Yayın Onay Beyanı

Yazarların ve yayıncıların karşılıklı yararı ve korunması için, yazarlar, çalışmanın yayınlanmasından önce yayımlamak için yazılı izin belgesi vermesi gereklidir. Telif hakkı devir formunu imzalayıp editörlüğe ulaştıran yazar/yazarlar, bu izni vermiş sayılırlar.