of fisherwomen self help groups in Tamilnadu, Final report submitted to National bank for agricultural and rural development, Department of Fisheries Resources & Economics Fisheries College and Research Institute, Tamilnadu Veterinary and Animal Sciences University.
 • Navy, H., Bun, N. P., (2001). “An Economic Analysis of Fish Production in the Dai Fisheries in Phnom Penh and Kandal Province, Cambodia”, Cambodia, 9
 • Soylu, M., Uzmanoğlu, M. S., (2003). Durusu (Terkos) Gölü Balıkçı Profili, XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 2-5 Eylül, Elazığ, 518-524.
 • Soylu, M., Uzmanoglu, M, S., Çınar, A., Erdem, U., Altıkardes, A., (2008). The Socio- Economic Structure of Fishermen of Iznik Lake. Pages 531-539 in J. L. Nielsen, J. J. Dodson, K. Friedland, T. R. Hamon, J. Musick, and E. Verspoor, editors. Reconciling fisheries with conservation: proceedings of the Fourth World Fisheries Congress. American Fisheries Society, Symposium 49, Bethesda, Maryland, 531-539.
 • Uzmanoglu, M. S.ve Soylu, M., 2006. Karasu (Sakarya) Bölgesi Deniz Balıkçıları Sosyo- Ekonomik Yapısı. E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi Cilt: 23 Ek: 1-3, 515-518.
 • Zen, L. W., Tai, S. Y., Abdullah, N. M. R., (2000). “Socioeconomic Characteristics of Payang Seine (Lampara) and Driftnet Fisheries in West Sumatra, Indonesia” Naga, The ICLARM Quarterly,Vol. 23, No. 4, October-December
 • Anonim, (2005). http:// www.igeme.gov.tr ( Aralık, 2005).
 • Anonim, (2009a). http:// www.tuik.gov.tr (Aralık, 2009)
 • Anonim,(2009b).http://www.ekolife.com.tr/site/detay.php?BolumNo=&HaberID=146, (Nisan, 2009).
 • Anonim, (2009c). http://www.bursacevreorman.gov.tr/uluabat.htm (Mart, 2009 c ).
 • Anonim, (2009d). http://dogader.org/index.php/bilgilendirme-mainmenu-67/28-uluabat-- apolyont--g (Mayıs, 2009).
 • Anonim, (2011). http://www.tuik.gov.tr/Gosterge.do?metod=GostergeListe&tb_id=39& ust_id=11 (Mayıs, 2011)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aslıhan ÖZER Bu kişi benim


Meral SOYLU Bu kişi benim


Selçuk UZMANOĞLU>

0000-0002-2612-4429

Yayımlanma Tarihi 20 Şubat 2013
Gönderilme Tarihi 20 Şubat 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { ase119505, journal = {Aquatic Sciences and Engineering}, issn = {2602-473X}, eissn = {2602-473X}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {25}, number = {2}, pages = {11 - 24}, title = {ULUABAT (APOLYONT) GÖLÜ KADIN BALIKÇILARININ PROFİLİ}, key = {cite}, author = {Özer, Aslıhan and Soylu, Meral and Uzmanoğlu, Selçuk} }
APA Özer, A. , Soylu, M. & Uzmanoğlu, S. (2013). ULUABAT (APOLYONT) GÖLÜ KADIN BALIKÇILARININ PROFİLİ . Aquatic Sciences and Engineering , 25 (2) , 11-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ase/issue/9569/119505
MLA Özer, A. , Soylu, M. , Uzmanoğlu, S. "ULUABAT (APOLYONT) GÖLÜ KADIN BALIKÇILARININ PROFİLİ" . Aquatic Sciences and Engineering 25 (2013 ): 11-24 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ase/issue/9569/119505>
Chicago Özer, A. , Soylu, M. , Uzmanoğlu, S. "ULUABAT (APOLYONT) GÖLÜ KADIN BALIKÇILARININ PROFİLİ". Aquatic Sciences and Engineering 25 (2013 ): 11-24
RIS TY - JOUR T1 - ULUABAT (APOLYONT) GÖLÜ KADIN BALIKÇILARININ PROFİLİ AU - AslıhanÖzer, MeralSoylu, SelçukUzmanoğlu Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Aquatic Sciences and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 24 VL - 25 IS - 2 SN - 2602-473X-2602-473X M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Aquatic Sciences and Engineering ULUABAT (APOLYONT) GÖLÜ KADIN BALIKÇILARININ PROFİLİ %A Aslıhan Özer , Meral Soylu , Selçuk Uzmanoğlu %T ULUABAT (APOLYONT) GÖLÜ KADIN BALIKÇILARININ PROFİLİ %D 2013 %J Aquatic Sciences and Engineering %P 2602-473X-2602-473X %V 25 %N 2 %R %U
ISNAD Özer, Aslıhan , Soylu, Meral , Uzmanoğlu, Selçuk . "ULUABAT (APOLYONT) GÖLÜ KADIN BALIKÇILARININ PROFİLİ". Aquatic Sciences and Engineering 25 / 2 (Şubat 2013): 11-24 .
AMA Özer A. , Soylu M. , Uzmanoğlu S. ULUABAT (APOLYONT) GÖLÜ KADIN BALIKÇILARININ PROFİLİ. Aqua Sci Eng. 2013; 25(2): 11-24.
Vancouver Özer A. , Soylu M. , Uzmanoğlu S. ULUABAT (APOLYONT) GÖLÜ KADIN BALIKÇILARININ PROFİLİ. Aquatic Sciences and Engineering. 2013; 25(2): 11-24.
IEEE A. Özer , M. Soylu ve S. Uzmanoğlu , "ULUABAT (APOLYONT) GÖLÜ KADIN BALIKÇILARININ PROFİLİ", Aquatic Sciences and Engineering, c. 25, sayı. 2, ss. 11-24, Şub. 2013

openaccess.jpgOpen Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.