Amaç


Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi’nin temel amacı; güzel sanatlar alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, güzel sanatlar alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.


Kapsam

1995’den beri ISSN 1300-9206 Süreli yayınlar numarası ile yılda iki kez yayınlanmakta olan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe ve ngilizce olup, güzel sanatların farklı alanlarında yapılmıbilimsel nitelikli aratırma yazıları yayınlanır.