Editör Kurulu

Editör Kurulu

Dr. Yasin TOPALOĞLU

Turkey
tyasin@atauni.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
URL: https://atauni.edu.tr/yasin-topaloglu

Yrd.Doç.Dr. Servet TİKEN

Turkey
servettiken@hotmail.com
Konular: Filoloji
Kurum: Atatürk Üniversitesi

Dergi Künyesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
ISSN 1300-9052

SAHİBİ
Yönetim Kurulu Adına Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Rıfat KÜTÜK

YÖNETMENLER
Doç. Dr. Servet TİKEN - Doç. Dr. Yasin TOPALOĞLU

ALAN YÖNETMENLERİ
Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ (Türk Halk Bilimi)
Doç. Dr. Bahadır GÜCÜYETER (Türk Dili ve Lehçeleri)
Doç. Dr. Ahmet TOPAL (Türk Dünyası Edebiyatları)
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt YÜKSEL (Türk Tarihi)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih VEYİS (Alan Eğitimi)

YABANCI DİL DANIŞMANLARI
Prof. Dr. Mehmet TAKKAÇ -Prof. Dr. İsmail ÖĞRETİR-Arş. Gör. Hakan SOYDAŞ

HALKLA İLİŞKİLER
Arş. Gör. Metin IŞIKOĞLU

TEKNİK REDAKSİYON
Arş. Gör. Ahmet KARADOĞAN

DİZGİ
Doç. Dr. Yasin TOPALOĞLU

KAPAK TASARIM
Mehmet YILDIRIM

BASKI
Eser Ofset Saraybosna Cad. Altunalem Sitesi D Blok No.1 Tel: 0442 233 4667 ERZURUM

YAZIŞMA ADRESİ-CORRESPONDENCE
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 25240 Erzurum-Türkiye + 90 442 231 13 66
turkiyat@atauni.edu.tr  http://dergipark.gov.tr/ataunitaed  http://www.turkiyatjournal.co

Yazılarda ifade edilen görüş ve düşünceler yazarlarını bağlar, dergimizin ve kurumumuzun görüşlerini yansıtmaz; yazıların bütün bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. .

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi; Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (Asosindex), Modern Language Association (MLA), Scilit, MIAR, Oclc WorldCat, Acarindex, Sobiad, Akademik Dizin, Researchgate, OpenAIRE gibi indekslerce taranan “uluslararası alan indeksli hakemli bir dergidir”

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Ali KAFKASYALI (Atatürk Üni.)
Prof. Dr. Ersin GÜLSOY (Uludağ Üni.)
Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat Üni.)
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ege Üni.)
Prof. Dr. Hüseyin AKKAYA (Cumhuriyet Üni.)
Prof. Dr. Kâzım KÖKTEKİN (Atatürk Üni.)
Prof. Dr. Kemal H. KARPAT (İstanbul Şehir Üni.)
Prof. Dr. Kenan ERDOĞAN (Celal Bayar Üni.)
Prof. Dr. Kerima FİLAN (Saraybosna Üni.)
Prof. Dr. Layli ÜLKÜBAYEVA (Manas Üni.)
Prof. Dr. Lile TANDİLAVA (Şota Rustaveli D. Üni.)
Prof. Dr. Liu BIN (Sincan Üni.)
Prof. Dr. Mehmet TEZCAN (Uludağ Üni.)
Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK (Atatürk Üni.)
Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Üni.)
Prof. Dr. Muharrem KASIMLI (Azerbaycan İ.Aka.)
Prof. Dr. Mihai MAXIM (Bükreş Üni.)
Prof. Dr. Muhsin MACİT (Anadolu Üni.)
Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ (Atatürk Üni.)
Prof. Dr. Niu RUJI (Sincan Pedagoji Üni.)
Prof. Dr. Peter ZIEME (Brandenburgische Aka.)
Prof. Dr. Recep TOPARLI (Cumhuriyet Üni.)
Prof. Dr. Sedat ADIGÜZEL (Atatürk Üni.)
Prof. Dr. Selami KILIÇ (Atatürk Üni.)
Prof. Dr. Suat UNGAN (Karadeniz Teknik Üni.)
Prof. Dr. Suzuki TADASHI (Tokyo Üni.)