Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Editör
Koray ÇELENK
Department of String Reeds, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
ORCID: 0000-0002-0580-2489
E-Mail: koraycelenk@atauni.edu.tr

Yardımcı Editörler
Ferhat ÇELİKOĞLU
Department of Musicology, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
ORCID: 0000-0003-3080-1944
E-Mail: ferhat.celikoglu@atauni.edu.tr

Ozan GÜLÜM
Department of Music Education, Atatürk University, Faculty of Kazım Karabekir Education, Erzurum,Turkey
ORCID: 0000-0001-6123-3607
E-Mail: ozan.gulum@atauni.edu.tr

Bölüm Editörleri
Ayşe Aslıhan EROĞLU
Department of Carpet, Rug and Old Fabric Patterns, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
ORCID: 0000-0002-0320-3300
E-Mail: aaslihanerguder@atauni.edu.tr

Bünyamin AYDEMİR
Department of Dramatic Writing, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
ORCID: 0000-0002-7331-0945
E-Mail: bunyamin.aydemir@atauni.edu.tr

Caner ŞENGÜNALP
Department of Statue, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
ORCID: 0000-0002-7167-9167
E-Mail: canersengunalp@atauni.edu.tr

Cemile Didem ÖZIŞIK
Department of Picture, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
ORCID: 0000-0003-3192-1788
E-Mail: didem.ozisik@atauni.edu.tr

Fazlıhan YILMAZ
Department of Textile and Fashion Design, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
ORCID: 0000-0003-2278-163X
E-Mail: fazlihan.yilmaz@atauni.edu.tr

Gamze GÖRGÜNAY
Department of Ceramic, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
ORCID: 0000-0003-0617-5832
E-Mail: gamze.gorgunay@atauni.edu.tr

Hasan Tahsin SÜMBÜLLÜ
Department of Musicology, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
ORCID: 0000-0001-7837-7295
E-Mail: htsumbullu@atauni.edu.tr

Muhammet Lütfü KINDIĞILI
Department of Basic Training, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
ORCID: 0000-0003-3000-3635
E-Mail: muhammet.kindigili@atauni.edu.tr

Murat Han ER
Department of Photograph, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
ORCID: 0000-0002-3896-2796
E-Mail: murathan.er@atauni.edu.tr

Serhat ERDEM - https://avesis.atauni.edu.tr/serhaterdem
Department of Cinema and Television, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
ORCID: 0000-0002-3782-0147
E-Mail: serhaterdem@atauni.edu.tr

Tülay KAYABEKİR
Department of Graphic, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
ORCID: 0000-0003-4494-9384
E-Mail: tulay.kayabekir@atauni.edu.tr

Dil Editörü
Deniz ARAS
Department of American Culture and Literature, Atatürk University, Faculty of Literature, Erzurum, Turkey
ORCID: 0000-0003-3722-6831
E-Mail: deniz.aras@atauni.edu.tr

Yayın Kurulu
Attila DÖL
Department of Picture, Ömer Halisdemir University, Faculty of Fine Arts, Niğde, Turkey
E-Mail: adol@ohu.edu.tr

Aydın ZOR
Department of Graphic, Akdeniz University, Faculty of Fine Arts, Antalya, Turkey
E-Mail: aydinzor@akdeniz.edu.tr

Ayşe Pınar ARAS
Department of Theatre, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
E-Mail: pinar.aras@atauni.edu.tr

Barış DEMİRCİ
Department of Music Education, Atatürk University, Faculty of Kazım Karabekir Education, Erzurum, Turkey
E-Mail: bdemirci@atauni.edu.tr

Bilal SEZER
Department of Traditional Turkish Arts, Uşak University, Faculty of Fine Arts, Uşak, Turkey
E-Mail: bilal.sezer@usak.edu.tr

Erhan ÖZDEN
Department of Turkish Religious Music, İstanbul University, Faculty of Theology, İstanbul, Turkey
E-Mail: erhan.ozden@istanbul.edu.tr

Emrah LEHİMLER
Department of Solo-Singing, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
E-Mail: emrah.lehimler@atauni.edu.tr

Ersan ÇİFTÇİ
Department of Music Teaching, İnönü University, Faculty of Education, Malatya, Turkey
E-Mail: ersan.ciftci@inonu.edu.tr

Ferruh HAŞILOĞLU
Department of Graphic, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
E-Mail: fhasiloglu@atauni.edu.tr

Fevziye EYİGÖR PELİKOĞLU
Department of Picture, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
E-Mail: feyigor@atauni.edu.tr

Gökalp PARASIZ
Department of Music, Balıkesir University, Faculty of Fine Arts, Balıkesir, Turkey
E-Mail: gokalp.parasiz@balikesir.edu.tr

Hasan Tahsin SÜMBÜLLÜ
Department of Musicology, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
E-Mail: htsumbullu@atauni.edu.tr

Hüseyin ELİTOK
Department of Gilding, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
E-Mail: huseyin.elitok@atauni.edu.tr

Ksenija AYKUT
Department for Oriental Studies, University of Belgrade, Faculty of Philology, Belgrade, Serbia
E-Mail: ksenija.aykut@fil.bg.ac.rs

Lütfü KAPLANOĞLU
Department of Compound Arts, Yıldız Teknik University, Faculty of Art and Design, İstanbul, Turkey
E-Mail: lkaplanoglu@gmail.com

Mirjana TEODOSİYEVİĆ
Department for Oriental Studies, University of Belgrade, Faculty of Philology, Belgrade, Serbia
E-Mail: mirjanateo@gmail.com

Nevin AYDUSLU
Department of Ceramic, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
E-Mail: nayduslu@atauni.edu.tr

Oğuz DİLMAÇ
Department of Picture Business Training, İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Fine Arts, İzmir, Turkey
E-Mail: oguz.dilmac@ikcu.edu.tr

Önder YAĞMUR
Department of Sculpture, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
ORCID: 0000-0003-1022-0931
E-Mail: oyagmur@atauni.edu.tr

Şeyda ERASLAN TAŞPINAR
Department of Picture Business Training, Atatürk University, Faculty of Kazım Karabekir Education, Erzurum, Turkey
E-Mail: seraslan@atauni.edu.tr

Tamer TEMEL
Department of Theatre, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
E-Mail: tamertemel@atauni.edu.tr

Ülkü Sevim ŞEN
Department of Music Education, Atatürk University, Faculty of Kazım Karabekir Education, Erzurum, Turkey
E-Mail: usevimsen@atauni.edu.tr

Yavuz ŞEN
Department of Composition, Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Erzurum, Turkey
E-Mail: yavuzsen@atauni.edu.tr

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.