Amaç ve Kapsam

  ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin ilgili dallarından ve bu alanlarla ilişkili olmak üzere; planlama ve tasarım, koruma ve onarım, yapı ve yapı sistemleri teknolojileri ve tasarımı, endüstriyel ürün tasarımı ve teknolojileri alanlarındaki kuram-uygulama ve tarih çalışmaları ile bu alanlarla ilişkili disiplinlerarası çalışmaları; kentsel, kırsal ve bölgesel düzeyde insan-çevre ilişkilerini fiziksel planlama ve tasarım perspektifinden değerlendiren, teori ve uygulamaya yönelik yüksek nitelikli, özgün araştırma çalışmalarını ve derlemeleri yayınlamayı amaçlamaktadır.

    ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, özgün bilimsel araştırmalar/makaleler, derleme çalışmaları, planlama ve tasarım projeleri, röportajlar, kitap özetleri/eleştirilerini yayınlar. Ayrıca sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ve başka bir yerde yayınlanmamış olması şartı ile sempozyum bildirileri de yayınlanabilir. 

    Dergiye gönderilen makale/derleme/görüş yazıları ve röportajlar İngilizce ya da Türkçe hazırlanmalı ve daha önce hiç bir yerde basılmamış ya da bu derginin kapsamında belirtilen kapsamları içeren herhangi bir başka dergiye eş zamanlı olarak gönderilmemiş olmalıdır.