Editör Kurulu

Editör Kurulu

Doç.Dr. Yunus BERKLİ

Turkey
yberkli@atauni.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Gülten GÜLTEPE

Turkey
gultepe.gulten@gmail.com
Konular: Güzel Sanatlar
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Nergiz DEMİR SOLAK

Turkey
nergiz.demir@atauni.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Güzel Sanatlar