Kabul Edilmiş Makaleler

 • ARMONİ DERSİNE İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Emrah Lehimler 19 Eyl 2019
 • ANTONIO VIVALDI OP.3 6.KEMAN KONÇERTOSU’NUN ÇALINMASINA YÖNELİK ÖĞRETİM ELEMANLARI GÖRÜŞLERİNE DAYALI ÇALIŞMA STRATEJİLERİ
  Tuna Taşdemir, Ali Korkut Uludağ 19 Eyl 2019
 • ÇAĞDAŞ SANATTA YAZI: SERAMİK MALZEMENİN PLASTİK DİLİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
  Safiye Başar 20 Eyl 2019
 • KİTSCH ÜZERİNE BİR İNCELEME: KİTSCH MÜZİK
  R. Görkem Aytimur 22 Eyl 2019
 • Kani Karaca ve Bekir Sıdkı Sezgin’in Ezan Tekbirleri Çerçevesinde Tony Adlı Ses Analiz Yazılımının İşlevselliği
  MUHAMMED RECAİ ÇİFTÇİ 23 Eyl 2019
 • Erzincan’dan Tek Nefli İki Kilise: Değirmenliköy ve Yaylabaşı Kiliseleri
  Demet OKUYUCU YILMAZ 23 Eyl 2019
 • TAO-KLARCETİ BÖLGESİ HRİSTİYAN DİNİ MİMARİSİ PLASTİK BEZEMELERİNDE ORANS DURUŞ GELENEĞİ
  Tahsin Korkut 24 Eyl 2019
 • Resim İş Öğretmenliği Lisans Derslerinin Meslek Hayatına Katkısına Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Fatih KARIP 27 Eyl 2019
 • UZAK DOĞU SERAMİK SIRLARINDAN TEMMOKU
  Pınar Çalışkan Güneş 28 Eyl 2019
 • ANKARA ALAEDDİN CAMİİ KİTABELERİNİN HAT SANATI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ VE HAT SANATI TARİHİNDE SELÇUKLU SÜLÜSÜ
  Özgür Çetintaş 28 Eyl 2019
 • Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi’nin Segâh Yürüksemâîsi “ Ah Tûti-i Mucize Gûyem” İsimli Eserin Makam, Usûl ve Beste-Güfte Açısından Analizi
  Özgür Sadık KARATAŞ KARATAŞ 28 Eyl 2019
 • TELEVİZYON REKLAMLARINDA ÇEKİCİLİĞİ ARTTIRAN BİR UNSUR: ESTETİK
  Erhan Yıldırım 29 Eyl 2019
 • SUZUKİ EĞİTİMİNİN FLÜT EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE EĞİTİMCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Gülce COŞKUN ŞENTÜRK, Erdal Ergüven 29 Eyl 2019
 • GÜNCEL TASARIM YAKLAŞIMLARINA GENEL BİR BAKIŞ
  Tevfik İnanç İlisulu 29 Eyl 2019
 • UŞAK EVLERİ’NİN KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZE YANSIMASI VE BİREYSEL SÖYLEMLER
  Muna Silav, Naile Salman Çevik 29 Eyl 2019
 • BERLİN DEVLET KÜTÜPHANESİNDEKİ EJDERHA FİGÜRLÜ MİNYATÜRLERDE KULLANILAN METAFORLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
  SEVDA EMLAK 29 Eyl 2019
 • KATLİAMLARA TANIKLIK: SANAT ESERLERİ ARACILIĞI İLE HATIRLAMAK
  Serkan Çalışkan 1 Eki 2019
 • EKO’NUN YALNIZLIĞI: ÇAĞDAŞ SES SANATINDA YALNIZLIK TEMASI
  Engin Esen 1 Eki 2019
 • Türk Halı Sanatı Kompozisyonlarında Hayat ve Zaman Kavramları
  Hakan Çiloğlu 2 Eki 2019
 • GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME: SAĞLIK BAKANLIĞI FARKINDALIK AFİŞLERİ
  ELİF TARLAKAZAN 4 Eki 2019
 • Hamam Kültürü Ve Seramik Yansımaları
  Firdevs Müjde Gökbel 5 Eki 2019
 • SÖZEL İMGELERİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ŞARKI SÖYLEME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Tülay Ekici 6 Eki 2019
 • Süryanca Liturjik Bir Elyazmasının Süsleme Özellikleri Üzerine İnceleme
  Betül COŞKUN ÇELİK 6 Eki 2019
 • 19. Yüzyılda Floransa (Firenze) Resim Ekolünün Balkanlar’da Osmanlı Mimarisindeki Duvar Resimlerine Yansımaları
  Funda Naldan, Mehmet Zeki İbrahimgil 8 Eki 2019
 • YALVAÇ YÖRESİ HEYBE DOKUMALARI
  Hande Kılıçarslan 8 Eki 2019
 • DİSİPLİNLER ARASI ALANDA RÖLYEF ÜZERİNE YENİ AÇILIMLAR: ATÖLYE İŞLERİ ÖRNEĞİ
  Tülay Özkul 16 Eki 2019