BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT OF LASER GLAZING PROCESS ON MICROSTRUCTURE OF PLASMA SPRAYED THERMAL BARRIER COATINGS

Yıl 2011, Cilt: 12 Sayı: 2, 105 - 110, 29.12.2011

Öz

Thermal barrier coatings (TBCs) are widely used by aero and land based gas turbines to protect hot section parts from oxidation and reducing component temperature thereby increase life. TBCs are generally a combination of multiple layers of coating (usually two) with each layer having a specific function [Aktaa et al., 2005]. In this study air plasma sprayed TBCs were deposited on 304 stainless steel substrates then ceramic surfaces were glazed using Nd-YAG laser. Both glazed and as-coated samples were subjected to metallographic examination to investigate microstructural changes in glazed ceramic layer. Laser glazing provides a remelting and subsequent solidification of the surface, resulting on new top layer microstructure.

Kaynakça

 • Aktaa, J., Sfar, K. and Munz, D. (2005). As- sessment of TBC systems failure mecha- nisms using a fracture mechanics ap- proach, Acta Materialia 53, 4399–4413.
 • Antou, G., Montavon, G., Hlawka, F., Cornet, A., Coddet, C. and Machi, F. (2006). Modification of thermal barrier coating architecture by in situ laser remelting, Journal of the European Ceramic Society 26, 3583–3597.
 • Batista, C., Portinha, A., Ribeiro, R.M., Teixei- ra, V. and Oliveira, C.R. (2006). Evalua- tion of laser-glazed plasma-sprayed ther- mal barrier coatings under high tempera- ture exposure to molten salts, Surface & Coatings Technology 200, 6783–6791.
 • Biu, X., Xu, H. and Gong, S. (2000). Investiga- tion of the failure mechanism of thermal barrier coatings prepared by electron beam physical vapor deposition, Surface and Coatings Technology 130, 122-127.
 • Bose, S. (2007). High temperature coatings, El- sevier Inc, USA, 304.
 • Diltemiz, S.F. (2010). Thermal and Mechanical Properties Optimization of Thermal Bar- rier Coatings, PhD Thesis, Eskişehir, Tur- key: University of Eskişehir Osmangazi.
 • Park, J.H., Kim, J.S., Lee, K.H., Song, Y.S. Kang, and M.C. (2008). Effects of the la- ser treatment and thermal oxidation be- havior of CoNiCrAlY/ZrO2–8wt%Y2O3 thermalbarriercoating, Journal of Materi- als Processing Technology 201, 331–335.
 • Portinha, A., Teixeira, V., Carneiro, J., Martins, J., Costa, M.F., Vassen, R. and Stoeve, D. (2005). Characterization of thermal bar- rier coatings with a gradient in porosity, Surface & Coatings Technology 195, 245– 251.
 • Rabiei, A. and Evans, A.G. (2000). Failure Mechanisms Associated With The Ther- mally Grown Oxide In Plasma-Sprayed Thermal Barrier Coatings, Acta Materiala 48, 3963–3976.
 • Saremi, M., Afrasiabi, A. and Kobayashi, A. (2008). Microstructural analysis of YSZ and YSZ/Al2O3 plasma sprayed thermal barrier coatings after high temperature ox- idation, Surface & Coatings Technology 202, 3233–3238.
 • Thomas, S., Haindl, H. and Fu, D. (1997). Mod- ifications of thermal barrier coatings (TBCs), Surface and Coatings Techno- logy 94-95, 149-151.
 • Tsai, P.C., Lee, J.H. and Hsu, C.S. (2007). Hot corrosion behavior of laser-glazed plas- ma-sprayed thermal barrier coatings in the presence of V2O5, Surface & Coatings Technology 201, 5143–5147. zirconia
 • Vaßen, R., Kerkhoff, G. and Stover, D. (2001). Development of a micromechanical life prediction model for plasma sprayed thermal barrier coatings, Materials Sci- ence and Engineering A303, 100–109.
 • Wolfe, D.E., Singh, J., Miller, R.A., Eldridge, J.I. and Zhu, D.M. (2005). Tailored mi- crostructure of EB-PVD 8YSZ thermal barrier coatings with low thermal conduc- tivity and high thermal reflectivity for turbine applications, Surface & Coatings Technology 190, 132– 149.

Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik

Yıl 2011, Cilt: 12 Sayı: 2, 105 - 110, 29.12.2011

Öz

Termal bariyer kaplamalar (TBK), havacılık ve enerji üretiminde kullanılan gaz türbinlerinin sıcak kısım parçalarını oksidasyondan korumak, bu parçaların çalışma sıcaklığını düşürmek ve böylelikle ömürlerini uzatmak amacıyla yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. TBK’lar genellikle, her biri özel bir fonksiyonu üstlenmiş birden fazla kaplama katmanının (genellikle iki) kombinasyonu şeklinde üretilirler [Aktaa ve ark., 2005]. Bu çalışmada, hava plazma sprey tekniğiyle TBK 304 paslanmaz çelik malzeme üzerine kaplanmış ve daha sonra kaplama seramik yüzeyi Nd-YAG lazer kullanılarak sırlanmıştır. Sırlama işlemi uygulanmış ve uygulanmamış numuneler, sırlanmış seramik yüzeydeki mikroyapısal değişikliklerin değerlendirilmesi için metalografik olarak incelenmiştir. Lazer sırlama, yüzeyin tekrar ergimesi ve katılaşmasına yol açarak yeni bir üst katman mikroyapısı oluşmasına yol açmıştır

