Çıkar Çatışması Beyanı

Yazarlar

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi yayın politikası gereğince, yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makalelerde (orjinal bilimsel araştırma makalesi, olgu sunumu ve derlemeler) gerçek anlamda katkı sağlayan kişiler yazar olarak yazılmalıdır. Makalenin yazar/yazarları, çalışma kapsamında herhangi bir kişisel ve finansal çıkar çatışması olmadığını bildirmek zorundadır. Bu bildirimi makalenin sonunda Conflicts- of- Interest başlığı altında belirtmelidirler (The authors declare that they have no conflict of interest).

Hakemler

Hakemler, değerlendirdikleri makalede herhangi bir çıkar çatışması olduğundan şüphelendiklerinde değerlendirme süreci ile ilgili olarak dergi editörlüğüne bilgi vermeli ve gerekirse makale değerlendirmesini ret etmelidirler. Çıkar çatışmasını engellemek için makale yazarlarının görev yaptığı kurumlardaki kişiler, makale için hakemlik yapamazlar.

Editörler

Editörlerin, makalelerle kişisel veya mali açıdan çıkar çatışması olmamalıdır.