Dergi İletişim
Ad: Prof. Dr. Prof.Dr. Ali Osman ENGİN
E-posta: aliosman.engin@atauni.edu.tr
Telefon: 09004422313550
Adres:

Atatürk Üniversitesi

Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi

25240

ERZURUM


Editör Yardımcısı
Ad: Doç. Dr. Doç.Dr. İsmail SEÇER
E-posta: ismail.secer@atauni.edu.tr
Telefon: 04422313550
Adres:

Atatürk üniversitesi KKEF

Yoncalık Yerleşkesi 

ERZURUM


Editör Yardımcısı
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Esra MİNDİVANLİ AKDOĞAN
E-posta: emindivanli@atauni.edu.tr
Telefon: 04422314475
Adres:

Atatürk Üniversitesi KKEF

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Kampüs Yakutiye/ERZURUM


Editör Yardımcısı
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Seda OKUMUŞ
E-posta: seda.okumus@atauni.edu.tr
Telefon: 04422314205
Adres:

Atatürk Üniversitesi KKEF 

Fen Bilgisi Eğitimi

Kampüs Yakutiye/ERZURUM