Kaynakça

 • Aktaa, J., Sfar, K. and Munz, D. (2005). As- sessment of TBC systems failure mecha- nisms using a fracture mechanics ap- proach, Acta Materialia 53, 4399–4413.
 • Antou, G., Montavon, G., Hlawka, F., Cornet, A., Coddet, C. and Machi, F. (2006). Modification of thermal barrier coating architecture by in situ laser remelting, Journal of the European Ceramic Society 26, 3583–3597.
 • Batista, C., Portinha, A., Ribeiro, R.M., Teixei- ra, V. and Oliveira, C.R. (2006). Evalua- tion of laser-glazed plasma-sprayed ther- mal barrier coatings under high tempera- ture exposure to molten salts, Surface & Coatings Technology 200, 6783–6791.
 • Biu, X., Xu, H. and Gong, S. (2000). Investiga- tion of the failure mechanism of thermal barrier coatings prepared by electron beam physical vapor deposition, Surface and Coatings Technology 130, 122-127.
 • Bose, S. (2007). High temperature coatings, El- sevier Inc, USA, 304.
 • Diltemiz, S.F. (2010). Thermal and Mechanical Properties Optimization of Thermal Bar- rier Coatings, PhD Thesis, Eskişehir, Tur- key: University of Eskişehir Osmangazi.
 • Park, J.H., Kim, J.S., Lee, K.H., Song, Y.S. Kang, and M.C. (2008). Effects of the la- ser treatment and thermal oxidation be- havior of CoNiCrAlY/ZrO2–8wt%Y2O3 thermalbarriercoating, Journal of Materi- als Processing Technology 201, 331–335.
 • Portinha, A., Teixeira, V., Carneiro, J., Martins, J., Costa, M.F., Vassen, R. and Stoeve, D. (2005). Characterization of thermal bar- rier coatings with a gradient in porosity, Surface & Coatings Technology 195, 245– 251.
 • Rabiei, A. and Evans, A.G. (2000). Failure Mechanisms Associated With The Ther- mally Grown Oxide In Plasma-Sprayed Thermal Barrier Coatings, Acta Materiala 48, 3963–3976.
 • Saremi, M., Afrasiabi, A. and Kobayashi, A. (2008). Microstructural analysis of YSZ and YSZ/Al2O3 plasma sprayed thermal barrier coatings after high temperature ox- idation, Surface & Coatings Technology 202, 3233–3238.
 • Thomas, S., Haindl, H. and Fu, D. (1997). Mod- ifications of thermal barrier coatings (TBCs), Surface and Coatings Techno- logy 94-95, 149-151.
 • Tsai, P.C., Lee, J.H. and Hsu, C.S. (2007). Hot corrosion behavior of laser-glazed plas- ma-sprayed thermal barrier coatings in the presence of V2O5, Surface & Coatings Technology 201, 5143–5147. zirconia
 • Vaßen, R., Kerkhoff, G. and Stover, D. (2001). Development of a micromechanical life prediction model for plasma sprayed thermal barrier coatings, Materials Sci- ence and Engineering A303, 100–109.
 • Wolfe, D.E., Singh, J., Miller, R.A., Eldridge, J.I. and Zhu, D.M. (2005). Tailored mi- crostructure of EB-PVD 8YSZ thermal barrier coatings with low thermal conduc- tivity and high thermal reflectivity for turbine applications, Surface & Coatings Technology 190, 132– 149.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Melih Kuşhan

Seyid Diltemiz

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 12 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kuşhan, M., & Diltemiz, S. (2011). THE EFFECT OF LASER GLAZING PROCESS ON MICROSTRUCTURE OF PLASMA SPRAYED THERMAL BARRIER COATINGS. Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, 12(2), 105-110.
AMA Kuşhan M, Diltemiz S. THE EFFECT OF LASER GLAZING PROCESS ON MICROSTRUCTURE OF PLASMA SPRAYED THERMAL BARRIER COATINGS. AUBTD-A. Aralık 2011;12(2):105-110.
Chicago Kuşhan, Melih, ve Seyid Diltemiz. “THE EFFECT OF LASER GLAZING PROCESS ON MICROSTRUCTURE OF PLASMA SPRAYED THERMAL BARRIER COATINGS”. Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 12, sy. 2 (Aralık 2011): 105-10.
EndNote Kuşhan M, Diltemiz S (01 Aralık 2011) THE EFFECT OF LASER GLAZING PROCESS ON MICROSTRUCTURE OF PLASMA SPRAYED THERMAL BARRIER COATINGS. Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 12 2 105–110.
IEEE M. Kuşhan ve S. Diltemiz, “THE EFFECT OF LASER GLAZING PROCESS ON MICROSTRUCTURE OF PLASMA SPRAYED THERMAL BARRIER COATINGS”, AUBTD-A, c. 12, sy. 2, ss. 105–110, 2011.
ISNAD Kuşhan, Melih - Diltemiz, Seyid. “THE EFFECT OF LASER GLAZING PROCESS ON MICROSTRUCTURE OF PLASMA SPRAYED THERMAL BARRIER COATINGS”. Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 12/2 (Aralık 2011), 105-110.
JAMA Kuşhan M, Diltemiz S. THE EFFECT OF LASER GLAZING PROCESS ON MICROSTRUCTURE OF PLASMA SPRAYED THERMAL BARRIER COATINGS. AUBTD-A. 2011;12:105–110.
MLA Kuşhan, Melih ve Seyid Diltemiz. “THE EFFECT OF LASER GLAZING PROCESS ON MICROSTRUCTURE OF PLASMA SPRAYED THERMAL BARRIER COATINGS”. Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, c. 12, sy. 2, 2011, ss. 105-10.
Vancouver Kuşhan M, Diltemiz S. THE EFFECT OF LASER GLAZING PROCESS ON MICROSTRUCTURE OF PLASMA SPRAYED THERMAL BARRIER COATINGS. AUBTD-A. 2011;12(2):105-10.